Nieuws


Kalkzandsteen als thermische buffer in de zomer en winter

Juli 2022

 

Sinds 2021 gelden de nieuwe BENG-eisen voor woningen. Hierbij wordt ook een eis gesteld aan het thermisch binnenklimaat om overmatige opwarming in de zomer te voorkomen. De toepassing van een thermische massa zorgt ervoor dat makkelijker aan de BENG-eisen wordt voldaan. 

 

Zomercomfort

Iedereen weet uit eigen ervaring dat het binnenklimaat stabieler is in een gebouw met veel steenachtige massa. Meer massa in een woning en zomernachtventilatie hebben effect op het volgens BENG te berekenen zomercomfort, TOjuli. In de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie/BENG, de NTA8800, staan de rekenregels hiervoor opgenomen. 

 

In een warme periode blijft het binnen nog lang aangenaam. Overdag wordt de warmte geabsorbeerd en ‘s nachts wordt deze met nachtventilatie weer afgevoerd. Als de zon daarentegen in een gebouw zonder thermische massa naar binnen straalt, wordt het daar snel (te) warm. Met grote glazen puien in zongeoriënteerde gevels is er dus een grote kans dat TOjuli flink wordt overschreden. Veel nieuwbouwwoningen zullen daarom een buitenzonwering of airconditioning nodig hebben. Inzet van thermische massa, steenachtige massa, zoals kalkzandsteen wanden, draagt bij aan de verbetering van het binnenklimaat in de zomer en bespaart op de kosten van een airco. 

 

Minder energieverbruik in de winter

Meer thermische massa heeft ook in de winter een positief effect op het energiegebruik, omdat dit zorgt voor meer warmte bufferend vermogen door een hogere specifieke warmtecapaciteit. Een koudere massa neemt gemakkelijk warmte op uit het vertrek, dankzij temperatuurverschillen. Er wordt meer warmte opgenomen naarmate het temperatuurverschil groter is. Die opgenomen warmte komt later vrij als de temperatuur in het vertrek lager is dan in de constructie.

Door de tempering van de temperatuurtoename in het vertrek, als de zon naar binnen schijnt, zullen bewoners minder snel een raam moeten openen om te koelen. Het is zelfs zo dat bij een beperkte temperatuurstijging deze opwarming in de winter juist prettig is. De binnenkomende zonne-energie wordt in de constructie opgeslagen en komt vrij als de zon weg is en de temperatuur in het vertrek daalt. De passieve zonne-energie kan zo optimaal worden benut in de stookmaanden oktober t/m maart, wat ook weer energiebesparing oplevert. 

 

Het warmte bufferende effect van kalkzandsteen wanden zorgt voor een lagere warmtebehoefte in de winter en een lagere koude behoefte in de zomer en werkt daarmee het gehele jaar door energiebesparend. 


Ralph Jorissen nieuw bestuurslid VNK

Juli 2022

 

Ralph Jorissen is als nieuw bestuurslid van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) aangetreden. Ralph is op 22 juni 2022 benoemd tijdens de algemene vergadering van VNK voor een periode van twee jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Ralph volgt hiermee Bertus Been op in het VNK-bestuur namens Xella. 

 

Bertus Been gaat na een mooie loopbaan van ruim 30 jaar Xella verlaten en vanaf medio september aan de slag als commercieel directeur Benelux bij Svedex (binnendeuren). Het VNK-bestuur wenst Bertus heel veel succes toe in deze nieuwe functie. 

 

Ralph Jorissen is CEO Xella Noordwest Europa. Voordat Ralph in 2021 bij Xella aan de slag ging, is hij bijna 13 jaar actief geweest bij Tarkett (inclusief Desso) in diverse internationale functies. Eerder was hij ook werkzaam voor o.a. Koninklijke TenCate (9 jaar) en Tenneco Automotive (4 jaar)

 

Kalkzandsteen is een product met een gunstige milieu footprint. Desondanks is het in de huidige tijd nodig om bouw-, productieprocessen en bouwmaterialen continu verder te industrialiseren en te verduurzamen. VNK is verheugd met de komst van Ralph en verwacht met zijn aantreden de ingezette koers van VNK voortvarend voort te zetten.


10 voordelen van het duurzame kalkzandsteen elementensysteem

Juni 2022

 

1.    Lage milieubelasting

Op basis van de Levens Cyclus Analyse (LCA) is de lage milieuscore in beeld gebracht. Kalkzandsteenwanden hebben de laagste milieubelasting en de beste milieuprestatie

 

2.    Geen faalkosten 

Alle wanden worden vooraf getekend en gedetailleerd door experts in kalkzandsteenverwerking met alle randdetails en lateiopleggingen daarbij inbegrepen. 

 

3.    Tijdsbesparing

Indien gewenst kunnen lateien met het tekenwerk en de leveringen worden meegenomen wat de nodige tijd bespaart in de werkvoorbereiding (latei-service). 

 

4.    Geen zaagafval

De passtukken worden in de fabriek al exact op maat gezaagd (eventueel ook schuin) en voorzien van een lettercode.

 

5.    Geen gezoek op de bouwplaats

Op wandtekeningen wordt de wand weergegeven inclusief  lettercodes. Passtukken worden per wandcode bij elkaar op een pallet geplaatst en samen met de elementen aangeleverd op de bouwplaats.

 

6.    Voorkom zwaar tilwerk

Op de werkplek worden de elementen door de lijmer met een elektrische stelmachine (geen uitstoot) in de wand geplaatst.

 

7.    Hoge verwerkingssnelheid / lage verwerkingskosten

Door de grote afmetingen (ruim 0,5 m² per stuk) van de elementen wordt een hoge verwerkingssnelheid behaald van 80 tot 100 m² per dag.

 

8.    Lage afwerkingskosten

Met de vlakke elementen en dunne lijmvoegen kan worden volstaan met een dunne gipslaag van 0-3 mm als afwerking. 

 

9.    Duurzaam verpakkingsmateriaal

VNK-leden kiezen vooral voor kunststof LDPE-verpakkingen. Deze keuze is met name zo gemaakt omdat kunststof verpakkingen, ondanks dat ze duurder zijn, veelzijdig zijn qua vormgeving, sterk , goed afsluitbaar en eenvoudig te recyclen zijn. De op de verpakkingen gedrukte logo's zijn onlangs kleiner gemaakt om recycling verder te vergemakkelijken. Ook wordt steeds meer gewerkt met kunststof verpakkingen die gemaakt zijn van secundair materiaal. De pallets waar de bouwproducten op staan zijn retour-pallets zodat deze niet achterblijven op de bouwplaats als afval maar weer retour worden genomen en hergebruikt bij een volgende levering.

 

10. Hoge flexibiliteit

Tekenwerk kan tot in een late fase worden aangepast zodat klantwensen tot in een laat stadium kunnen worden doorgevoerd en aanpassingen tijdens de bouwfase nog mogelijk zijn.

 

Wil je meer weten over het werken met kalkzandsteen? Meld je aan voor de Kalkzandsteendag2022


Heel trots! Het kalkzandsteen element bestaat dit jaar 50 jaar

Mei 2022

 

In november dit jaar, is het 50 jaar geleden dat het kalkzandsteenelement werd geïntroduceerd. Nu vijftig jaar later, kunnen we nog steeds spreken van een zeer succesvol bouwsysteem. Het systeem wordt ruim in de helft van de nieuwbouwwoningen toegepast. Dat succes is o.a.  te verklaren aan de hand van de concurrerende bouwkosten t.o.v. andere bouwmethodes en de hoge bouwsnelheid. Daar komt anno 2022, ten tijde van verduurzaming, nog extra bij dat de Milieu Kosten Indicator (MKI) van kalkzandsteen behoort tot de meest gunstige in zijn toepassing én kalkzandsteen is bovendien 100% (blijvend)circulair.

 

In hoofdlijnen: de ontwikkeling van metsel- naar elementensysteem 

De Nederlandse kalkzandsteenindustrie is na de Tweede Wereldoorlog intensief gaan samenwerken. Daardoor is er veel slagkracht en budget ontstaan voor gezamenlijke productontwikkeling en innovatie. Deze samenwerking, overigens mede gestimuleerd door de overheid, had als doel om te helpen bij de grote woningbouwopgave van net na de Tweede Wereldoorlog. Veel woningen waren door oorlogsgeweld verwoest en ook de industrie had flinke klappen gekregen.

 

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog

Oorspronkelijk werden er vanaf circa 1900 alleen maar kalkzandsteenmetselstenen geproduceerd, maar na de Tweede Wereldoorlog kwam daar verandering in. Vanwege de hang naar mechanisatie en kortere bouwtijden werden eind jaren vijftig metselblokken van kalkzandsteen ontwikkeld. Begin jaren zestig werd ook intensief meegedacht over de verwerking van nieuwe producten. Naast de snelheid van verwerking, stond ook de verbetering van de arbeidsomstandigheden voor de metselaar  hoog in het vaandel. Er werden daarom diverse hulpmiddelen ontwikkeld om mechanisch te kunnen opperen én grotere producten te kunnen verwerken. Voorbeelden daarvan zijn de losinstallatie op de vrachtwagen, de kantelgrijper, de steltafel én de Wary-bok oftewel lijmkraan. Deze mechanische hulpmiddelen gaven een duidelijke impuls aan de industrialisatie van kalkzandsteenconstructies op de bouwplaats.

 

De uitvinding van de ankerloze spouwmuur

In de zestiger jaren, de tijd van de metselblokken, ontstond er contact met de geluidsdeskundige dhr. ing. M.C. Louws van de gemeente Middelburg. Dhr. Louws wordt gezien als de uitvinder van de ankerloze (dragende) spouwmuur tussen woningen. De spouwmuur heeft de geluidsoverlast in de woningbouw enorm gereduceerd. Het Centraal Verkoopkantoor Kalkzandsteen (CVK) zag toekomst in deze oplossing en heeft de experimenten van dhr. Louws gesponsord. De uiteindelijke en tot op de dag van vandaag succesvolle ontwikkeling van de ankerloze spouwmuur is volledig door CVK Kalkzandsteen uitgevoerd en in 1971 breed gelanceerd in de woningbouw in Nederland. In de tijd van de metselblokken bestond de ankerloze spouwmuur uit twee wanden van 150mm dikke C-34 geribde blokken. Deze uitvinding leverde een enorme toename van het gebruik van kalkzandsteen op, wat ook werd gestimuleerd door de veel lagere investeringen in materieel dan bij bijvoorbeeld  gietbouw.

 

De bouwsnelheid verhogen door systeembouw

In de jaren zestig werden ook de eerste grootschalige projecten in systeembouw gerealiseerd. Daardoor ontstond er  bij de kalkzandsteenindustrie behoefte om grotere producten te ontwikkelen. In de jaren zeventig lag het aantal te bouwen nieuwbouwwoningen ruim boven de 100.000 woningen per jaar. Hierdoor was er voldoende schaalgrootte en waren er voldoende kansen om óók een kalkzandsteen bouwsysteem te introduceren. Dat nieuwe grote kalkzandsteenproduct kreeg de naam “het element” en werd in november 1972 op de Jaarbeurs geïntroduceerd. De werkende afmetingen 900 lang bij 600 hoog waren afkomstig uit de modulaire 3M maatvoering,

Systeembouwers hadden in deze periode het voordeel dat de wandafwerking veel voordeliger was dan de dikke stuclaag op de geribde kalkzandsteenblokken. Dat was mede de reden om te gaan experimenteren met grote en gladde kalkzandsteenproducten. Die konden alleen niet op de traditionele manier worden verbonden met metselmortel. Er werd daarom een vloeibare mineralogische lijmmortel ontwikkeld met een zéér grote hechtkracht. Op deze manier ontstonden hele vlakke wanden, waardoor ruimte ontstond om de dunpleisters te ontwikkelen. De nieuwe manier van werken werd in plaats van metselen, “lijmen” genoemd. De verwerking op de bouwplaats ging vanaf die tijd met behulp van de Warry-bok of lijmkraan. Tegenwoordig wordt de elementenstelmachine nog vaak zo genoemd. 

 

Niet alleen sneller, maar ook slanker bouwen

Doordat verlijmde kalkzandsteen veel sterker is dan traditioneel vermetselde kalkzandsteen ontstond ook de mogelijkheid om slanker te bouwen. De ankerloze spouwmuur kon daardoor worden uitgevoerd in twee wanden van 120mm dik. Dat was een nieuwe maat in de bouw, waarmee de totale bouwmuurdikte van 360mm terugging  naar 300mm. Deze slanke manier van bouwen zorgde voor een besparing op grondstoffen (zand en kalk). 

 

Complete bouwpakketten voorkomen zaagafval op de bouwplaats

Het elementensysteem bleek een groot succes. Dit succes zorgde ervoor dat er door de fabrieken geïnvesteerd kon worden in zaagmachines om naast de rechthoekige passtukken ook schuine passtukken te kunnen maken. Daardoor kon de aannemer voortaan een compleet bouwpakket bestellen. De verwerkers op de bouwplaats hadden een wanduitslag ter beschikking welke als voorbeeld diende en liet zien hoe de wand vervolgens opgebouwd moest worden. De eerste versies bestonden uit handmatig getekende tekeningen. In de loop der tijd is dat doorontwikkeld tot de huidige digitale versie, welke ook zorgt voor de benodigde data waarmee de volautomatische zaagrobots worden gevoed. 

Aanvankelijk waren de elementen rondom glad, zonder profilering. Om nóg vlakkere wanden te  maken bleven de verschillende fabrieken experimenteren met hulpmiddelen of profileringen. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het huidige centreerelement, met een veer op de ene stootvoeg en een groef op de andere. 

 

Duurzaamheid nu steeds belangrijker

In november dit jaar, is het 50 jaar geleden dat het kalkzandsteenelement werd geïntroduceerd. Nu vijftig jaar later, kunnen we nog steeds spreken van een zeer succesvol bouwsysteem. Het systeem wordt ruim in de helft van de nieuwbouwwoningen toegepast. Dat succes is o.a.  te verklaren aan de hand van de concurrerende bouwkosten t.o.v. andere bouwmethodes en de hoge bouwsnelheid. Daar komt anno 2022, ten tijde van verduurzaming, nog extra bij dat de Milieu Kosten Indicator (MKI) van kalkzandsteen behoort tot de meest gunstige in zijn toepassing én kalkzandsteen is bovendien 100% (blijvend)circulair.

 

Oude tijden herleven, want ook nu staan we weer voor de uitdaging om jaarlijks 100.000 nieuwe woningen en appartementen te realiseren. In deze grote bouwopgave heeft kalkzandsteen, als vanouds, een belangrijke rol te vervullen die de industrie graag oppakt.


Kalkzandsteendag 2022

Mei 2022

 

Werken met kalkzandsteen is een interessant en bovenal innovatief vakgebied. Des te meer reden om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en te leren van elkaar.

 

Om die reden organiseert Gebouwschil Nederland op vrijdagmiddag 1 juli 2022 wederom een kalkzandsteendag.

 

Meld je hier aan en ontdek wat er speelt!

 


 

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze oud-bestuursvoorzitter 

 

Paul Oortwijn

 

Paul heeft zich ruim 4 jaar actief ingezet voor de kalkzandsteenindustrie. Hij was voor onze industrie actief in de NVTB, ECSPA, VNO-NCW en diverse andere verbanden. Dit deed hij met veel inzet, bestuurlijke ervaring, positiviteit en betrokkenheid. Wij zullen hem enorm missen. 

 

De medewerkers, het bestuur en de leden van VNK wensen de nabestaanden veel kracht toe bij het dragen van dit verlies.

 

Edwin Lokkerbol

Voorzitter VNK


De revisie van de CPR heeft grote gevolgen voor de NL bouwmaterialen industrie

 

April 2022

Op 30 maart heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd voor een gereviseerde Construction Products Regulation (CPR). Deze regeling regelt de vrije handel van bouwmaterialen in Europa via CE markering.

  

De opvallendste punten uit het voorstel zijn:

- een uitbreiding van de regeling met 3D printen en 'small family houses';

- naast de Decleration of Performance (DoP) komt er een Decleration of Conformity (DoC), de DoC gaat veiligheid en duurzaamheid omvatten;

- de regeling spreekt van een inname verplichting van niet gebruikte bouwmaterialen en een verplicht fonds;

- de Europese Commissie krijgt meer bevoegdheden;

- er wordt gesproken over verplichte minimale recyclingpercentages;

- er komt meer toezicht op de naleving van de regels;

- de mogelijkheden tot digitalisering worden vergroot en verbeterd;

- de CPR gaat doelen stellen voor het nationale aanbestedingsbeleid van overheden ten aanzien van bepaalde productgroepen; en,

- er moet meer gerapporteerd worden over klimaat verandering en duurzaamheid over de gehele levenscyclus van bouwproducten. 

 

Momenteel loopt er een open consultatie voor de voorgestelde gereviseerde CPR tot 30 mei a.s.  Hier kunt u de voorstellen downloaden en deelnemen aan de consultatie. 


Emissieloos en duurzaam bouwen doe je met kalkzandsteen 

 

Maart 2022

De stikstofuitspraak van de Raad van State in 2020 heeft grote gevolgen gehad voor de bouwprojecten in Nederland. Bij nieuwe projecten bij met name Natura 2000 gebieden moet de uitstoot van stikstofoxiden zoveel mogelijk beperkt worden. De oorzaak van de uitstoot in de bouw is groot materieel, zoals graafmachines, vrachtwagens, kranen, bulldozers en shovels. Deze machines stoten tijdens de bouwperiode stikstof uit die vrijkomt bij de verbranding van bijvoorbeeld diesel.

 

Elektrificatie neemt een grote vlucht

Voor een toekomstbestendige bouwsector die minder stikstof, CO2 en fijnstof  uitstoot  is verduurzaming van bouwmachines en bouwlogistiek essentieel. Schonere bouwmachines zorgen voor een schonere lucht en dus een gezondere omgeving. Elektrificatie van materieel is dan de meest voor de hand liggende oplossing.

 

Wat kunt u alvast doen?

Verwerking van kalkzandsteen op de bouwplaats is al heel lang emissieloos. Kalkzandsteenproducten worden met de hand of met elektrische stelmachines verwerkt, waardoor er vrijwel geen uitstoot van stikstof op de bouwplaats is. Overstappen op kalkzandsteen constructies in projecten is daarmee al een eerste goede stap op weg naar een emissieloze bouwplaats. 

  

Nieuwe subsidieregeling
Daarnaast gaat de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) op 9 mei open. Het hoofddoel van de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) is om een bijdrage te leveren aan de ambitie om de stikstofuitstoot in de bouw in 2030 met 60% terug te dringen. De regeling moet bedrijven in de bouwsector stimuleren om te investeren in schoner bouwmaterieel. Er is subsidie voor het aanschaffen of het aanpassen van materieel en voor innovatieve oplossingen voor machines en de laadinfrastructuur.

 

Wilt u milieubewust bouwen en/of gaat u aan de slag op een bouwplaats in de buurt van Natura 2000 gebieden, denk dan aan het bouwen met kalkzandsteen. Hiermee reduceert u de stikstofuitstoot, verbetert u de milieuprestatie van het gebouw en vermindert u tegelijk de bouwkosten. 


Statica 6.0, om snel kalkzandsteenconstructies te controleren.

 

Maart 2022

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. VNK stelt ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten. Voor meer informatie en bestellen, klik hier


Meld je aan voor de cursus "Constructies van metsel- en lijmwerk"

Februari 2022

 

Wilt u alles weten over constructies van metsel- en lijmwerk? Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren samen de cursus "Constructies van Metselwerk". In het begin van het tweede kwartaal van dit jaar wordt de cursus voor de negende keer gehouden. U kunt 6 KE/PE voor het Constructeursregister verkrijgen voor deelname aan de cursus.

Voor alle inhoudelijke informatie en aanmelden, klik hier


Kalkzandsteen scoort op hoge milieuprestaties en lage bouwkosten

Februari 2022 - artikel Cobouw

 

Kalkzandsteen scoort op hoge milieuprestaties en lage bouwkosten

Kalkzandsteen blijkt goed te scoren op het gebied van milieu- en kostenbewust bouwen, zo wijst onderzoek uit. Op initiatief van VNK, de brancheorganisatie van de kalkzandsteenindustrie, zijn de kosten en milieuprestaties van bouwen in kalkzandsteen met andere bouwsystemen vergeleken. Hieruit komt naar voren dat de toepassing van kalkzandsteen voor het bouwen van woningen de meest economische en meest duurzame keuze is. 

 

Onderbouwde keuze door bouwprofessional nu mogelijk.

De Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) heeft onderzoeksbureau NIBE en bouwkundig adviesbureau AACON gevraagd om de milieukosten en -prestaties van bouwen in kalkzandsteen met andere bouwsystemen te vergelijken. Zowel de milieuvergelijking van bouwsystemen die NIBE onderzocht als de kostenvergelijking van bouwsystemen die AACON onderzocht, geven aan dat kalkzandsteen een zowel duurzaam als economisch zeer gunstig bouwmateriaal is. VNK wil hiermee kalkzandsteen prominent onder de aandacht brengen als een duurzaam, betaalbaar en milieuvriendelijk bouwmateriaal. “Binnen de bouwsector weet men nog onvoldoende hoe duurzaam kalkzandsteen is,” zegt Vicky van Egmond, directeur van VNK. 

 

Lees dit artikel verder in Cobouw of de Architect

Of bekijk direct de onderzoeksresultaten op onze site.  


Kalkzandsteen als duurzame klimaatbuffer

Februari 2022

 

In de zomer van 2021 is het CollectieCentrum Nederland (CC NL) in Amersfoort geopend. Een samenwerking tussen het Nederlands Openluchtmuseum, museum Paleis Het Loo, het Rijksmuseum en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit gebouw van maar liefst 31.500 m² groot zorgt voor optimaal beheer en behoud van deze vier rijkscollecties van in totaal circa een half miljoen objecten. 

 

Projectadvisering door Peutz

Voor de bouwfysica en duurzaamheidaspecten van het bouwwerk heeft Peutz (Eindhoven) de advisering gedaan. We hebben met dhr. dr. ir. Paul Steskens (projectmanager / adviseur bouwfysisch) gesproken over dit project. Peutz heeft deelgenomen aan de Europese onderhandse aanbesteding en heeft uit de vijf deelnemende bedrijven de algemene adviesopdracht voor bouwfysica en duurzaamheidsaspecten gewonnen. In deze aanbesteding is vooral geselecteerd op kwaliteit, kennis en ervaring met soortgelijke projecten. 

Bij de ontwikkeling van CC NL stond duurzaamheid voorop. CC NL is gecertificeerd volgens de BREEAM NL-systematiek en is gewaardeerd met 5 sterren ‘outstanding’, de hoogst mogelijke score.  

 

5 sterren voor duurzaamheid

CC NL is een zero energy gebouw met een minimum aan installaties. Het gebouw zelf creëert zoveel mogelijk het vereiste klimaat. Door bijvoorbeeld de buitenmuren wel, maar de vloer niet te isoleren, creëren de warmte en kou van de onderliggende aardlaag een constante temperatuur van 12 tot 15 graden. Perfect voor de opslag van de collectie. 

Bij de keuze van de constructie is bewust gekozen voor zware materialen voor maximale vocht en warmte buffering. 

 

Kalkzandsteen binnenwanden 

De opslag van kunstvoorwerpen kost veel energie. Daarnaast is kenmerkend voor kunstopslag dat rekening wordt gehouden met brandveiligheid en het vochtgehalte. Het vochtgehalte moet goed te beheersen zijn en redelijk constant zijn. Kunstobjecten van metaal worden in een aparte ruimte opgeslagen ten opzichte van bijvoorbeeld objecten van hout. 

 

Voor de binnenmuren van het CC NL is bewust gekozen voor kalkzandsteen omdat dit materiaal de maximale combinatie van brandveiligheid, warmte- en vocht buffering voor de opslag van museumstukken herbergt. Deze keuze heeft Peutz gebaseerd op een onderzoek van het International Energy Agency, wat van 2006-2009 liep. In het onderzoek hebben zij gekeken naar de vocht bufferende eigenschappen van talloze materialen, waaronder kalkzandsteen (IEA Annex 41). Het bouwfysisch ontwerp en het passief bouwen waren de twee leidende factoren voor het bepalen van het materiaal voor de binnenmuren. De lage prijs van kalkzandsteen en de goede MPG score wogen minder zwaar in dit project. 

 

Opening CC NL 

In de zomer van 2021 is het gebouw van CC NL langs de A28 in Amersfoort met veel mediabelangstelling in gebruik genomen. In de EenVandaag uitzending van 13 september 2021 is bij de opening ook specifiek de aandacht gevestigd op de kalkzandsteen muren die in het museum als klimaatbuffer werken. Bekijk hier de uitzending van EenVandaag (vanaf minuut 19). 


PBL voortgangsbericht Circulaire Economie 2022

Februari 2022

 

Het PBL heeft in januari 2022 haar voortgangsbericht Circulaire Economie 2022 uitgebracht. Het PBL gaat in dit bericht in op de bijdrage die een circulaire economie kan leveren aan het realiseren van grote maatschappelijke opgaven (zoals klimaat, milieu en biodiversiteit) en doet daarin de oproep voor een intensivering van het circulaire-economiebeleid met meer 'drang en dwang'. Een nadere concretisering van de voornemens uit het nieuwe coalitieakkoord een kabinetsbrede samenwerking zijn volgens het PBL nodig om de forse ambitie van een volledig circulaire economie in 2050 te realiseren. 

 

Opvallend feit is dat materialen zoals zand (het hoofdbestanddeel van kalkzandsteen) weliswaar een grote massa-impact hebben, maar in vergelijking met andere bouwmaterialen, minder andere negatieve milieu-effecten veroorzaken (zie blz. blz. 13 van het rapport). Volgens het PBL moet voorkomen worden dat we circulariteit niet te veel verengen tot alleen de recycling van materialen. Op dit moment functioneert de Nederlandse economie nog vooral lineair. Lees hier het volledige rapport. 


Fijne feestdagen!

December 2021

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2022.

 

VNK is gesloten van 27 december 2021 t/m 7 januari 2022. Statica bestellingen worden gedurende deze periode zoals gewoon uitgeleverd. 


Wij gaan verhuizen!

december 2021

 

VNK gaat verhuizen. Wij willen u vriendelijk verzoeken om met ingang van 1 januari 2022 ons nieuwe post-/bezoekadres en telefoonnummer te gaan gebruiken:

 

Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK)

Leidsestraat 244

2182 DW Hillegom

T +31 (0)252 - 578 626

 

Alle overige gegevens blijven gelijk. 


Kostenvergelijking bouwsystemen toont aan dat bouwen met kalkzandsteen de voordeligste keuze is.

December 2021

 

Met het groeiende tekort aan woningen zullen er in Nederland in korte tijd veel betaalbare woningen gebouwd moeten worden. In opdracht van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) heeft AACON een onderzoek gedaan naar de kosten van verschillende bouwsystemen voor woningen. Met de resultaten uit dit onderzoek krijgen bouwers inzicht in de bouwsnelheid en kosten, zodat bij het ontwerp en de voorbereiding van een bouwproject een goede beoordeling gemaakt kan worden van een bouwsysteem in tijd en geld. Lees meer op natuurlijkbouwen.nl of download de brochure


'Als je digitalisering vandaag niet op de agenda hebt, ben je al te laat'

November 2021

 

Dit is een van de uitspraken die gedaan is tijdens de op 18 november jl. door de NVTB en DigiGo gehouden Webinar Digitalisering voor de bouwmaterialenindustrie. Tijdens dit webinar kwam duidelijk naar voren dat de bouwmaterialenindustrie als producent en eigenaar van de data een belangrijke rol speelt.

Het webinar is opgenomen en de video is hier terug te kijken.


Nu beschikbaar - VNK handreiking t.a.v. dilataties 

November 2021

 

Wanden van kalkzandsteen dienen vanwege bouwfysische en constructieve redenen op regelmatige afstanden gedilateerd te worden. De constructeur dient in het ontwerpproces rekening te houden met deze dilataties. Met name bij het bepalen van de maximale lengte van stabiliteitswanden. 

Om constructeurs richtlijnen te bieden voor de bepaling van de maximale lengte heeft VNK een handreiking opgesteld. De precieze maximale lengte is afhankelijk van diverse factoren. Voor situaties waarbij men de grenzen dichter wil benaderen kan door de leverende kalkzandsteenproducent op basis van de bouwtekeningen een projectadvies worden afgegeven. 

 

Download hier de handreiking t.a.v. dilataties: 

Download
VNK handreiking t.a.v. dilataties 2021
0012 VK Handreiking dilataties.pdf
Adobe Acrobat document 280.0 KB

Einde MJA3 convenant

November 2021

 

De kalkzandsteenindustrie is samen met de cellenbetonindustrie een van de 40 sectoren die jarenlang heeft deelgenomen aan het MJA3 convenant m.b.t. energiebesparing en CO2 reductie. Dit convenant eindigde op 31 december 2020. Gedurende de looptijd van 2005 tot 2020 is er door onze sector 314.6 aan procesefficiencyverbeteringen (TJ) (=23.6%) doorgevoerd en 21.9 aan besparingen in de keten (TJ). Begin 2021 vond de laatste monitoring plaats en in het najaar van 2021 worden de totaalcijfers verwacht over het laatste convenantjaar. 

 

Deelname aan de MJA3 was vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De bedrijven gingen aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan  en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maakten een meerjarenplan voor de totale branche. Door het aflopen van het convenant vallen de deelnemende bedrijven vanaf 1 januari 2021 geheel onder de geldende wettelijke verplichtingen. Voor de industrie zijn VNO-NCW, enkele brancheorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met elkaar in gesprek over mogelijk twee nieuwe convenanten van het klimaatakkoord. Voor meer informatie over het aflopen van het MJA3 convenant, klik hier


Vernieuwde ILS Kalkzandsteenwanden - nu beschikbaar

September 2021

 

De ILS Kalkzandsteenwanden is vernieuwd. Deze is uitgebreid met voorbeelden en sluit weer goed aan op de laatste versie van de BIM Basis ILS van het BIM Loket. Ook zijn opmerkingen en tips van gebruikers van de ILS Kalkzandsteenwanden meegenomen voor een betere gebruikerservaring.

 

Download hieronder de complete poster of klik hier voor de online versie van de ILS Kalkzandsteenwanden. 

Download
ILS Kalkzandsteenwanden
0010 VK ILS Kalkzandsteenwanden kopie.pd
Adobe Acrobat document 962.8 KB

EenVandaag: Kalkzandsteen als duurzame klimaatbuffer

September 2021

 

 

Op 13 september jl. heeft EenVandaag een item uitgezonden over het nieuwe CollectieCentrum Nederland (CC NL) gebouw langs de A28 in Amersfoort. In het CC NL gebouw worden vier rijkscollecties samengevoegd en veilig opgeslagen voor toekomstige generaties.

 

In deze aflevering legt Wim Hoeben (CC NL) uit waarom dit gebouw duurzaam en klimaatneutraal is. Hierbij is er speciale aandacht voor de kalkzandsteenwanden die, naast dat ze duurzaam zijn, als klimaatbuffer dienen om de collectie te beschermen tegen vocht. Kalkzandsteenwanden kunnen vocht opnemen en afscheiden en zo zorgen voor een optimaal binnenklimaat in een depot. Wil je de uitzending bekijken? Klik hier en kijk vanaf minuut 19 deze aflevering. 


De inschrijving is geopend van de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en Lijmwerk'

September 2021

 

De Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren op 23 en 30 november a.s. de 9e editie van de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en Lijmwerk (incl. seismische belasting)'. Stichting Stapelbouw is het netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies. VNconstructeurs richt zich onder meer op het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis van de constructeurs. Omdat deze doelen in elkaars verlengde liggen, is het logisch om gezamenlijk op te trekken bij de nieuwe editie van deze cursus. Deze cursus is bestemd voor ontwerpers, constructeurs, aannemers, fabrikanten, uitvoerders, toezichthouders, adviseurs en docenten die in hun werk te maken krijgen met metselwerk- en lijmconstructies.

 

Meer informatie en aanmelden via VNconstructeurs.


PBL-studie met realistische blik op primaire grondstoffen voor Circulaire Bouweconomie

Juli 2021

 

Het PBL adviseert in deze studie om te beginnen met enkele relevante productgroepen voor elk van de vijf transitiethema's (waaronder bouw) in het circulaire economiebeleid en om vervolgens per productgroep een communiceerbaar doel te formuleren. Daarbij wordt opgemerkt dat, bezien vanuit gebruikte hoeveelheden, fossiele grondstoffen en zand en grind de belangrijkste stromen zijn in de Nederlandse economie. Echter, bezien vanuit het perspectief van milieueffecten, zijn de effecten van zand en grind beperkt in vergelijking van andere gebruikte materialen. Lees hier het volledige nieuwsbericht en download de volledige PBL-studie. 


Edwin Lokkerbol nieuwe voorzitter VNK

Juni 2021

 

Edwin Lokkerbol is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK). Edwin is op 15 juni 2021 benoemd tijdens de algemene vergadering van VNK voor een periode van twee jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. 

 

Edwin Lokkerbol (bedrijfskundige) is tot 2019 vijf jaar lang directeur geweest van de Vereniging van Waterbouwers. In de jaren daarvoor heeft hij onder meer bij de ANWB en KNVB gewerkt als manager op het gebied van beleid en public affairs. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Edwin met zijn bureau een bijdrage geleverd aan diverse projecten en programma's in de bouwsector waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan. Als programma-manager is hij nauw betrokken bij de opzet van Emissieloos Netwerk Infra. Tevens is hij werkzaam geweest als kwartiermaker 'emissieloos bouwen' bij de Bouwcampus en was hij betrokken bij onderzoeken voor en met het Havenbedrijf Rotterdam en de Nationale Politie (m.b.t. de SDG's). 

 

Kalkzandsteen is een product met een lage milieu footprint. Desondanks is het in de huidige tijd nodig om bouw-, productieprocessen en bouwmaterialen continu verder te industrialiseren en te verduurzamen. VNK is verheugd met de komst van Edwin en verwacht met zijn aantreden opnieuw een stevige impuls aan deze ontwikkelingen te kunnen gegeven binnen de sector. 


Introductievideo 'Statica 6.0', het VNK rekenprogramma voor kalkzandsteenconstructies

Juni 2021

 

Ben je ontwerper, constructeur of architect en overweeg je de aanschaf van het Statica 6.0 rekenprogramma of ben je gewoon nieuwsgierig naar de diverse technische aspecten die bij constructieberekeningen om de hoek komen kijken, maak dan hier kennis met het Statica 6.0. rekenprogramma voor kalkzandsteenconstructies. In deze video nemen onze experts je in een complete workshop mee langs de rekenregels en de mogelijkheden van het rekenprogramma. Voor meer informatie en bestellen, klik hier


Dag van de Constructeur 3 juni 2021

Mei 2021

 

Op 3 juni a.s. is er weer een 'Dag van de Constructeur' met een uitgebreid en interessant programma vol met sessies over innovaties en projecten. De thema's die dag hebben een maatschappelijke lading zoals duurzaamheid en veiligheid. Er is bovendien de mogelijkheid om te netwerken, het innovatieplein te bezoeken en om kennis te maken met de net nieuw gekozen voorzitter van VNconstructeurs.

 

Kortom een dag die je niet mag missen. Aanmelden kan via VNconstructeurs


VNK is op zoek naar een nieuwe voorzitter

Maart 2021

 

VNK is op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter (m/v). De huidige voorzitter (Paul Oortwijn) heeft in februari 2021 wegens persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van VNK. Er is inmiddels een profiel opgesteld door het VNK bestuur. 

 

Deze vacature is inmiddels vervuld. 


VNK leden tekenen convenant voor versnelling digitalisering in de bouwsector

Maart 2021

 

Fabrikanten, groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben het convenant 'Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie' gelanceerd. Hiermee wordt ervoor gekozen om op een uniforme manier productdata inzichtelijk te maken. De VNK leden Omnicol, Xella en Calduran horen bij de eerste 29 deelnemers van dit convenant. De NVTB is supporter van dit convenant. 

Lees meer hierover op de site van HIBIN. 


'Overbouwen' is oppassen - column in VKL nieuwsbrief

Maart 2021

 

Binnen de Technische Commissie van VNK wordt in de februari vergadering gebrainstormd over het onderwerp voor de volgende VKL column. Het onderwerp 'overbouwen' wordt door een van de commissieleden opgeworpen als mogelijk onderwerp en daar wordt enthousiast op gereageerd.

 

Lees hier verder. 


NVTB ondertekent Actieagenda Wonen 

Februari 2021

 

34 organisaties die allemaal actief zijn op het brede werkveld van het wonen, bouwen en van zorg en ondersteuning, doen concrete voorstellen voor het wonen in Nederland. Ook NVTB ondertekende het actievoorstel. Er liggen flinke opgaven om ervoor te blijven zorgen dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Deze Actieagenda Wonen is bedoeld om die uitdagingen aan te pakken. De leden van VNK werken graag mee aan gezonde, duurzame, betaalbare en toekomstbestendige woningen in wijken die voorzien zijn van voldoende groene buitenruimte en die bereikbaar zijn. De hele Actieagenda Wonen kun je hieronder downloaden: 

 

Download
Actieagenda-Wonen-17-februari-2021-d.pdf
Adobe Acrobat document 4.2 MB

Vernieuwd Handvat Duurzaam Materiaalgebruik Bouwend Nederland

Februari 2021

 

Duurzaam materiaalgebruik en de transitie naar een circulaire bouweconomie worden steeds belangrijker. Aannemers zien de vraag naar duurzaamheid van materialen in aanbestedingen belangrijker worden. Om inzicht te bieden in de ontwikkelingen heeft Bouwend Nederland het geüpdatete Handvat Duurzaam Materiaalgebruik gelanceerd. 

 

Ook in dit handvat is weer actuele informatie opgenomen over duurzame varianten per bouwmateriaal, waaronder kalkzandsteen. Download hier het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik 2021. 

 


Diepe winningsplassen goed voor de biodiversiteit

Februari 2021

 

Kalkzandsteen zand wordt veelal gewonnen uit Nederlandse winningsplassen. Hierbij ontstaan nieuwe ecosystemen. Deze nieuwe ecosystemen werden vaak gezien als ecosystemen van een lagere waarde, maar tegenwoordig dringt steeds meer het besef door dat deze winningsgebieden juist bijdragen aan de biodiversiteit. Onlangs verscheen op 'ScienceDirect' een artikel over de effecten van diepe winningsplassen. Hieruit blijkt dat diepe winningsplassen over het algemeen een betere chemische en biologische waterkwaliteit hebben dan ondiepere wateren. Deze winningsplassen zijn bovendien een belangrijk onderdeel van het antropogene landschap geworden en dragen aanzienlijk bij aan de regionale biodiversiteit.  Lees hier het volledige artikel. 


Oproep aan de Europese Commissie

Februari 2021

 

Rapporteur Christian Doleschal heeft onlangs gerapporteerd vanuit het Europees Parlement aan de Europese Commissie over de Construction Products Regulation (CPR). In het rapport wordt de Europese Commissie opgeroepen om met hoge prioriteit een snelle en haalbare oplossing te vinden ter verbetering van de standaardisatie processen en om de achterstanden weg te werken. Ook wordt geadviseerd om de basisprincipes uit de CPR  te behouden bij de revisie van deze regeling. Lees hier het volledige rapport.


Fijne feestdagen!

December 2020

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021!

 

VNK is gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021. Statica bestellingen worden gedurende deze periode zoals gewoon uitgeleverd. 


Brandwerendheid

December 2020

 

Bij een brand is het van levensbelang dat alle personen tijd genoeg krijgen om het gebouw tijdig te verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk.  

 

Kalkzandsteen met de gebruikelijke cementgebonden mortels zijn onbrandbare producten en leveren daarom geen bijdrage aan het ontstaan of vergroten van een brand. Kalkzandsteen wanden zijn ook rookwerend. Kalkzandsteen levert daarom een positieve bijdrage aan brandveilige woningen en appartementen.

 

Maar alles staat of valt bij een goede uitvoering door de uitvoerende partijen op de bouwplaats. Allereerst is het van belang dat de brandveiligheidsvoorschriften goed worden opgenomen in het ontwerp en dat vervolgens dit ontwerp goed wordt uitgevoerd. Alle doorvoerverbindingen en randafsluitingen moeten rookdicht worden afgeleverd. Het is ook belangrijk dat de dilataties en wandaansluitingen op andere constructiedelen voldoen aan de geëiste brand- en rookwerendheid. Naast goed vol en zat verlijmen moeten gevulde dilataties nauwgezet gevuld worden met brandwerend materiaal (bijvoorbeeld: steenwol of brandwerende PUR-schuim) en mogen daarna echt geen kieren meer hebben. Ook de verankering moet goed op orde zijn om de wand bij brand voldoende stabiliteit te geven.

 

Brandveilig wonen is niet vanzelfsprekend. De juiste materiaalkeuze en een goede verwerking zijn daarbij onmisbaar. 


Workshops VNK Statica 6.0

December 2020

 

Op 7 december 2020 heeft de tweede 'VNK Statica 6.0 workshop' plaatsgevonden. We hebben circa 190 deelnemers, verdeeld over twee workshops, mogen verwelkomen. Indien u de opnames van de bijeenkomst wilt bekijken of de bijbehorende presentaties wilt inzien, klik dan hier


Workshops VNK Statica 6.0

November 2020

 

Binnenkort gaan onze workshops VNK Statica 6.0 van start. Inmiddels zijn er ruim 180 aanmeldingen van constructeurs die een ochtend kennis willen maken met het rekenprogramma of er al mee werken en zich willen verdiepen. Aanmelden is niet meer mogelijk. 


Dag van de Ondernemer

November 2020

 

Op vrijdag 20 november 2020 vieren we weer de dag van de ondernemer. Een dag in het jaar zet heel Nederland ondernemers in het zonnetje en worden ze bedankt voor hun bijdrage aan een welvarend Nederland. 

 

Juist nu, door de grote impact die het coronavirus heeft, is het extra belangrijk om kenbaar te maken hoe trots we zijn op de inzet en creativiteit van ondernemers om ook in deze moeilijke tijden een weg te vinden.

Ook VNK bedankt alle ondernemers in Nederland van harte!


Nieuwe versie BIM basis-ILS

Oktober 2020

 

De BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS) is een van de meest gebruikte BIM-standaarden in Nederland. Er is nu een nieuwe versie uit. De nieuwe versie is uitgebreid met belangrijke onderdelen en daardoor breder toepasbaar. Op de website van het BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen gaan. 

 

De ILS kalkzandsteenwand versie 1.1a zal binnenkort door VNK worden aangepast aan de nieuwe BIM basis-ILS. 


Oproep aan Bouwbedrijven

September 2020

 

Tijdens de online bijeenkomst 'Circulariteit, Hergebruik en Restwaarde in de Bouw' op 30 september 2020 doet de kalkzandsteenindustrie de oproep aan bouwbedrijven om zich aan te melden met bouwprojecten voor proeven met circulaire kalkzandsteen.

 

We zoeken vooral bouwprojecten van circa 10-15 woningen voor het bouwen met circulair kalkzandsteen (elementen CS12 of CS20) en/of bouwbedrijven die actief bezig zijn met Urban Mining.

 

Aanmelden met proefprojecten kan rechtstreeks bij uw kalkzandsteenleverancier (Calduran of Xella) of via VNK.Aanmelden met proefprojecten kan rechtstreeks bij uw kalkzandsteenleverancier (Calduran of Xella) of via VNK. 


Online bijeenkomst 'Circulariteit, Hergebruik en Restwaarde in de bouw'

September 2020

 

De overheid heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire gebouwde omgeving te hebben gerealiseerd. Vanaf 2023 worden alle opdrachten 100% circulair uitgevraagd. Producten hergebruiken is een goede stap naar een circulaire bouweconomie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat dit betekent voor het gebruik van bouwmaterialen en -producten, nieuwe samenwerkingsvormen, waardecreatie en restwaarde. 

 

TNO organiseert op 30 september a.s. (10u00-12u00) in samenwerking met diverse partijen, waaronder VNK, een online bijeenkomst rondom hergebruik en restwaarde van producten in de bouw. Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende bedrijven hun ervaringen met, en visie op, hergebruik en restwaarde in de bouwsector. Dit wordt gedaan op materiaalniveau, productniveau en gebouwniveau. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. 


Input voor een duurzaam gebouwde omgeving

September 2020

 

Construction Products Europe (CPE) heeft een informatieve afbeelding gemaakt over de toekomst van de bouwsector en over hoe de initiatieven van de Europese Commissie passen binnen de bestaande en de toekomstige regels. Volgens CPE is de bouwmaterialenindustrie al goed op weg om de doelen te bereiken zoals die zijn opgenomen in de 'Green Deal' en het 'Circular Economy Plan'. 

Lees hier verder of download de infographic.


Dit najaar gaan de Workshops Statica 6.0 van start!

Augustus 2020

 

VNK organiseert dit najaar twee volledig digitale workshops (webinars) voor gebruikers van het Statica 6.0 programma en andere geïnteresseerden. Tijdens deze workshops wordt ingegaan op de laatste wijzigingen in het programma, de onderliggende rekenregels en wordt aan de hand van enkele praktijk voorbeelden de werking van het programma doorgenomen (HBO-niveau).

 

De workshops vinden plaats op 1 en 7 december a.s. Deelname aan de workshops is gratis en levert in totaal 3 PE-punten op voor het Constructeursregister. Voor meer informatie over deze workshops, het programma of om in te schrijven, klikt u hier


We moeten onszelf de crisis uit investeren

 

Juli 2020

 

Een groot aantal organisaties, waaronder ook NVTB, hebben in juni bij de Tweede Kamer en het Kabinet gepleit om miljarden Euro's vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. VNK verwacht met deze partijen dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het woningtekort terug te dringen. Lees hier het pleidooi


Summertime!

 

Juli 2020

Bij warme weersomstandigheden zijn er een aantal aandachtspunten om tot goed lijmwerk te komen.

 

Allereerst, zorg goed voor jezelf! 

Vooral het risico van huidbeschadigingen en uitdroging moeten bij warm weer worden voorkomen. Van je werkgever mag je als kalkzandsteenlijmer hier het e.e.a. verwachten qua extra drinken, meer of langere pauzes, etc. etc. Maar je kunt ook zelf verantwoordelijkheid nemen door je huid met lange mouwen en broekspijpen te beschermen of smeer je gedurende de dag geregeld in met een goede zonnebrandcrème. Zet bijvoorbeeld een zonnebril op met UV-filters of gebruik een nekflap aan je helm. 

 

Vervolgens, zorg je goed voor de materialen die je gaat verwerken!

Als het gedurende een lange periode extreem warm en droog is, bevochtig dan een dag van tevoren de kalkzandsteen ruimschoots met leidingwater. 

Mochten er door de hoge temperaturen daarentegen juist enorme hoeveelheden neerslag vallen, dek dan de kalkzandsteen af om te voorkomen dat die te nat wordt. 

 

Gebruik een goede zomermortel!

De VNK-leden kunnen zomerlijm aanleveren die speciaal is aangepast voor het werken onder zomerse omstandigheden. De speciaal ontwikkelde lijm heeft een groot watervasthoudend vermogen zodat stenen het water niet te veel uit de mortel zuigen. Gebruik je geen zomermortel, dan kan het gebeuren dat de kalkzandsteen te veel water uit de mortel trekt waardoor er te weinig water overblijft voor de verharding van het cement. Het belemmeren van de verharding van de lijmmortel heeft nadelig effect op de eigenschappen van de lijmvoeg en komt daarmee de kwaliteit van de wand niet ten goede. Voorkom daarnaast het uitdrogen van de aangemaakte lijmmortel door deze binnen de aangegeven verwerkingstijd te verwerken en zo nodig deze af te dekken. 

 

Door de bovenstaande aandachtspunten goed te bewaken, gaat iedereen straks veilig de zomervakantie in en is de kwaliteit van het werk verzekerd.


Goed nieuws: Vernieuwde rekenvoorbeelden Statica 6.0! 

 

Mei 2020

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten.

 

Bij Statica 6.0 horen een aantal rekenvoorbeelden van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De vernieuwde rekenvoorbeelden zijn:

- bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat 

 

Het rekenvoorbeeld voor de bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten is onlangs geheel nieuw toegevoegd. Deze rekenvoorbeelden zijn sinds kort ook volledig te downloaden rechtstreeks vanuit het Statica 6.0 programma. Kijk hier voor een inhoudelijke beschrijving van deze rekenvoorbeelden en de gratis downloads. 


Verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

 

April 2020

Het belang van doorbouwen in Nederland gedurende de Corona crisis is groot. De overheid, de bouw- en technieksector en de bouw toeleverende industrie hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. 

 

VNK onderschrijft via haar lidmaatschap van NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie deze verklaring.  Fabrikanten verklaren daarin o.a. dat zij zich zullen inspannen om voldoende voorraad beschikbaar te houden.

 

Download de verklaring:

Download
Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'
Covid19_SamenDoorbouwen-gemeenschappelij
Adobe Acrobat document 151.7 KB

Kalkzandsteen is leverbaar!

 

Maart 2020

De Coronacrisis raakt ook de kalkzandsteenindustrie. Ondanks de hinder van alle maatregelen gaan de productie en de levering van kalkzandsteen producten nog steeds door.

 

VNK leden volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM op. De bedrijven zijn goed telefonisch en per email bereikbaar. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. De chauffeurs hebben ingevolge de maatregelen geen direct contact meer met de personen op de diverse afleverlocaties. Ook op de productielocaties worden de RIVM richtlijnen strikt opgevolgd.

 

VNK leden werken er hard aan de om de overlast voor een ieder tot een minimum te beperken en stellen uw medewerking en begrip bijzonder op prijs. 


De Europese bouwbranches vragen om snelle maatregelen voor de bouwsector

 

Maart 2020

Door diverse Europese brancheorganisaties wordt geconstateerd dat de Europese lidstaten verschillende maatregelen nemen om de verspreiding van het Coronavirus af te remmen. In sommige landen is het namelijk nog steeds mogelijk om bouwwerkzaamheden te verrichten terwijl in andere landen de bouwactiviteiten volledig zijn stilgelegd.

 

Construction products Europe constateert met veertien andere Europese brancheorganisaties dat bepaalde essentiële werkzaamheden door de bouw worden gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de noodzakelijke infrastructuren en goede systemen voor de toelevering van gas, water en elektriciteit naar gebouwen en ziekenhuizen. Een functionerende supply chain in de bouw wat voldoet aan goede gezondheids- en veiligheidseisen is van cruciaal belang in de huidige crisistijd. Het is daarom dringend noodzakelijk dat Europa breed maatregelen getroffen worden om de betrokken medewerkers goed te beschermen, om economische activiteiten in de bouw te ondersteunen en om herstel te bevorderen.

 

Lees hier het volledige persbericht van CPE. 


Bereikbaarheid VNK gedurende de Corona maatregelen

 

Maart 2020

De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft onlangs nieuwe maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierdoor zijn veel organisaties tot en met 6 april 2020 gesloten of hebben andere maatregelen getroffen. 

 

VNK blijft de komende weken goed bereikbaar via de geëigende kanalen (email en telefonisch). VNK-vergaderingen worden de komende tijd omgezet in telefonische/video vergaderingen of verplaatst.

 

Gedurende de Corona maatregelen worden Statica 6.0 bestellingen onverminderd in behandeling genomen en uitgeleverd. 


De EU Commissie wil meer recyclen

 

Maart 2020

Volgens de Europese Commissie moet er veel meer gerecycled gaan worden om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. De Europese commissie heeft daartoe plannen gepresenteerd die o.a. staan weergegeven in de 'New Circular Economy Strategy' en een 'Europese Industrie Strategie voor een groen en digitaal Europa'. Binnen deze nieuwe kringloopeconomie moet er meer gebouwd worden met materiaal wat opnieuw gebruikt kan worden, zoals steen.

Klik hier voor het NOS-interview met Eurocommissaris Frans Timmermans. 


KICK OFF Technologiecluster Circulaire Kalkzandsteen

 

Februari 2020

Op 10 februari 2020 was de eerste bijeenkomst van het kennisoverdrachtproject van TNO Technologiecluster Circulaire Kalkandsteen. VNK neemt deel aan dit project waarbij gestreefd wordt naar kennisoverdracht naar de markt t.a.v. Circulaire Economie, inzicht in impact van recycling en hergebruik van kalkzandsteen, begeleiding bij uitwerking van concrete cases, inzicht in welke keuzes er toe doen en aan welke knoppen je kunt draaien. 

 

De deelnemers aan dit TNO-technologiecluster zijn naast VNK, Hendriks Bouwbedrijf, GP Groot Inzameling en Recycling b.v., BHK Langens Betonboringen b.v., Klop Innovations b.v. en Van Baaren Elst. Het project gaat deze zomer worden afgesloten met een factsheet, mini-symposium, LinkedIn-berichten en een publicatie met de uitkomsten in BouwCirculair. Voor meer informatie over de technologieclusters van TNO klik hier


Voorjaarsbijeenkomst VKL

 

Februari 2020

De voorjaarsbijeenkomst van VKL op 5 maart 2020 wordt dit jaar een inspirerende bijeenkomst gericht op de toekomst van het vak van kalkzandsteenlijmers. De nadruk ligt op het belang van onderlinge samenwerking, nieuws uit de markt en handvatten om de manier van werken te verbeteren en/of te vernieuwen.

Na het besloten gedeelte bent u vanaf 17:00 van harte welkom op deze open bijeenkomst. Er is ruim tijd om elkaar te ontmoeten, VKL ziet u graag, op 5 maart bij gastheer Xella in Vuren. Voor aanmelden en het programma, klik hier


Test jouw DRAAGKRACHT op de Bouwcenter Expo

 

Januari 2020

Op dinsdag 28 en woensdag 29 januari is het zover: Calduran staat op de Bouwcenter Expo in het Werkspoorkathedraal van Utrecht met een heel nieuwe beursstand.

 

Bouwcenter Expo is de plek waar bouwend Nederland elkaar ontmoet. Calduran wil jou daar graag ontmoeten. Ben je benieuwd naar de producten of services van Calduran of het nieuwe concept DRAAGKRACHT? Loop dan dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari tussen 10.00-21.00 uur langs bij de beursstand (S38) en doe mee aan de actie: "Test hier je DRAAGKRACHT". Waarbij je kans kunt maken op een Calduran Playmate koelbox. 

 

Voor meer informatie over de beurs klik hier


Advies PBL  stelt dat per productgroep specifieke CE doelen nodig zijn

 

Januari 2020

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert nu in een policy brief dat de voortgang van deze transitie niet in een meeteenheid (gebruik primaire grondstoffen) te vangen is maar beveelt aan om te werken met een set doelen die uitdrukking geven aan de beoogde effecten. Alleen streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen houdt namelijk geen rekening met de milieueffecten die ze veroorzaken en de risico's de er zijn over de leveringszekerheid. VNK is blij met de nuanceringen die het PBL rapport stelt ten aanzien van de Circulaire Economie doelstellingen. Elke industrie is anders en dit vereist maatwerk per product(-groep). 

 

Download hier het rapport: PBL policy brief
Agenda

VNK

18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022

Zomervakantie

VNK gesloten - Statica 6.0 wordt niet uitgeleverd van

18 t/m 22 juli 2022


Stg. Stapelbouw

3 oktober 2022

Industriedag Stapelbouw

Keramisch Huis, Velp


VNK

7 oktober 2022

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

1 december 2022

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk