Nieuws

Klik op de onderstaande knop om u aan te melden voor de nieuwsflits van VNK.

Onze privacyverklaring is van toepassing. Afmelden van de nieuwsflits kan via de knop 'afmelden' onderaan een nieuwsflits, via een email aan info@vnk.nl of via ons contactformulier


Test jouw DRAAGKRACHT op de Bouwcenter Expo

 

Januari 2020

Op dinsdag 28 en woensdag 29 januari is het zover: Calduran staat op de Bouwcenter Expo in het Werkspoorkathedraal van Utrecht met een heel nieuwe beursstand.

 

Bouwcenter Expo is de plek waar bouwend Nederland elkaar ontmoet. Calduran wil jou daar graag ontmoeten. Ben je benieuwd naar de producten of services van Calduran of het nieuwe concept DRAAGKRACHT? Loop dan dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari tussen 10.00-21.00 uur langs bij de beursstand (S38) en doe mee aan de actie: "Test hier je DRAAGKRACHT". Waarbij je kans kunt maken op een Calduran Playmate koelbox. 

 

Voor meer informatie over de beurs klik hier


Advies PBL  stelt dat per productgroep specifieke CE doelen nodig zijn

 

Januari 2020

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert nu in een policy brief dat de voortgang van deze transitie niet in een meeteenheid (gebruik primaire grondstoffen) te vangen is maar beveelt aan om te werken met een set doelen die uitdrukking geven aan de beoogde effecten. Alleen streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen houdt namelijk geen rekening met de milieueffecten die ze veroorzaken en de risico's de er zijn over de leveringszekerheid. VNK is blij met de nuanceringen die het PBL rapport stelt ten aanzien van de Circulaire Economie doelstellingen. Elke industrie is anders en dit vereist maatwerk per product(-groep). 

 

Download hier het rapport: PBL policy brief


VNK highlights 2019

 

Januari 2020

VNK kijkt terug op een goed 2019. De vereniging heeft gedurende het afgelopen jaar ingezet op diverse interne en externe initiatieven. 

 

Externe activiteiten

De externe initiatieven waar VNK op heeft ingezet betreffen wederom onze deelname in Stg. Stapelbouw waar dit jaar opnieuw een technische aanbeveling van is uitgegaan en waar de focus van de stichting opnieuw is vastgesteld op het doen van constructief onderzoek en kennisborging. Via de NVTB heeft VNK o.a. input gegeven aan de DigiDealGo. Samen met VKL wordt gewerkt aan technische en algemene kennisverspreiding bij kalkzandsteenlijmbedrijven over onderwerpen als de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), minimale lijmdikte en het gebruik van strooimiddelen op de bouwplaats. Samen met NVTB en Cascade is ingezet op het borgen van grondstoffenwinning als nationaal belang in o.a. de NOVI en in oktober stond VNK op het podium op het malieveld in verband met de PAS en Pfas crisis. Er is ook in 2019 weer input gegeven aan het Duits-Nederlands carbonatatie onderzoek binnen ECSPA-verband, Smart CE en NEPSI. 

 

Interne activiteiten

Medio april 2019 is het Statica 6.0 programma van VNK gelanceerd. Dit rekenprogramma is nu naast Nederland ook geschikt gemaakt voor België. Hierbij zijn ook de beschikbare rekenvoorbeelden ge-update die nu gratis via de site zijn te downloaden. VNK heeft de strategie en richting van de vereniging voor de komende jaren verder uitgewerkt waarbij onderwerpen als industrialisatie, milieu, constructief en digitalisering als speerpunten zijn geduid. Andere dossiers die gedurende het jaar aan bod kwamen naast de reguliere normalisatie werkzaamheden via NEN TGB Steen en CEN waren: de circulaire bouweconomie, de energietransitie, bedrijfsverpakkingen, NMD/LCA en de integrale milieubeoordeling van bouwproducten, BENG/NTA 8800, de PAS en Pfas, de NOVI, de evaluatie van de CPR. 

 

Personalia

Er waren in 2019 enkele personele wijzigingen binnen de vereniging die het vermelden waard zijn. Vanaf april 2019 is Jos Cox (Xella), wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, opgevolgd door Bertus Been (Xella) als bestuurslid van VNK. Paul Oortwijn is in 2019 voor een tweede termijn benoemd als onafhankelijk bestuursvoorzitter van het VNK. 


Stikstofuitspraak noopt tot vaker toepassen van het duurzame kalkzandsteen

 

Januari 2020

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor de bouwprojecten in Nederland. Bij nieuwe projecten bij met name Natura 2000 gebieden moet de uitstoot van stikstofoxiden zoveel mogelijk beperkt worden. Stikstofoxiden komen in de lucht door uitlaatgassen van het verkeer, van machines op de bouwplaats en door uitstoot van de industrie. Winst valt te behalen door het gebruik van elektrische apparatuur en producten waarvan bij de totstandkoming er vrijwel geen uitstoot is.

 

De kalkzandsteenindustrie is al decennialang bewust bezig met het verminderen van haar uitstoot. Kalkzandsteen is mede hierdoor qua integrale milieuprestaties de beste in zijn toepassing en kan daarom bij uitstek in woningbouwprojecten in Natura 2000 gebieden gebruikt worden. Bovendien worden kalkzandsteenproducten met de hand verwerkt of met elektrische stelmachines waardoor ook bij de verwerking op de bouwplaats vrijwel geen uitstoot van stikstof plaatsvindt. 

 

Gaat u aan de slag in of bij Natura 2000 gebieden, denk dan aan kalkzandsteen om uw projecten vlot te trekken. 


'Code rood'

 

December 2019

De winter staat weer voor de deur. Op de bouwplaats kun je behoorlijk last hebben van het winterweer. Als het heel koud is, kan dat zelfs gevaarlijke situaties opleveren op de bouwplaats. Modderige paden, gladde daken en steigers. Vaak worden dan maatregelen getroffen waardoor er toch veilig en snel doorgewerkt kan worden. Er gelden drie belangrijke regels voor het verwerken van kalkzandsteen bij winterweer

 

Let op met strooimiddelen!

Bij koud weer wordt vaak gestrooid op de bouwplaats met strooizout. Strooizout bestaat uit chlorides die bouwmaterialen als beton en kalkzandsteen aantasten. Maar ook met andere dooimiddelen moet je oppassen. Gelukkig zijn er ook natuurlijk strooimiddelen beschikbaar die geen schade aanbrengen aan bouwproducten en ook zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het strooien van grof (brekers) zand of kleine kiezelsteentjes tegen de gladheid. 

 

Gebruik een goede wintermortel!

Het is in de winter belangrijk dat met een wintermortel gewerkt wordt met een snelle sterkteontwikkeling die minder gevoelig is voor de gevolgen van invallende vorst. 

 

Verwerk geen bevroren of beijzelde kalkzandsteen!

Op ijzel hecht de lijmmortel niet. Kimmen moeten daarom goed afgedekt worden zodat er geen sneeuw of ijzel op komt. Ook de kalkzandsteen op de losplaats en de geopperde kalkzandsteen op de werkvloer moeten goed afgedekt zijn. Het verwijderen van ijzel en sneeuw kost veel tijd. Voorkomen is daarom beter dan genezen. 

 

Met deze drie stelregels in het achterhoofd kun je als kalkzandsteenlijmer goed de winter in. Een ‘code rood’ wordt dan al heel snel weer een ‘code groen’. 


Hoe toon je de kwaliteit van kalkzandsteen(-wanden) aan onder de Wet Kwaliteitsborging?

 

November 2019

Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) wordt het binnenkort nog belangrijker om aan te kunnen tonen dat het met de kwaliteit op de bouwplaats goed zit. Voldoet het bouwproduct? Is het product geschikt voor de toepassing waarvoor het wordt gebruikt? Voldoet de verwerking op de bouwplaats aan de gestelde eisen? Dit zijn de drie belangrijkste vragen die aantoonbaar beantwoord moeten worden. Hieronder een kort overzicht van welke middelen in onze industrie al beschikbaar zijn om de kwaliteit aan te kunnen tonen.  

 

Voldoet het product aan de eisen?

Productcertificaten, CE-markering (DoP), attesten, producentencertificaten en (praktijk-) keuringen zouden gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat een product voldoet aan de gevraagde eisen. Bij kalkzandsteen producten kun je naast de verplichte CE-markering en DoP ook denken aan de  private certificaten op basis van de BRL 1004, en BRL 1004 NL-BSB. Voor lijmmortel zijn de private certificaten op basis van BRL 1905 en BRL 9338 NL-BSB van belang.

Producentencertificaten die hierbij gebruikt kunnen worden zijn de KOMO certificaten en de certificaten van productiecontrole (FPC) op basis van EN771-2 en EN998-2. Maar ook private certificeringen van de producent op basis kwaliteitseisen uit ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO14001 (milieumanagementsysteem) en het Dubo Certificaat kunnen hiervoor gebruikt worden. 

 

Is het product geschikt voor de toepassing?

Dit moet opgemaakt worden uit de ontwerpen en tekeningen van het betreffende bouwwerk. Ook inkoop en besteldocumenten zouden hier als bewijsmiddel kunnen gelden als ook gerichte bouwtechnische adviezen door leveranciers. KOMO-attesten (privaat) voor kalkzandsteen op basis van BRL 1008 voor dragende wanden en BRL 1003 voor niet dragende wanden zijn hiervoor eveneens geschikt. 

 

Voldoet de verwerking op de bouwplaats aan de eisen?

Leveringsdocumenten, keuringsrapporten, foto's, verwerkingsvoorschriften, procescertificaten kunnen o.a. gebruikt worden om aan te tonen dat het met de verwerking goed is gegaan. Voor de uitvoering op de bouwplaats is er van oudsher de URL 2826-02 (privaat) voor kalkzandsteenlijmwerk op basis waarvan lijmbedrijven gecertificeerd kalkzandsteen kunnen verwerken en aantoonbaar kwaliteit kunnen leveren. Ook beoordelingen van het lijmwerk door de bouwbegeleiders van de kalkzandsteen leverancier kunnen hierbij gebruikt worden.

 

Al met al is er al veel beschikbaar aan middelen om aan te tonen dat de kwaliteit goed is. Het is volgens ons vooral een kwestie van het vaker toepassen en goed registeren van de middelen die er al zijn. 


Recente evaluatie Construction Products Regulation

 

November 2019

De Europese Commissie heeft onlangs een "Staff Working Document" vrijgegeven van de recente evaluatie van de Construction Products Regulation (CPR). Dit werkdocument volgt uit een externe studie die in 2018 heeft plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie hieruit is dat vier van de vijf belanghebbenden vinden dat er EU-regelgeving ten aanzien van constructieproducten nodig is. Dit ondanks de tekortkomingen die zijn geconstateerd in het huidige stelsel. Het eventueel intrekken van de regeling zal leiden tot meer kosten, meer fragmentatie en meer administratieve lasten. Stakeholders constateren ook dat de CPR een positieve invloed heeft op de Europese mededinging. Lees hier het gehele werkdocument van de Europese Commissie. 


Vier de 'dag van de Ondernemer'

 

November 2019

Het is 15 november 2019 de dag van de ondernemer. Zij werken elke dag keihard om ons land beter te maken en verdienen vandaag daarom alle lof en aandacht. 

 

#dagvandeondenemer


NL staat op slot, politiek trek 't vlot!

 

Oktober 2019 

Politici worden opgeroepen om nu noodmaatregelen te nemen rondom de stikstof en PFAS dossiers. Sommige bedrijven zien  nu al een teruglopende orderintake van 80%. Een voorlopige oplossing ligt in het tijdelijk herstel van de situatie van voor de crisis. Daarmee zijn we uit de impasse en kan er in de tussentijd gezocht worden naar structurele oplossingen voor stikstof en PFAS. Lees hier meer. 

 

Lees hier de standpunten van de NVTB. VNK is aangesloten bij NVTB en VNO-NCW en ondersteunt de gemeenschappelijke acties namens de bouw op 30 oktober a.s. in Den Haag op het Malieveld. Zie hier een compilatie van onze beelden van het protest. Download hieronder het manifest voor de bouw:

Download
v3_manifest_a4_bouw_25okt19_los.pdf
Adobe Acrobat document 3.1 MB

Lijmdikte: waar moet je op letten?

 

Oktober 2019

Vol en zat lijmwerk is erg belangrijk voor de prestatie van de wand en de constructieve veiligheid van het totale bouwwerk. De uitvoering van de kalkzandsteenwand heeft invloed op onder andere de mechanische weerstand, luchtdichtheid, brandweerstand en de akoestische prestatie van de wand. Vanuit de kalkzandsteenindustrie wordt voor het behalen  van de beoogde prestaties en het behalen van de stabiliteit tijdens de uitvoering geadviseerd om een voegdikte van zeker 2 mm dikte aan te houden. De lijmmortel moet daarvoor 4 mm dik worden aangebracht, bij voorkeur met een lijmbak. Na het aanbrengen van het blok of element blijft dan uiteindelijk een lijmvoeg van ca. 2 mm over. De tolerantie in het blok of element wordt in de lijmvoegen gecorrigeerd.

 

Lijmbesparende rails

Vanuit VNK waarschuwen wij voor het gebruik van lijmbesparende rails aan de lijmbakken. De lijmvoeg van 2 mm wordt bij een te krappe afstelling van de rails namelijk vaak niet gehaald. Behalve dat de hechtsterkte eronder kan lijden, maakt een te dunne lijmlaag het onmogelijk om scheefstellingen te corrigeren. Een te dun lijm(mortel) bed maakt dat de elementen 'koud' op elkaar staan en stellen (bewegen) gaat dan niet meer. Dit maakt het gebruik van wiggen nodig waarbij de elementen van elkaar worden los geslagen. Hierdoor kan er onthechting optreden en ontstaat er ruimte. Een lijmlaagdikte van 4 mm maakt een simpele manuele correctie mogelijk waarbij de elementen onderling goed met elkaar blijven verbonden.

 

Eigen huismerken lijmmortel

Daarnaast raden wij aan, indien u een betere dan gemiddelde kwaliteit wilt leveren, om lijmmortel te gebruiken die door VNK-leden worden geproduceerd. Deze 'eigen huismerken' worden specifiek getest in combinatie met kalkzandsteen en voldoen aan extra kwaliteitseisen met betrekking tot droge stenen, gladheid, extreem weer, absorptie, hardheid, kleur, etc. en hebben een goede hechtsterkte. 


Grondstoffenwinning is van nationaal belang!

 

September 2019

In de concept NOVI wordt nauwelijks aandacht besteed aan de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende grondstoffen (juist ook uit Nederland) voor nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bebouwing en infrastructuur. Er wordt volledig ingezet op circulariteit terwijl er in de groei- en transitieperiode die we tegemoet zien vanuit hergebruik hooguit 1/5e van de materiaalbehoefte beschikbaar is. Delfstoffen zullen nog lange tijd nodig zijn. Er is onder de Omgevingswet echter geen specifiek planologisch regime meer dat hierin voorziet. De NOVI moet die leemte opvullen! Keuzes op nationaal niveau, ook vanwege de vaak grote landschappelijke impact, mogen niet uitblijven. De mooie win-win vervolgfuncties zoals ruimte voor rivier, recreatie en natuur, kunnen daarbij positief bijdragen aan het duurzame toekomstbeeld van Nederland. Download hier onze volledige zienswijze:

Download
VNK zienswijze m.b.t. de NOVI.pdf
Adobe Acrobat document 86.7 KB

De bepalingsmethode MPG is aangepast

 

Augustus 2019

Per 1 juli 2019 is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) in werking getreden. In module D is een verbetering doorgevoerd ten aanzien van de waardering van gerecycled materiaal, de data is modulair gemaakt, er is een nieuwe waardering van het levenseinde van een product en versie 3.0 maakt nu ook inzichtelijk hoe de milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. De nieuwe versie is bovendien web-based. Door deze aanpassingen ontstaat meer transparantie voor ontwerpers en producenten over waar milieuwinst te behalen valt.

Lees hier meer over de bepalingsmethode versie 3.0. 


Is de WKB een 'Cowboy-killer'?

 

Juli 2019

VNK en VKL werken samen om de kwaliteit van het lijmwerk en de aantrekkelijkheid van het lijm-beroep te vergroten. De toepassing van kalkzandsteenlijmwerk is inmiddels niet meer weg te denken uit het huidige ruwbouwproces. Gaat de door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) helpen om de kwaliteit verder te vergroten? Lees hier onze column in de VKL-nieuwsbrief hierover. 


Delfstoffenwinning: win-win situatie!

 

Juni 2019

Projecten ontstaan uit zand- en grindwinning, nodig als grondstof voor de bouw van onze huizen, hebben een grote toegevoegde waarde voor natuurontwikkeling c.q. biodiversiteit, zo is al vaker uit onderzoek gebleken. Deze bijzondere natuurwaarden in de projecten ontstaan vooral doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd en hierdoor schrale voedselarme omstandigheden ontstaan waar zich nieuwe, zeer gewenste nieuwe natuur ontwikkelt. Lees hier het artikel van Cascade. 


Vernieuwde rekenvoorbeelden bij Statica 6.0

 

Juni 2019

Bij Statica 6.0, zijn door VNK de eerste voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat

Lees verder...


Ondernemers starten campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen

 

Mei 2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn op op 3 april jl., in de aanloop naar de Europese verkiezingen, een nieuwe campagne gestart: 'EU: waarde in de wereld'. Met de campagne willen de ondernemersorganisaties benadrukken dat zij geloven in het belang, de kracht en de toekomst van de EU. 'De uitdagingen waar we in Europe met elkaar voor staan kunnen we immers alleen gezamenlijk oplossen. Van klimaat tot migratie en van veiligheid tot het bieden van tegenwicht aan de VS en China: 'dit kan alleen op EU-niveau', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Open brief van Jacco Vonhof en Hans de Boer

Als officiële start van de campagne benoemen Jacco Vonhof en Hans de Boer in een open brief ('Naar een EU die een deuk in een pak boter slaat') een top-vijf van zaken die de Europese Unie op moet pakken. In de campagne brochure 'EU: waarde in de wereld' presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hun visie op wat er volgens ondernemers de komende jaren nodig is 'zodat we een sterk, welvarend en vooral ook open Europa houden'. 

 

Download hier de campagne brochure:

Download
NLN19017_Brochure EU verkiezingen.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB

VNK lanceert Statica 6.0

 

April 2019

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarbij onmisbaar. VNK stelt daarom ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te kunnen controleren. Op 15 april 2019 komt Statica 6.0 beschikbaar. Dit is het rekenprogramma voor het controleren van kalkzandsteendsteenconstructies. Gebruik van dit programma draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van kalkzandsteenconstructies en helpt om de faalkosten in de bouw te verlagen. De software biedt gebruikers zekerheid en tijdsbesparing bij het berekenen van constructies in kalkzandsteen. 

 

Wat is nieuw in het programma?

De bestaande tien bestaande modules zijn herzien en vernieuwd conform de laatste stand van de norm- en regelgeving. Het programma voldoet wederom aan de laatste eisen uit het Bouwbesluit en is gebaseerd op Eurocode 6, NEN-EN 1996-1 met de Nationale bijlage van 2018, NPR 9096-1-1- en een aantal Aanbevelingen van de Stichting Stapelbouw. Gebruikers van Statica 6.0 kunnen ook berekeningen uitvoeren voor constructies in België. Daarnaast zijn diverse modules aangevuld en is module 11 toegevoegd voor metselwerk penanten die zijn voorzien van verticale niet hechtende wapening. 

 

Klik hier voor meer informatie over het programma of ga rechtstreeks naar het bestelformulier. Statica 5.0 is vanaf 15 april 2019 niet meer leverbaar.


Betere data  uitwisseling door DigiDealGo 

 

April 2019

De NVTB bekrachtigde op 11 april jl. met ruim dertig andere organisaties tijdens de werkconferentie ' Twee jaar Bouwagenda' de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo). 

Deze deal is nodig omdat de verschillende partijen die actief zijn in de bouw, zoals de fabrikanten en bouwbedrijven, allemaal werken met verschillende digitale systemen. Deze systemen kunnen niet altijd goed met elkaar praten waardoor gegevens veelal handmatig omgezet moeten worden van het ene naar het andere systeem. Met de DigiDealGo worden afspraken gemaakt om deze inefficiënte manier van werken te beëindigen en om de beschikbare informatie beter te gaan benutten. VNK leden nemen onder andere via de NVTB actief deel aan de DigiDealGo zodat data in de keten steeds beter uitgewisseld kan worden. Dit geeft een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector. Klik hier voor meer informatie over de DigiDealGo. 


Nieuwe Technische Aanbeveling

 

April 2019

Stichting Stapelbouw bracht recent een Technische Aanbeveling (STA.040.2019) over dragende wanden geschikt voor grotere vloeroverspanningen uit. Met deze aanbeveling is nu een berekeningsmethode beschikbaar voor dragende wanden waarbij de vloeroverspanning groter is dan 7,2 meter. 

 

Deze Technische Aanbeveling is de vierde in een reeks en opgesteld door de Technische Commissie van de Stichting Stapelbouw. Stichting Stapelbouw bevorderd daarmee de kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van de constructieve aspecten van steenconstructies. VNK is een van de deelnemende branches aan Stichting Stapelbouw. Klik hier voor meer informatie over de STA.040.2019.


VNK highlights 2018

 

Maart 2019

VNK kijkt terug op een succesvol 2018. VNK heeft gedurende het afgelopen jaar tijd en energie ingezet op externe initiatieven zoals het gezamenlijke onderzoek binnen ECSPA t.a.v. opname van CO2 in kalkzandsteen, Smart CE, de NEPSI-reporting en de cursus EC6 voor steenconstructies van de stichting Stapelbouw. Het VNK heeft daarnaast ingezet op een versterking van de samenwerking met de VKL. Ook heeft VNK actief bijgedragen aan diverse NVTB werkgroepen op onderwerpen als de MPG, BENG, kwaliteitsborging, brandveiligheid en digitalisering.

 

Dichter bij huis zijn ook diverse activiteiten afgerond. Begin 2018 is de nieuwe site van de vereniging stil de lucht ingegaan en vervolgens is meer ingezet op het profileren van onze industrie in social media en op internet in het algemeen. Daarnaast is er weer een nieuwe CAO Kalkzandsteen en Cellenbeton uitonderhandeld. In september 2018 is de ILS voor kalkzandsteenwanden gepubliceerd en begin november heeft de herziening van de LCA’s en de milieugegevens in de Nationale Milieu Database zijn beslag gekregen. 

 

Andere dossiers die gedurende het jaar aan bod kwamen naast de reguliere Normalisatiewerkzaamheden via NEN TGB steen en CEN waren: de Circulaire Bouweconomie middels onze deelname aan het grondstoffenakkoord, de energietransitie en onze deelname aan het MJA3 convenant.

 

Personalia

 

Er waren in 2018 enkele personele wijzigingen binnen de vereniging die het vermelden waard zijn.

 

Zo hebben we in december, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van Daan Smulders (Xella). Daan heeft zich jarenlang met veel energie en enthousiasme ingezet voor VNK en NCV. Seher Aydin (Xella) en Thijs Meijers (Xella) hebben inmiddels diverse activiteiten van Daan binnen VNK en NCV overgenomen.

 

In december 2018 heeft Mark Burger, wegens organisatorische veranderingen binnen DRBG, Patrick van der Hoeven opgevolgd als bestuurslid namens Calduran Kalkzandsteen BV in het VNK bestuur.


Joint call Industry4Europe 

 

Maart 2019

Industry4Europe heeft opnieuw een joint call uitgedaan, maar deze keer gericht op de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Deze joint call wordt ondersteund door 136 Europese en 395 nationale ondertekenaars. De joint call is op 7 maart 2019 gepubliceerd en ook door ECSPA en VNK mede onderschreven. De gezamenlijk industrieën roepen op om tot een tot een ambitieuze lange termijn agenda te komen voor de industrie in Europa met duidelijke doelen en een bijbehorende governance structuur. Hier kunt u de Nederlandse versie van de joint call downloaden: 

Download
Netherlands_Joint-Call_Heads-of-State-an
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Doorstart NEPSI

 

Februari 2019

VNK neemt via ECSPA deel aan NEPSI, het Europese Netwerk t.a.v. kwartsstof. De EU wijst in de EU Directive 2017/2398 (hierna: CMD) NEPSI en de Good Practice Guides aan als waardevolle en noodzakelijke instrumenten ter ondersteuning van de implementatie van de CMD.

 

Onlangs werd bekend dat NEPSI in aanmerking komt voor een EU-subsidie over de periode 2019-2021 om onder andere de NEPSI Good Practice Guide te updaten, een standaard meetmethode te ontwikkelen voor het meten van respirabel kwartsstof, richtinggevende documenten en tools te maken voor het MKB, een trainingsprogramma voor jonge medewerkers op te zetten en om het NEPSI rapportering systeem te updaten. Het nieuwe materiaal zal vertaald worden in alle EU talen. VNK zal weer waar dat nodig is een bijdrage leveren aan deze activiteiten. 


Continuïteit CPR bij Brexit

 

Januari 2019

De UK-regering heeft op 18 december jl. bekend gemaakt dat het de eisen uit de Construction Products Regulation (CPR) zal continueren bij  een No-Deal-Brexit op 29 maart a.s. De UK-regering heeft formeel vastgelegd dat het de eis voor fabrikanten om de prestaties van hun constructie producten te verklaren, zal voortzetten. Lees hier het persbericht . 


Vooraankondiging nieuwe release Statica programma

 

Januari 2019

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. VNK stelt ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten. Statica 6.0 komt binnenkort beschikbaar. Lees hier meer over de inhoud en de beschikbaarheid van het nieuwe programma.


De volgende stap in de digitalisering van het bouwproces

 

December 2018

De HoloLens  brengt BIM op de bouwplaats. Een HoloLens voegt informatie toe aan een bouwplaats. De reële omgeving wordt gezien en aangevuld met holografische beelden. De holografische beelden komen uit een cloud-omgeving en geven instructies aan de uitvoerder op de bouwplaats. De papieren bouwplannen, het 3D-model, is geheel  toegankelijk via de HoloLens waardoor faalkosten in de bouw zullen verminderen.

 

Bekijk hier het promotiefilmpje van Xella Nederland.


De Europese commissie zet in op een klimaat neutraal Europa in 2050

 

December 2018

Onlangs heeft de Europese Commissie haar strategische lange termijn visie voor een welvarende, moderne, competitieve en klimaat neutrale economie in 2050 gepresenteerd. De strategie laat zien hoe Europa de weg in slaat naar een klimaat neutrale economie door in realistische technologische oplossingen te investeren, door burgers te betrekken en door de acties in lijn te brengen met het industriële beleid. Hierbij wordt ingezet op een verdere digitalisering, technologische vernieuwingen en een circulaire economie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Europese Commissie. Download hier de factsheet voor de Europese industrie: 

Download
vision_2_industrial_en.pdf
Adobe Acrobat document 172.6 KB


Agenda


VNK

21 februari 2020

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

23 april 2020

Bestuur VNK

VNK, Huizen


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

n.n.t.b.


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk