Nieuws

Klik op de onderstaande knop om u aan te melden voor de nieuwsflits van VNK.

Onze privacyverklaring is van toepassing. Afmelden van de nieuwsflits kan via de knop 'afmelden' onderaan een nieuwsflits, via een email aan info@vnk.nl of via ons contactformulier


'Als je digitalisering vandaag niet op de agenda hebt, ben je al te laat'

November 2021

 

Dit is een van de uitspraken die gedaan is tijdens de op 18 november jl. door de NVTB en DigiGo gehouden Webinar Digitalisering voor de bouwmaterialenindustrie. Tijdens dit webinar kwam duidelijk naar voren dat de bouwmaterialenindustrie als producent en eigenaar van de data een belangrijke rol speelt.

Het webinar is opgenomen en de video is hier terug te kijken.


Nu beschikbaar - VNK handreiking t.a.v. dilataties 

November 2021

 

Wanden van kalkzandsteen dienen vanwege bouwfysische en constructieve redenen op regelmatige afstanden gedilateerd te worden. De constructeur dient in het ontwerpproces rekening te houden met deze dilataties. Met name bij het bepalen van de maximale lengte van stabiliteitswanden. 

Om constructeurs richtlijnen te bieden voor de bepaling van de maximale lengte heeft VNK een handreiking opgesteld. De precieze maximale lengte is afhankelijk van diverse factoren. Voor situaties waarbij men de grenzen dichter wil benaderen kan door de leverende kalkzandsteenproducent op basis van de bouwtekeningen een projectadvies worden afgegeven. 

 

Download hier de handreiking t.a.v. dilataties: 

Download
VNK handreiking t.a.v. dilataties 2021
0012 VK Handreiking dilataties.pdf
Adobe Acrobat document 280.0 KB

Einde MJA3 convenant

November 2021

 

De kalkzandsteenindustrie is samen met de cellenbetonindustrie een van de 40 sectoren die jarenlang heeft deelgenomen aan het MJA3 convenant m.b.t. energiebesparing en CO2 reductie. Dit convenant eindigde op 31 december 2020. Gedurende de looptijd van 2005 tot 2020 is er door onze sector 314.6 aan procesefficiencyverbeteringen (TJ) (=23.6%) doorgevoerd en 21.9 aan besparingen in de keten (TJ). Begin 2021 vond de laatste monitoring plaats en in het najaar van 2021 worden de totaalcijfers verwacht over het laatste convenantjaar. 

 

Deelname aan de MJA3 was vrijwillig, maar niet vrijblijvend. De bedrijven gingen aan de slag met energiebesparing, energiemanagement, een energie-efficiëntieplan  en monitoring van de resultaten. Brancheorganisaties maakten een meerjarenplan voor de totale branche. Door het aflopen van het convenant vallen de deelnemende bedrijven vanaf 1 januari 2021 geheel onder de geldende wettelijke verplichtingen. Voor de industrie zijn VNO-NCW, enkele brancheorganisaties en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met elkaar in gesprek over mogelijk twee nieuwe convenanten van het klimaatakkoord. Voor meer informatie over het aflopen van het MJA3 convenant, klik hier


Vernieuwde ILS Kalkzandsteenwanden - nu beschikbaar

September 2021

 

De ILS Kalkzandsteenwanden is vernieuwd. Deze is uitgebreid met voorbeelden en sluit weer goed aan op de laatste versie van de BIM Basis ILS van het BIM Loket. Ook zijn opmerkingen en tips van gebruikers van de ILS Kalkzandsteenwanden meegenomen voor een betere gebruikerservaring.

 

Download hieronder de complete poster of klik hier voor de online versie van de ILS Kalkzandsteenwanden. 

Download
ILS Kalkzandsteenwanden
0010 VK ILS Kalkzandsteenwanden kopie.pd
Adobe Acrobat document 962.8 KB

EenVandaag: Kalkzandsteen als duurzame klimaatbuffer

September 2021

 

 

Op 13 september jl. heeft EenVandaag een item uitgezonden over het nieuwe CollectieCentrum Nederland (CC NL) gebouw langs de A28 in Amersfoort. In het CC NL gebouw worden vier rijkscollecties samengevoegd en veilig opgeslagen voor toekomstige generaties.

 

In deze aflevering legt Wim Hoeben (CC NL) uit waarom dit gebouw duurzaam en klimaatneutraal is. Hierbij is er speciale aandacht voor de kalkzandsteenwanden die, naast dat ze duurzaam zijn, als klimaatbuffer dienen om de collectie te beschermen tegen vocht. Kalkzandsteenwanden kunnen vocht opnemen en afscheiden en zo zorgen voor een optimaal binnenklimaat in een depot. Wil je de uitzending bekijken? Klik hier en kijk vanaf minuut 19 deze aflevering. 


De inschrijving is geopend van de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en Lijmwerk'

September 2021

 

De Stichting Stapelbouw en VNconstructeurs organiseren op 23 en 30 november a.s. de 9e editie van de cursus 'Ontwerp en berekening van Constructies van Metsel- en Lijmwerk (incl. seismische belasting)'. Stichting Stapelbouw is het netwerk voor kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van steenconstructies. VNconstructeurs richt zich onder meer op het bevorderen van de vakinhoudelijke kennis van de constructeurs. Omdat deze doelen in elkaars verlengde liggen, is het logisch om gezamenlijk op te trekken bij de nieuwe editie van deze cursus. Deze cursus is bestemd voor ontwerpers, constructeurs, aannemers, fabrikanten, uitvoerders, toezichthouders, adviseurs en docenten die in hun werk te maken krijgen met metselwerk- en lijmconstructies.

 

Meer informatie en aanmelden via VNconstructeurs.


PBL-studie met realistische blik op primaire grondstoffen voor Circulaire Bouweconomie

Juli 2021

 

Het PBL adviseert in deze studie om te beginnen met enkele relevante productgroepen voor elk van de vijf transitiethema's (waaronder bouw) in het circulaire economiebeleid en om vervolgens per productgroep een communiceerbaar doel te formuleren. Daarbij wordt opgemerkt dat, bezien vanuit gebruikte hoeveelheden, fossiele grondstoffen en zand en grind de belangrijkste stromen zijn in de Nederlandse economie. Echter, bezien vanuit het perspectief van milieueffecten, zijn de effecten van zand en grind beperkt in vergelijking van andere gebruikte materialen. Lees hier het volledige nieuwsbericht en download de volledige PBL-studie. 


Edwin Lokkerbol nieuwe voorzitter VNK

Juni 2021

 

Edwin Lokkerbol is de nieuwe voorzitter van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK). Edwin is op 15 juni 2021 benoemd tijdens de algemene vergadering van VNK voor een periode van twee jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. 

 

Edwin Lokkerbol (bedrijfskundige) is tot 2019 vijf jaar lang directeur geweest van de Vereniging van Waterbouwers. In de jaren daarvoor heeft hij onder meer bij de ANWB en KNVB gewerkt als manager op het gebied van beleid en public affairs. Het afgelopen anderhalf jaar heeft Edwin met zijn bureau een bijdrage geleverd aan diverse projecten en programma's in de bouwsector waarbij duurzaamheid en innovatie centraal staan. Als programma-manager is hij nauw betrokken bij de opzet van Emissieloos Netwerk Infra. Tevens is hij werkzaam geweest als kwartiermaker 'emissieloos bouwen' bij de Bouwcampus en was hij betrokken bij onderzoeken voor en met het Havenbedrijf Rotterdam en de Nationale Politie (m.b.t. de SDG's). 

 

Kalkzandsteen is een product met een lage milieu footprint. Desondanks is het in de huidige tijd nodig om bouw-, productieprocessen en bouwmaterialen continu verder te industrialiseren en te verduurzamen. VNK is verheugd met de komst van Edwin en verwacht met zijn aantreden opnieuw een stevige impuls aan deze ontwikkelingen te kunnen gegeven binnen de sector. 


Introductievideo 'Statica 6.0', het VNK rekenprogramma voor kalkzandsteenconstructies

Juni 2021

 

Ben je ontwerper, constructeur of architect en overweeg je de aanschaf van het Statica 6.0 rekenprogramma of ben je gewoon nieuwsgierig naar de diverse technische aspecten die bij constructieberekeningen om de hoek komen kijken, maak dan hier kennis met het Statica 6.0. rekenprogramma voor kalkzandsteenconstructies. In deze video nemen onze experts je in een complete workshop mee langs de rekenregels en de mogelijkheden van het rekenprogramma. Voor meer informatie en bestellen, klik hier


Dag van de Constructeur 3 juni 2021

Mei 2021

 

Op 3 juni a.s. is er weer een 'Dag van de Constructeur' met een uitgebreid en interessant programma vol met sessies over innovaties en projecten. De thema's die dag hebben een maatschappelijke lading zoals duurzaamheid en veiligheid. Er is bovendien de mogelijkheid om te netwerken, het innovatieplein te bezoeken en om kennis te maken met de net nieuw gekozen voorzitter van VNconstructeurs.

 

Kortom een dag die je niet mag missen. Aanmelden kan via VNconstructeurs


VNK is op zoek naar een nieuwe voorzitter

Maart 2021

 

VNK is op zoek naar een nieuwe bestuursvoorzitter (m/v). De huidige voorzitter (Paul Oortwijn) heeft in februari 2021 wegens persoonlijke redenen afscheid moeten nemen van VNK. Er is inmiddels een profiel opgesteld door het VNK bestuur. 

 

Deze vacature is inmiddels vervuld. 


VNK leden tekenen convenant voor versnelling digitalisering in de bouwsector

Maart 2021

 

Fabrikanten, groothandelsbedrijven en inkoopverenigingen in de bouwtoelevering hebben het convenant 'Bevorderen en versnellen van ETIM-classificatie' gelanceerd. Hiermee wordt ervoor gekozen om op een uniforme manier productdata inzichtelijk te maken. De VNK leden Omnicol, Xella en Calduran horen bij de eerste 29 deelnemers van dit convenant. De NVTB is supporter van dit convenant. 

Lees meer hierover op de site van HIBIN. 


'Overbouwen' is oppassen - column in VKL nieuwsbrief

Maart 2021

 

Binnen de Technische Commissie van VNK wordt in de februari vergadering gebrainstormd over het onderwerp voor de volgende VKL column. Het onderwerp 'overbouwen' wordt door een van de commissieleden opgeworpen als mogelijk onderwerp en daar wordt enthousiast op gereageerd.

 

Lees hier verder. 


NVTB ondertekent Actieagenda Wonen 

Februari 2021

 

34 organisaties die allemaal actief zijn op het brede werkveld van het wonen, bouwen en van zorg en ondersteuning, doen concrete voorstellen voor het wonen in Nederland. Ook NVTB ondertekende het actievoorstel. Er liggen flinke opgaven om ervoor te blijven zorgen dat iedereen in Nederland goed kan wonen. Deze Actieagenda Wonen is bedoeld om die uitdagingen aan te pakken. De leden van VNK werken graag mee aan gezonde, duurzame, betaalbare en toekomstbestendige woningen in wijken die voorzien zijn van voldoende groene buitenruimte en die bereikbaar zijn. De hele Actieagenda Wonen kun je hieronder downloaden: 

 

Download
Actieagenda-Wonen-17-februari-2021-d.pdf
Adobe Acrobat document 4.2 MB

Vernieuwd Handvat Duurzaam Materiaalgebruik Bouwend Nederland

Februari 2021

 

Duurzaam materiaalgebruik en de transitie naar een circulaire bouweconomie worden steeds belangrijker. Aannemers zien de vraag naar duurzaamheid van materialen in aanbestedingen belangrijker worden. Om inzicht te bieden in de ontwikkelingen heeft Bouwend Nederland het geüpdatete Handvat Duurzaam Materiaalgebruik gelanceerd. 

 

Ook in dit handvat is weer actuele informatie opgenomen over duurzame varianten per bouwmateriaal, waaronder kalkzandsteen. Download hier het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik 2021. 

 


Diepe winningsplassen goed voor de biodiversiteit

Februari 2021

 

Kalkzandsteen zand wordt veelal gewonnen uit Nederlandse winningsplassen. Hierbij ontstaan nieuwe ecosystemen. Deze nieuwe ecosystemen werden vaak gezien als ecosystemen van een lagere waarde, maar tegenwoordig dringt steeds meer het besef door dat deze winningsgebieden juist bijdragen aan de biodiversiteit. Onlangs verscheen op 'ScienceDirect' een artikel over de effecten van diepe winningsplassen. Hieruit blijkt dat diepe winningsplassen over het algemeen een betere chemische en biologische waterkwaliteit hebben dan ondiepere wateren. Deze winningsplassen zijn bovendien een belangrijk onderdeel van het antropogene landschap geworden en dragen aanzienlijk bij aan de regionale biodiversiteit.  Lees hier het volledige artikel. 


Oproep aan de Europese Commissie

Februari 2021

 

Rapporteur Christian Doleschal heeft onlangs gerapporteerd vanuit het Europees Parlement aan de Europese Commissie over de Construction Products Regulation (CPR). In het rapport wordt de Europese Commissie opgeroepen om met hoge prioriteit een snelle en haalbare oplossing te vinden ter verbetering van de standaardisatie processen en om de achterstanden weg te werken. Ook wordt geadviseerd om de basisprincipes uit de CPR  te behouden bij de revisie van deze regeling. Lees hier het volledige rapport.


Fijne feestdagen!

December 2020

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2021!

 

VNK is gesloten van 21 december 2020 t/m 1 januari 2021. Statica bestellingen worden gedurende deze periode zoals gewoon uitgeleverd. 


Brandwerendheid

December 2020

 

Bij een brand is het van levensbelang dat alle personen tijd genoeg krijgen om het gebouw tijdig te verlaten. Daarom is de tijdsduur dat wanden hun draagkracht bij brand behouden erg belangrijk. Ook moet branddoorslag en brandoverslag zo veel mogelijk worden beperkt. Aan de basis hiervan ligt goed kalkzandsteen lijmwerk.  

 

Kalkzandsteen met de gebruikelijke cementgebonden mortels zijn onbrandbare producten en leveren daarom geen bijdrage aan het ontstaan of vergroten van een brand. Kalkzandsteen wanden zijn ook rookwerend. Kalkzandsteen levert daarom een positieve bijdrage aan brandveilige woningen en appartementen.

 

Maar alles staat of valt bij een goede uitvoering door de uitvoerende partijen op de bouwplaats. Allereerst is het van belang dat de brandveiligheidsvoorschriften goed worden opgenomen in het ontwerp en dat vervolgens dit ontwerp goed wordt uitgevoerd. Alle doorvoerverbindingen en randafsluitingen moeten rookdicht worden afgeleverd. Het is ook belangrijk dat de dilataties en wandaansluitingen op andere constructiedelen voldoen aan de geëiste brand- en rookwerendheid. Naast goed vol en zat verlijmen moeten gevulde dilataties nauwgezet gevuld worden met brandwerend materiaal (bijvoorbeeld: steenwol of brandwerende PUR-schuim) en mogen daarna echt geen kieren meer hebben. Ook de verankering moet goed op orde zijn om de wand bij brand voldoende stabiliteit te geven.

 

Brandveilig wonen is niet vanzelfsprekend. De juiste materiaalkeuze en een goede verwerking zijn daarbij onmisbaar. 


Workshops VNK Statica 6.0

December 2020

 

Op 7 december 2020 heeft de tweede 'VNK Statica 6.0 workshop' plaatsgevonden. We hebben circa 190 deelnemers, verdeeld over twee workshops, mogen verwelkomen. Indien u de opnames van de bijeenkomst wilt bekijken of de bijbehorende presentaties wilt inzien, klik dan hier


Workshops VNK Statica 6.0

November 2020

 

Binnenkort gaan onze workshops VNK Statica 6.0 van start. Inmiddels zijn er ruim 180 aanmeldingen van constructeurs die een ochtend kennis willen maken met het rekenprogramma of er al mee werken en zich willen verdiepen. Aanmelden is niet meer mogelijk. 


Dag van de Ondernemer

November 2020

 

Op vrijdag 20 november 2020 vieren we weer de dag van de ondernemer. Een dag in het jaar zet heel Nederland ondernemers in het zonnetje en worden ze bedankt voor hun bijdrage aan een welvarend Nederland. 

 

Juist nu, door de grote impact die het coronavirus heeft, is het extra belangrijk om kenbaar te maken hoe trots we zijn op de inzet en creativiteit van ondernemers om ook in deze moeilijke tijden een weg te vinden.

Ook VNK bedankt alle ondernemers in Nederland van harte!


Nieuwe versie BIM basis-ILS

Oktober 2020

 

De BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS) is een van de meest gebruikte BIM-standaarden in Nederland. Er is nu een nieuwe versie uit. De nieuwe versie is uitgebreid met belangrijke onderdelen en daardoor breder toepasbaar. Op de website van het BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen gaan. 

 

De ILS kalkzandsteenwand versie 1.1a zal binnenkort door VNK worden aangepast aan de nieuwe BIM basis-ILS. 


Oproep aan Bouwbedrijven

September 2020

 

Tijdens de online bijeenkomst 'Circulariteit, Hergebruik en Restwaarde in de Bouw' op 30 september 2020 doet de kalkzandsteenindustrie de oproep aan bouwbedrijven om zich aan te melden met bouwprojecten voor proeven met circulaire kalkzandsteen.

 

We zoeken vooral bouwprojecten van circa 10-15 woningen voor het bouwen met circulair kalkzandsteen (elementen CS12 of CS20) en/of bouwbedrijven die actief bezig zijn met Urban Mining.

 

Aanmelden met proefprojecten kan rechtstreeks bij uw kalkzandsteenleverancier (Calduran of Xella) of via VNK.Aanmelden met proefprojecten kan rechtstreeks bij uw kalkzandsteenleverancier (Calduran of Xella) of via VNK. 


Online bijeenkomst 'Circulariteit, Hergebruik en Restwaarde in de bouw'

September 2020

 

De overheid heeft de ambitie om in 2050 een volledig circulaire gebouwde omgeving te hebben gerealiseerd. Vanaf 2023 worden alle opdrachten 100% circulair uitgevraagd. Producten hergebruiken is een goede stap naar een circulaire bouweconomie. Daarom is het belangrijk om te onderzoeken wat dit betekent voor het gebruik van bouwmaterialen en -producten, nieuwe samenwerkingsvormen, waardecreatie en restwaarde. 

 

TNO organiseert op 30 september a.s. (10u00-12u00) in samenwerking met diverse partijen, waaronder VNK, een online bijeenkomst rondom hergebruik en restwaarde van producten in de bouw. Tijdens deze bijeenkomst delen verschillende bedrijven hun ervaringen met, en visie op, hergebruik en restwaarde in de bouwsector. Dit wordt gedaan op materiaalniveau, productniveau en gebouwniveau. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst. 


Input voor een duurzaam gebouwde omgeving

September 2020

 

Construction Products Europe (CPE) heeft een informatieve afbeelding gemaakt over de toekomst van de bouwsector en over hoe de initiatieven van de Europese Commissie passen binnen de bestaande en de toekomstige regels. Volgens CPE is de bouwmaterialenindustrie al goed op weg om de doelen te bereiken zoals die zijn opgenomen in de 'Green Deal' en het 'Circular Economy Plan'. 

Lees hier verder of download de infographic.


Dit najaar gaan de Workshops Statica 6.0 van start!

Augustus 2020

 

VNK organiseert dit najaar twee volledig digitale workshops (webinars) voor gebruikers van het Statica 6.0 programma en andere geïnteresseerden. Tijdens deze workshops wordt ingegaan op de laatste wijzigingen in het programma, de onderliggende rekenregels en wordt aan de hand van enkele praktijk voorbeelden de werking van het programma doorgenomen (HBO-niveau).

 

De workshops vinden plaats op 1 en 7 december a.s. Deelname aan de workshops is gratis en levert in totaal 3 PE-punten op voor het Constructeursregister. Voor meer informatie over deze workshops, het programma of om in te schrijven, klikt u hier


We moeten onszelf de crisis uit investeren

 

Juli 2020

 

Een groot aantal organisaties, waaronder ook NVTB, hebben in juni bij de Tweede Kamer en het Kabinet gepleit om miljarden Euro's vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. VNK verwacht met deze partijen dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het woningtekort terug te dringen. Lees hier het pleidooi


Summertime!

 

Juli 2020

Bij warme weersomstandigheden zijn er een aantal aandachtspunten om tot goed lijmwerk te komen.

 

Allereerst, zorg goed voor jezelf! 

Vooral het risico van huidbeschadigingen en uitdroging moeten bij warm weer worden voorkomen. Van je werkgever mag je als kalkzandsteenlijmer hier het e.e.a. verwachten qua extra drinken, meer of langere pauzes, etc. etc. Maar je kunt ook zelf verantwoordelijkheid nemen door je huid met lange mouwen en broekspijpen te beschermen of smeer je gedurende de dag geregeld in met een goede zonnebrandcrème. Zet bijvoorbeeld een zonnebril op met UV-filters of gebruik een nekflap aan je helm. 

 

Vervolgens, zorg je goed voor de materialen die je gaat verwerken!

Als het gedurende een lange periode extreem warm en droog is, bevochtig dan een dag van tevoren de kalkzandsteen ruimschoots met leidingwater. 

Mochten er door de hoge temperaturen daarentegen juist enorme hoeveelheden neerslag vallen, dek dan de kalkzandsteen af om te voorkomen dat die te nat wordt. 

 

Gebruik een goede zomermortel!

De VNK-leden kunnen zomerlijm aanleveren die speciaal is aangepast voor het werken onder zomerse omstandigheden. De speciaal ontwikkelde lijm heeft een groot watervasthoudend vermogen zodat stenen het water niet te veel uit de mortel zuigen. Gebruik je geen zomermortel, dan kan het gebeuren dat de kalkzandsteen te veel water uit de mortel trekt waardoor er te weinig water overblijft voor de verharding van het cement. Het belemmeren van de verharding van de lijmmortel heeft nadelig effect op de eigenschappen van de lijmvoeg en komt daarmee de kwaliteit van de wand niet ten goede. Voorkom daarnaast het uitdrogen van de aangemaakte lijmmortel door deze binnen de aangegeven verwerkingstijd te verwerken en zo nodig deze af te dekken. 

 

Door de bovenstaande aandachtspunten goed te bewaken, gaat iedereen straks veilig de zomervakantie in en is de kwaliteit van het werk verzekerd.


Goed nieuws: Vernieuwde rekenvoorbeelden Statica 6.0! 

 

Mei 2020

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten.

 

Bij Statica 6.0 horen een aantal rekenvoorbeelden van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De vernieuwde rekenvoorbeelden zijn:

- bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat 

 

Het rekenvoorbeeld voor de bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten is onlangs geheel nieuw toegevoegd. Deze rekenvoorbeelden zijn sinds kort ook volledig te downloaden rechtstreeks vanuit het Statica 6.0 programma. Kijk hier voor een inhoudelijke beschrijving van deze rekenvoorbeelden en de gratis downloads. 


Verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

 

April 2020

Het belang van doorbouwen in Nederland gedurende de Corona crisis is groot. De overheid, de bouw- en technieksector en de bouw toeleverende industrie hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. 

 

VNK onderschrijft via haar lidmaatschap van NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie deze verklaring.  Fabrikanten verklaren daarin o.a. dat zij zich zullen inspannen om voldoende voorraad beschikbaar te houden.

 

Download de verklaring:

Download
Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'
Covid19_SamenDoorbouwen-gemeenschappelij
Adobe Acrobat document 151.7 KB

Kalkzandsteen is leverbaar!

 

Maart 2020

De Coronacrisis raakt ook de kalkzandsteenindustrie. Ondanks de hinder van alle maatregelen gaan de productie en de levering van kalkzandsteen producten nog steeds door.

 

VNK leden volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM op. De bedrijven zijn goed telefonisch en per email bereikbaar. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. De chauffeurs hebben ingevolge de maatregelen geen direct contact meer met de personen op de diverse afleverlocaties. Ook op de productielocaties worden de RIVM richtlijnen strikt opgevolgd.

 

VNK leden werken er hard aan de om de overlast voor een ieder tot een minimum te beperken en stellen uw medewerking en begrip bijzonder op prijs. 


De Europese bouwbranches vragen om snelle maatregelen voor de bouwsector

 

Maart 2020

Door diverse Europese brancheorganisaties wordt geconstateerd dat de Europese lidstaten verschillende maatregelen nemen om de verspreiding van het Coronavirus af te remmen. In sommige landen is het namelijk nog steeds mogelijk om bouwwerkzaamheden te verrichten terwijl in andere landen de bouwactiviteiten volledig zijn stilgelegd.

 

Construction products Europe constateert met veertien andere Europese brancheorganisaties dat bepaalde essentiële werkzaamheden door de bouw worden gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de noodzakelijke infrastructuren en goede systemen voor de toelevering van gas, water en elektriciteit naar gebouwen en ziekenhuizen. Een functionerende supply chain in de bouw wat voldoet aan goede gezondheids- en veiligheidseisen is van cruciaal belang in de huidige crisistijd. Het is daarom dringend noodzakelijk dat Europa breed maatregelen getroffen worden om de betrokken medewerkers goed te beschermen, om economische activiteiten in de bouw te ondersteunen en om herstel te bevorderen.

 

Lees hier het volledige persbericht van CPE. 


Bereikbaarheid VNK gedurende de Corona maatregelen

 

Maart 2020

De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft onlangs nieuwe maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierdoor zijn veel organisaties tot en met 6 april 2020 gesloten of hebben andere maatregelen getroffen. 

 

VNK blijft de komende weken goed bereikbaar via de geëigende kanalen (email en telefonisch). VNK-vergaderingen worden de komende tijd omgezet in telefonische/video vergaderingen of verplaatst.

 

Gedurende de Corona maatregelen worden Statica 6.0 bestellingen onverminderd in behandeling genomen en uitgeleverd. 


De EU Commissie wil meer recyclen

 

Maart 2020

Volgens de Europese Commissie moet er veel meer gerecycled gaan worden om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. De Europese commissie heeft daartoe plannen gepresenteerd die o.a. staan weergegeven in de 'New Circular Economy Strategy' en een 'Europese Industrie Strategie voor een groen en digitaal Europa'. Binnen deze nieuwe kringloopeconomie moet er meer gebouwd worden met materiaal wat opnieuw gebruikt kan worden, zoals steen.

Klik hier voor het NOS-interview met Eurocommissaris Frans Timmermans. 


KICK OFF Technologiecluster Circulaire Kalkzandsteen

 

Februari 2020

Op 10 februari 2020 was de eerste bijeenkomst van het kennisoverdrachtproject van TNO Technologiecluster Circulaire Kalkandsteen. VNK neemt deel aan dit project waarbij gestreefd wordt naar kennisoverdracht naar de markt t.a.v. Circulaire Economie, inzicht in impact van recycling en hergebruik van kalkzandsteen, begeleiding bij uitwerking van concrete cases, inzicht in welke keuzes er toe doen en aan welke knoppen je kunt draaien. 

 

De deelnemers aan dit TNO-technologiecluster zijn naast VNK, Hendriks Bouwbedrijf, GP Groot Inzameling en Recycling b.v., BHK Langens Betonboringen b.v., Klop Innovations b.v. en Van Baaren Elst. Het project gaat deze zomer worden afgesloten met een factsheet, mini-symposium, LinkedIn-berichten en een publicatie met de uitkomsten in BouwCirculair. Voor meer informatie over de technologieclusters van TNO klik hier


Voorjaarsbijeenkomst VKL

 

Februari 2020

De voorjaarsbijeenkomst van VKL op 5 maart 2020 wordt dit jaar een inspirerende bijeenkomst gericht op de toekomst van het vak van kalkzandsteenlijmers. De nadruk ligt op het belang van onderlinge samenwerking, nieuws uit de markt en handvatten om de manier van werken te verbeteren en/of te vernieuwen.

Na het besloten gedeelte bent u vanaf 17:00 van harte welkom op deze open bijeenkomst. Er is ruim tijd om elkaar te ontmoeten, VKL ziet u graag, op 5 maart bij gastheer Xella in Vuren. Voor aanmelden en het programma, klik hier


Test jouw DRAAGKRACHT op de Bouwcenter Expo

 

Januari 2020

Op dinsdag 28 en woensdag 29 januari is het zover: Calduran staat op de Bouwcenter Expo in het Werkspoorkathedraal van Utrecht met een heel nieuwe beursstand.

 

Bouwcenter Expo is de plek waar bouwend Nederland elkaar ontmoet. Calduran wil jou daar graag ontmoeten. Ben je benieuwd naar de producten of services van Calduran of het nieuwe concept DRAAGKRACHT? Loop dan dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari tussen 10.00-21.00 uur langs bij de beursstand (S38) en doe mee aan de actie: "Test hier je DRAAGKRACHT". Waarbij je kans kunt maken op een Calduran Playmate koelbox. 

 

Voor meer informatie over de beurs klik hier


Advies PBL  stelt dat per productgroep specifieke CE doelen nodig zijn

 

Januari 2020

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert nu in een policy brief dat de voortgang van deze transitie niet in een meeteenheid (gebruik primaire grondstoffen) te vangen is maar beveelt aan om te werken met een set doelen die uitdrukking geven aan de beoogde effecten. Alleen streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen houdt namelijk geen rekening met de milieueffecten die ze veroorzaken en de risico's de er zijn over de leveringszekerheid. VNK is blij met de nuanceringen die het PBL rapport stelt ten aanzien van de Circulaire Economie doelstellingen. Elke industrie is anders en dit vereist maatwerk per product(-groep). 

 

Download hier het rapport: PBL policy brief
Agenda

VNK

21 december 2021

Bestuur VNK

Zeist


VNK

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Kerstvakantie

VNK geslotenKalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie, klik hier