Nieuws

Klik op de onderstaande knop om u aan te melden voor de nieuwsflits van VNK.

Onze privacyverklaring is van toepassing. Afmelden van de nieuwsflits kan via de knop 'afmelden' onderaan een nieuwsflits, via een email aan info@vnk.nl of via ons contactformulier


De bepalingsmethode MPG is aangepast

 

Augustus 2019

Per 1 juli 2019 is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) in werking getreden. In module D is een verbetering doorgevoerd ten aanzien van de waardering van gerecycled materiaal, de data is modulair gemaakt, er is een nieuwe waardering van het levenseinde van een product en versie 3.0 maakt nu ook inzichtelijk hoe de milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. De nieuwe versie is bovendien web-based. Door deze aanpassingen ontstaat meer transparantie voor ontwerpers en producenten over waar milieuwinst te behalen valt.

Lees hier meer over de bepalingsmethode versie 3.0. 


Is de WKB een 'Cowboy-killer'?

 

Juli 2019

VNK en VKL werken samen om de kwaliteit van het lijmwerk en de aantrekkelijkheid van het lijm-beroep te vergroten. De toepassing van kalkzandsteenlijmwerk is inmiddels niet meer weg te denken uit het huidige ruwbouwproces. Gaat de door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) helpen om de kwaliteit verder te vergroten? Lees hier onze column in de VKL-nieuwsbrief hierover. 


Delfstoffenwinning: win-win situatie!

 

Juni 2019

Projecten ontstaan uit zand- en grindwinning, nodig als grondstof voor de bouw van onze huizen, hebben een grote toegevoegde waarde voor natuurontwikkeling c.q. biodiversiteit, zo is al vaker uit onderzoek gebleken. Deze bijzondere natuurwaarden in de projecten ontstaan vooral doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd en hierdoor schrale voedselarme omstandigheden ontstaan waar zich nieuwe, zeer gewenste nieuwe natuur ontwikkelt. Lees hier het artikel van Cascade. 


Vernieuwde rekenvoorbeelden bij Statica 6.0

 

Juni 2019

Bij Statica 6.0, zijn door VNK de eerste voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat

Lees verder...


Ondernemers starten campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen

 

Mei 2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn op op 3 april jl., in de aanloop naar de Europese verkiezingen, een nieuwe campagne gestart: 'EU: waarde in de wereld'. Met de campagne willen de ondernemersorganisaties benadrukken dat zij geloven in het belang, de kracht en de toekomst van de EU. 'De uitdagingen waar we in Europe met elkaar voor staan kunnen we immers alleen gezamenlijk oplossen. Van klimaat tot migratie en van veiligheid tot het bieden van tegenwicht aan de VS en China: 'dit kan alleen op EU-niveau', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Open brief van Jacco Vonhof en Hans de Boer

Als officiële start van de campagne benoemen Jacco Vonhof en Hans de Boer in een open brief ('Naar een EU die een deuk in een pak boter slaat') een top-vijf van zaken die de Europese Unie op moet pakken. In de campagne brochure 'EU: waarde in de wereld' presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hun visie op wat er volgens ondernemers de komende jaren nodig is 'zodat we een sterk, welvarend en vooral ook open Europa houden'. 

 

Download hier de campagne brochure:

Download
NLN19017_Brochure EU verkiezingen.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB

VNK lanceert Statica 6.0

 

April 2019

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarbij onmisbaar. VNK stelt daarom ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te kunnen controleren. Op 15 april 2019 komt Statica 6.0 beschikbaar. Dit is het rekenprogramma voor het controleren van kalkzandsteendsteenconstructies. Gebruik van dit programma draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van kalkzandsteenconstructies en helpt om de faalkosten in de bouw te verlagen. De software biedt gebruikers zekerheid en tijdsbesparing bij het berekenen van constructies in kalkzandsteen. 

 

Wat is nieuw in het programma?

De bestaande tien bestaande modules zijn herzien en vernieuwd conform de laatste stand van de norm- en regelgeving. Het programma voldoet wederom aan de laatste eisen uit het Bouwbesluit en is gebaseerd op Eurocode 6, NEN-EN 1996-1 met de Nationale bijlage van 2018, NPR 9096-1-1- en een aantal Aanbevelingen van de Stichting Stapelbouw. Gebruikers van Statica 6.0 kunnen ook berekeningen uitvoeren voor constructies in België. Daarnaast zijn diverse modules aangevuld en is module 11 toegevoegd voor metselwerk penanten die zijn voorzien van verticale niet hechtende wapening. 

 

Klik hier voor meer informatie over het programma of ga rechtstreeks naar het bestelformulier. Statica 5.0 is vanaf 15 april 2019 niet meer leverbaar.


Betere data  uitwisseling door DigiDealGo 

 

April 2019

De NVTB bekrachtigde op 11 april jl. met ruim dertig andere organisaties tijdens de werkconferentie ' Twee jaar Bouwagenda' de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo). 

Deze deal is nodig omdat de verschillende partijen die actief zijn in de bouw, zoals de fabrikanten en bouwbedrijven, allemaal werken met verschillende digitale systemen. Deze systemen kunnen niet altijd goed met elkaar praten waardoor gegevens veelal handmatig omgezet moeten worden van het ene naar het andere systeem. Met de DigiDealGo worden afspraken gemaakt om deze inefficiënte manier van werken te beëindigen en om de beschikbare informatie beter te gaan benutten. VNK leden nemen onder andere via de NVTB actief deel aan de DigiDealGo zodat data in de keten steeds beter uitgewisseld kan worden. Dit geeft een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector. Klik hier voor meer informatie over de DigiDealGo. 


Nieuwe Technische Aanbeveling

 

April 2019

Stichting Stapelbouw bracht recent een Technische Aanbeveling (STA.040.2019) over dragende wanden geschikt voor grotere vloeroverspanningen uit. Met deze aanbeveling is nu een berekeningsmethode beschikbaar voor dragende wanden waarbij de vloeroverspanning groter is dan 7,2 meter. 

 

Deze Technische Aanbeveling is de vierde in een reeks en opgesteld door de Technische Commissie van de Stichting Stapelbouw. Stichting Stapelbouw bevorderd daarmee de kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van de constructieve aspecten van steenconstructies. VNK is een van de deelnemende branches aan Stichting Stapelbouw. Klik hier voor meer informatie over de STA.040.2019.


VNK highlights 2018

 

Maart 2019

VNK kijkt terug op een succesvol 2018. VNK heeft gedurende het afgelopen jaar tijd en energie ingezet op externe initiatieven zoals het gezamenlijke onderzoek binnen ECSPA t.a.v. opname van CO2 in kalkzandsteen, Smart CE, de NEPSI-reporting en de cursus EC6 voor steenconstructies van de stichting Stapelbouw. Het VNK heeft daarnaast ingezet op een versterking van de samenwerking met de VKL. Ook heeft VNK actief bijgedragen aan diverse NVTB werkgroepen op onderwerpen als de MPG, BENG, kwaliteitsborging, brandveiligheid en digitalisering.

 

Dichter bij huis zijn ook diverse activiteiten afgerond. Begin 2018 is de nieuwe site van de vereniging stil de lucht ingegaan en vervolgens is meer ingezet op het profileren van onze industrie in social media en op internet in het algemeen. Daarnaast is er weer een nieuwe CAO Kalkzandsteen en Cellenbeton uitonderhandeld. In september 2018 is de ILS voor kalkzandsteenwanden gepubliceerd en begin november heeft de herziening van de LCA’s en de milieugegevens in de Nationale Milieu Database zijn beslag gekregen. 

 

Andere dossiers die gedurende het jaar aan bod kwamen naast de reguliere Normalisatiewerkzaamheden via NEN TGB steen en CEN waren: de Circulaire Bouweconomie middels onze deelname aan het grondstoffenakkoord, de energietransitie en onze deelname aan het MJA3 convenant.

 

Personalia

 

Er waren in 2018 enkele personele wijzigingen binnen de vereniging die het vermelden waard zijn.

 

Zo hebben we in december, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, afscheid genomen van Daan Smulders (Xella). Daan heeft zich jarenlang met veel energie en enthousiasme ingezet voor VNK en NCV. Seher Aydin (Xella) en Thijs Meijers (Xella) hebben inmiddels diverse activiteiten van Daan binnen VNK en NCV overgenomen.

 

In december 2018 heeft Mark Burger, wegens organisatorische veranderingen binnen DRBG, Patrick van der Hoeven opgevolgd als bestuurslid namens Calduran Kalkzandsteen BV in het VNK bestuur.


Joint call Industry4Europe 

 

Maart 2019

Industry4Europe heeft opnieuw een joint call uitgedaan, maar deze keer gericht op de Europese staatshoofden en regeringsleiders. Deze joint call wordt ondersteund door 136 Europese en 395 nationale ondertekenaars. De joint call is op 7 maart 2019 gepubliceerd en ook door ECSPA en VNK mede onderschreven. De gezamenlijk industrieën roepen op om tot een tot een ambitieuze lange termijn agenda te komen voor de industrie in Europa met duidelijke doelen en een bijbehorende governance structuur. Hier kunt u de Nederlandse versie van de joint call downloaden: 

Download
Netherlands_Joint-Call_Heads-of-State-an
Adobe Acrobat document 1.6 MB

Doorstart NEPSI

 

Februari 2019

VNK neemt via ECSPA deel aan NEPSI, het Europese Netwerk t.a.v. kwartsstof. De EU wijst in de EU Directive 2017/2398 (hierna: CMD) NEPSI en de Good Practice Guides aan als waardevolle en noodzakelijke instrumenten ter ondersteuning van de implementatie van de CMD.

 

Onlangs werd bekend dat NEPSI in aanmerking komt voor een EU-subsidie over de periode 2019-2021 om onder andere de NEPSI Good Practice Guide te updaten, een standaard meetmethode te ontwikkelen voor het meten van respirabel kwartsstof, richtinggevende documenten en tools te maken voor het MKB, een trainingsprogramma voor jonge medewerkers op te zetten en om het NEPSI rapportering systeem te updaten. Het nieuwe materiaal zal vertaald worden in alle EU talen. VNK zal weer waar dat nodig is een bijdrage leveren aan deze activiteiten. 


Continuïteit CPR bij Brexit

 

Januari 2019

De UK-regering heeft op 18 december jl. bekend gemaakt dat het de eisen uit de Construction Products Regulation (CPR) zal continueren bij  een No-Deal-Brexit op 29 maart a.s. De UK-regering heeft formeel vastgelegd dat het de eis voor fabrikanten om de prestaties van hun constructie producten te verklaren, zal voortzetten. Lees hier het persbericht . 


Vooraankondiging nieuwe release Statica programma

 

Januari 2019

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. VNK stelt ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten. Statica 6.0 komt binnenkort beschikbaar. Lees hier meer over de inhoud en de beschikbaarheid van het nieuwe programma.


De volgende stap in de digitalisering van het bouwproces

 

December 2018

De HoloLens  brengt BIM op de bouwplaats. Een HoloLens voegt informatie toe aan een bouwplaats. De reële omgeving wordt gezien en aangevuld met holografische beelden. De holografische beelden komen uit een cloud-omgeving en geven instructies aan de uitvoerder op de bouwplaats. De papieren bouwplannen, het 3D-model, is geheel  toegankelijk via de HoloLens waardoor faalkosten in de bouw zullen verminderen.

 

Bekijk hier het promotiefilmpje van Xella Nederland.


De Europese commissie zet in op een klimaat neutraal Europa in 2050

 

December 2018

Onlangs heeft de Europese Commissie haar strategische lange termijn visie voor een welvarende, moderne, competitieve en klimaat neutrale economie in 2050 gepresenteerd. De strategie laat zien hoe Europa de weg in slaat naar een klimaat neutrale economie door in realistische technologische oplossingen te investeren, door burgers te betrekken en door de acties in lijn te brengen met het industriële beleid. Hierbij wordt ingezet op een verdere digitalisering, technologische vernieuwingen en een circulaire economie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van de Europese Commissie. Download hier de factsheet voor de Europese industrie: 

Download
vision_2_industrial_en.pdf
Adobe Acrobat document 172.6 KB

Sectorbrede afspraken in de DigiDealGO over data en informatie in de bouw

 

November 2018

In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo) worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGo geeft richting aan, biedt houvast en werkt aan versnelling van de digitalisering van de bouwsector.

 

Al geruime tijd is de bouwsector doordrongen van het belang van digitalisering & informatiesering in de bouw om versneld en meer duurzaam te kunnen bouwen. De ambities in Nederland zijn groot en vragen om meer verantwoordelijkheid en oplossingsgericht samenwerken sector breed. De DigiDealGo geeft de start aan van een meerjarig programma gericht op de ontwikkeling van een bouwketen breed Digitaal Stelsel waarbinnen smart doelstellingen worden opgesteld en continu bewaakt en bijgesteld. VNK ondersteunt dit initiatief van harte. Via de NVTB neemt VNK deel aan het expertteam Digitale toelevering en DSGP. Meer informatie over de DigiDealGo


Nieuwe milieuprofielen voor kalkzandsteen in de Nationale milieudatabase

 

November 2018

Innovatie in de bouw is een drijvende kracht om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat erom de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. Het eenduidig kunnen kunnen bepalen van de milieueffecten van producten is hierbij essentieel. 

 

De producenten verenigd in VNK hebben gezamenlijk milieuprofielen van hun producten in de Nationale milieudatabase. In opdracht van VNK heeft SGS INTRON onlangs een update uitgevoerd van deze milieuprofielen waarbij enkele verouderde profielen zijn komen te vervallen. Voor het opstellen van de nieuwe milieuprofielen is vooraf de opbouw van de wanden vastgesteld en op basis van het gewogen gemiddelde zijn vervolgens de nieuwe milieuprofielen berekend (kalkzandsteen en kalkzandsteenlijm). Het doel van gevalideerde milieu-informatie is het doorgeven van betrouwbare en nauwkeurige kwantitatieve milieugegevens van bouwmaterialen, bouwproducten- en bouwelementen in de keten, bijvoorbeeld voor het gebruik in LCA-berekeningen van gebouwen. 


Een oproep aan de kandidaten voor de Europese Verkiezingen van 2019

 

Oktober 2019

De Europese industrie is overal aanwezig in ons dagelijks leven, van de huizen die we bouwen, de energie en transportmiddelen die we gebruiken tot de objecten en producten die altijd rondom ons aanwezig zijn. De Europese Unie heeft nu behoefte aan een ambitieuze industriële strategie om te helpen concurreren met andere globale regio's, zoals China, Indië en de VS, die de industrie al helemaal bovenaan de gezet hebben op hun politieke agenda's. VNK is daarom mede ondertekenaar van het initiatief van Industry4Europe om de industrie in het middelpunt van de toekomst van de EU te zetten.

 

De industriële sector roept via The Joint Call de toekomstige leden van het Europese Parlement op om:

- de industrie bovenaan de politieke agenda te zetten van het Europees Parlement (cyclus 2019-2024);

- erop aan te dringen bij de volgende Europese commissie om de industrie op de shortlist te zetten van top prioriteiten van het 5 jarig Werk Programma en een speciale Vice Voorzitter voor Industrie aan te stellen;

- ervoor te zorgen dat de volgende Europese Commissie spoedig een ambitieuze lange termijn EU industriële strategie voorstelt die duidelijk indicatoren en governance bevat.

 

Download hier The Joint Call: 

Download
Netherlands_Joint-Call_2019-European-Ele
Adobe Acrobat document 1.6 MB

VNK introduceert ILS voor kalkzandsteenwanden

 

Oktober 2019

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld. Een ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen 'dezelfde taal', neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens VNK ontwikkeld door De RuwBouw Groep, leverancier van Calduran Kalkzandsteen, en Xella, leverancier van Silka kalkzandsteen.

 

Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS nu aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen. Aan de hand hiervan kunnen  ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. IFC modellen zullen door gebruik van de ILS completer en eenduidiger worden. Dit zal de samenwerking en communicatie in de keten helpen stroomlijnen en BIM bevorderen. VNK staat open voor praktijkervaringen op basis waarvan we onze poster verder kunnen verfijnen.

 

Download hier de volledige poster: 

Download
ILS 21.2 Kalkzandsteen Wanden_versie 1.0
Adobe Acrobat document 379.8 KB

Cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en lijmwerk, incl. seismische belasting'

 

September 2018

De Stichting Stapelbouw en de Betonvereniging organiseren voor de 8e keer de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en lijmwerk, incl. seismische belasting'. De cursus is met name bestemd voor ontwerpers, constructeurs, aannemers, fabrikanten, uitvoerders, toezichthouders, adviseurs en docenten die in hun werk te maken krijgen met metselwerk- en lijmconstructies.

 

Meer informatie en aanmelden via de Betonvereniging.


De Smart CE marking CEN Workshop Agreement (CWA) is online beschikbaar

 

September 2018

Smart CE marking is de link tussen het fysieke product en de prestatieverklaring (DoP). Het geeft toegang tot uitgebreide en waardevolle productinformatie in een geharmoniseerd digitaal format. De komende tijd zal de 'CWA 17316:2018 Smart CE marking for Construction Products' in zoveel mogelijk talen worden vertaald en zullen er vanuit Construction Products Europe (CPE)  diverse acties worden ingezet om de ontwikkeling van Smart CE formats voor geharmoniseerde standaarden samen met CEN en de experts uit de diverse industrieën verder te ontwikkelen. Construction Products Europe sponsort de toegang tot de Smart CE marking Workshop Agreement zodat deze voor iedereen gratis toegankelijk is. Via CPE kunt u via de officiële CEN link de Engelse versie van de Workshop Agreement downloaden. 


CAO onderhandelingsresultaat 2018/2020

 

Juli 2018

Op 4 juni jl. is de Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie met de vakbonden FNV en CNV tot een nieuw CAO akkoord gekomen. De nieuwe CAO is rond voordat de oude verloopt. Bij de onderhandelingen is overeengekomen dat werkroosters onder handen worden genomen door de werkgroep duurzaam roosteren. Verder is ingestemd met de WW-reparatie voor onze sector. Het onderhandelingsresultaat betreft de periode 2018-2020 en gaat in per 1 juli 2018. De wijzigingen moeten nog algemeen verbindend worden verklaard. Download hier het onderhandelingsresultaat:

Download
Onderhandelingsresultaat-CAO-Kalkzandste
Adobe Acrobat document 669.0 KB


Agenda


VNK

3 oktober 2019

Bestuur

n.n.t.b.


VNK

28 november 2019

Bestuur

n.n.t.b.