Nieuws

Klik op de onderstaande knop om u aan te melden voor de nieuwsflits van VNK.

Onze privacyverklaring is van toepassing. Afmelden van de nieuwsflits kan via de knop 'afmelden' onderaan een nieuwsflits, via een email aan info@vnk.nl of via ons contactformulier


We moeten onszelf de crisis uit investeren

 

Juli 2020

 

Een groot aantal organisaties, waaronder ook NVTB, hebben in juni bij de Tweede Kamer en het Kabinet gepleit om miljarden Euro's vrij te maken om in de bouw van betaalbare en duurzame huizen te investeren. VNK verwacht met deze partijen dat hiermee de naderende economische crisis deels bezworen kan worden en er een inhaalslag gemaakt kan worden om het woningtekort terug te dringen. Lees hier het pleidooi


Summertime!

 

Juli 2020

Bij warme weersomstandigheden zijn er een aantal aandachtspunten om tot goed lijmwerk te komen.

 

Allereerst, zorg goed voor jezelf! 

Vooral het risico van huidbeschadigingen en uitdroging moeten bij warm weer worden voorkomen. Van je werkgever mag je als kalkzandsteenlijmer hier het e.e.a. verwachten qua extra drinken, meer of langere pauzes, etc. etc. Maar je kunt ook zelf verantwoordelijkheid nemen door je huid met lange mouwen en broekspijpen te beschermen of smeer je gedurende de dag geregeld in met een goede zonnebrandcrème. Zet bijvoorbeeld een zonnebril op met UV-filters of gebruik een nekflap aan je helm. 

 

Vervolgens, zorg je goed voor de materialen die je gaat verwerken!

Als het gedurende een lange periode extreem warm en droog is, bevochtig dan een dag van tevoren de kalkzandsteen ruimschoots met leidingwater. 

Mochten er door de hoge temperaturen daarentegen juist enorme hoeveelheden neerslag vallen, dek dan de kalkzandsteen af om te voorkomen dat die te nat wordt. 

 

Gebruik een goede zomermortel!

De VNK-leden kunnen zomerlijm aanleveren die speciaal is aangepast voor het werken onder zomerse omstandigheden. De speciaal ontwikkelde lijm heeft een groot watervasthoudend vermogen zodat stenen het water niet te veel uit de mortel zuigen. Gebruik je geen zomermortel, dan kan het gebeuren dat de kalkzandsteen te veel water uit de mortel trekt waardoor er te weinig water overblijft voor de verharding van het cement. Het belemmeren van de verharding van de lijmmortel heeft nadelig effect op de eigenschappen van de lijmvoeg en komt daarmee de kwaliteit van de wand niet ten goede. Voorkom daarnaast het uitdrogen van de aangemaakte lijmmortel door deze binnen de aangegeven verwerkingstijd te verwerken en zo nodig deze af te dekken. 

 

Door de bovenstaande aandachtspunten goed te bewaken, gaat iedereen straks veilig de zomervakantie in en is de kwaliteit van het werk verzekerd.


Goed nieuws: Vernieuwde rekenvoorbeelden Statica 6.0! 

 

Mei 2020

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarom onmisbaar. Statica 6.0 is het rekenprogramma om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te controleren. Statica 6.0 helpt om de faalkosten in de bouw te beperken en de veiligheid te vergroten.

 

Bij Statica 6.0 horen een aantal rekenvoorbeelden van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De vernieuwde rekenvoorbeelden zijn:

- bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat 

 

Het rekenvoorbeeld voor de bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten is onlangs geheel nieuw toegevoegd. Deze rekenvoorbeelden zijn sinds kort ook volledig te downloaden rechtstreeks vanuit het Statica 6.0 programma. Kijk hier voor een inhoudelijke beschrijving van deze rekenvoorbeelden en de gratis downloads. 


Verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'

 

April 2020

Het belang van doorbouwen in Nederland gedurende de Corona crisis is groot. De overheid, de bouw- en technieksector en de bouw toeleverende industrie hebben daarom de verklaring Samen doorbouwen aan Nederland opgesteld. 

 

VNK onderschrijft via haar lidmaatschap van NVTB Nederlandse Vereniging Toeleverende Bouwmaterialenindustrie deze verklaring.  Fabrikanten verklaren daarin o.a. dat zij zich zullen inspannen om voldoende voorraad beschikbaar te houden.

 

Download de verklaring:

Download
Gemeenschappelijke verklaring 'Samen doorbouwen aan Nederland'
Covid19_SamenDoorbouwen-gemeenschappelij
Adobe Acrobat document 151.7 KB

Kalkzandsteen is leverbaar!

 

Maart 2020

De Coronacrisis raakt ook de kalkzandsteenindustrie. Ondanks de hinder van alle maatregelen gaan de productie en de levering van kalkzandsteen producten nog steeds door.

 

VNK leden volgen vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM op. De bedrijven zijn goed telefonisch en per email bereikbaar. Medewerkers werken zoveel mogelijk vanuit huis en overleggen vinden zoveel mogelijk digitaal plaats. De chauffeurs hebben ingevolge de maatregelen geen direct contact meer met de personen op de diverse afleverlocaties. Ook op de productielocaties worden de RIVM richtlijnen strikt opgevolgd.

 

VNK leden werken er hard aan de om de overlast voor een ieder tot een minimum te beperken en stellen uw medewerking en begrip bijzonder op prijs. 


De Europese bouwbranches vragen om snelle maatregelen voor de bouwsector

 

Maart 2020

Door diverse Europese brancheorganisaties wordt geconstateerd dat de Europese lidstaten verschillende maatregelen nemen om de verspreiding van het Coronavirus af te remmen. In sommige landen is het namelijk nog steeds mogelijk om bouwwerkzaamheden te verrichten terwijl in andere landen de bouwactiviteiten volledig zijn stilgelegd.

 

Construction products Europe constateert met veertien andere Europese brancheorganisaties dat bepaalde essentiële werkzaamheden door de bouw worden gedaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de noodzakelijke infrastructuren en goede systemen voor de toelevering van gas, water en elektriciteit naar gebouwen en ziekenhuizen. Een functionerende supply chain in de bouw wat voldoet aan goede gezondheids- en veiligheidseisen is van cruciaal belang in de huidige crisistijd. Het is daarom dringend noodzakelijk dat Europa breed maatregelen getroffen worden om de betrokken medewerkers goed te beschermen, om economische activiteiten in de bouw te ondersteunen en om herstel te bevorderen.

 

Lees hier het volledige persbericht van CPE. 


Bereikbaarheid VNK gedurende de Corona maatregelen

 

Maart 2020

De ontwikkelingen rondom het Corona virus volgen elkaar in snel tempo op. De overheid heeft onlangs nieuwe maatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Hierdoor zijn veel organisaties tot en met 6 april 2020 gesloten of hebben andere maatregelen getroffen. 

 

VNK blijft de komende weken goed bereikbaar via de geëigende kanalen (email en telefonisch). VNK-vergaderingen worden de komende tijd omgezet in telefonische/video vergaderingen of verplaatst.

 

Gedurende de Corona maatregelen worden Statica 6.0 bestellingen onverminderd in behandeling genomen en uitgeleverd. 


De EU Commissie wil meer recyclen

 

Maart 2020

Volgens de Europese Commissie moet er veel meer gerecycled gaan worden om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn. De Europese commissie heeft daartoe plannen gepresenteerd die o.a. staan weergegeven in de 'New Circular Economy Strategy' en een 'Europese Industrie Strategie voor een groen en digitaal Europa'. Binnen deze nieuwe kringloopeconomie moet er meer gebouwd worden met materiaal wat opnieuw gebruikt kan worden, zoals steen.

Klik hier voor het NOS-interview met Eurocommissaris Frans Timmermans. 


KICK OFF Technologiecluster Circulaire Kalkzandsteen

 

Februari 2020

Op 10 februari 2020 was de eerste bijeenkomst van het kennisoverdrachtproject van TNO Technologiecluster Circulaire Kalkandsteen. VNK neemt deel aan dit project waarbij gestreefd wordt naar kennisoverdracht naar de markt t.a.v. Circulaire Economie, inzicht in impact van recycling en hergebruik van kalkzandsteen, begeleiding bij uitwerking van concrete cases, inzicht in welke keuzes er toe doen en aan welke knoppen je kunt draaien. 

 

De deelnemers aan dit TNO-technologiecluster zijn naast VNK, Hendriks Bouwbedrijf, GP Groot Inzameling en Recycling b.v., BHK Langens Betonboringen b.v., Klop Innovations b.v. en Van Baaren Elst. Het project gaat deze zomer worden afgesloten met een factsheet, mini-symposium, LinkedIn-berichten en een publicatie met de uitkomsten in BouwCirculair. Voor meer informatie over de technologieclusters van TNO klik hier


Voorjaarsbijeenkomst VKL

 

Februari 2020

De voorjaarsbijeenkomst van VKL op 5 maart 2020 wordt dit jaar een inspirerende bijeenkomst gericht op de toekomst van het vak van kalkzandsteenlijmers. De nadruk ligt op het belang van onderlinge samenwerking, nieuws uit de markt en handvatten om de manier van werken te verbeteren en/of te vernieuwen.

Na het besloten gedeelte bent u vanaf 17:00 van harte welkom op deze open bijeenkomst. Er is ruim tijd om elkaar te ontmoeten, VKL ziet u graag, op 5 maart bij gastheer Xella in Vuren. Voor aanmelden en het programma, klik hier


Test jouw DRAAGKRACHT op de Bouwcenter Expo

 

Januari 2020

Op dinsdag 28 en woensdag 29 januari is het zover: Calduran staat op de Bouwcenter Expo in het Werkspoorkathedraal van Utrecht met een heel nieuwe beursstand.

 

Bouwcenter Expo is de plek waar bouwend Nederland elkaar ontmoet. Calduran wil jou daar graag ontmoeten. Ben je benieuwd naar de producten of services van Calduran of het nieuwe concept DRAAGKRACHT? Loop dan dinsdag 28 januari of woensdag 29 januari tussen 10.00-21.00 uur langs bij de beursstand (S38) en doe mee aan de actie: "Test hier je DRAAGKRACHT". Waarbij je kans kunt maken op een Calduran Playmate koelbox. 

 

Voor meer informatie over de beurs klik hier


Advies PBL  stelt dat per productgroep specifieke CE doelen nodig zijn

 

Januari 2020

In 2050 moet de Nederlandse economie volledig circulair zijn. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) concludeert nu in een policy brief dat de voortgang van deze transitie niet in een meeteenheid (gebruik primaire grondstoffen) te vangen is maar beveelt aan om te werken met een set doelen die uitdrukking geven aan de beoogde effecten. Alleen streven naar vermindering van de hoeveelheid grondstoffen houdt namelijk geen rekening met de milieueffecten die ze veroorzaken en de risico's de er zijn over de leveringszekerheid. VNK is blij met de nuanceringen die het PBL rapport stelt ten aanzien van de Circulaire Economie doelstellingen. Elke industrie is anders en dit vereist maatwerk per product(-groep). 

 

Download hier het rapport: PBL policy brief


VNK highlights 2019

 

Januari 2020

VNK kijkt terug op een goed 2019. De vereniging heeft gedurende het afgelopen jaar ingezet op diverse interne en externe initiatieven. 

 

Externe activiteiten

De externe initiatieven waar VNK op heeft ingezet betreffen wederom onze deelname in Stg. Stapelbouw waar dit jaar opnieuw een technische aanbeveling van is uitgegaan en waar de focus van de stichting opnieuw is vastgesteld op het doen van constructief onderzoek en kennisborging. Via de NVTB heeft VNK o.a. input gegeven aan de DigiDealGo. Samen met VKL wordt gewerkt aan technische en algemene kennisverspreiding bij kalkzandsteenlijmbedrijven over onderwerpen als de wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB), minimale lijmdikte en het gebruik van strooimiddelen op de bouwplaats. Samen met NVTB en Cascade is ingezet op het borgen van grondstoffenwinning als nationaal belang in o.a. de NOVI en in oktober stond VNK op het podium op het malieveld in verband met de PAS en Pfas crisis. Er is ook in 2019 weer input gegeven aan het Duits-Nederlands carbonatatie onderzoek binnen ECSPA-verband, Smart CE en NEPSI. 

 

Interne activiteiten

Medio april 2019 is het Statica 6.0 programma van VNK gelanceerd. Dit rekenprogramma is nu naast Nederland ook geschikt gemaakt voor België. Hierbij zijn ook de beschikbare rekenvoorbeelden ge-update die nu gratis via de site zijn te downloaden. VNK heeft de strategie en richting van de vereniging voor de komende jaren verder uitgewerkt waarbij onderwerpen als industrialisatie, milieu, constructief en digitalisering als speerpunten zijn geduid. Andere dossiers die gedurende het jaar aan bod kwamen naast de reguliere normalisatie werkzaamheden via NEN TGB Steen en CEN waren: de circulaire bouweconomie, de energietransitie, bedrijfsverpakkingen, NMD/LCA en de integrale milieubeoordeling van bouwproducten, BENG/NTA 8800, de PAS en Pfas, de NOVI, de evaluatie van de CPR. 

 

Personalia

Er waren in 2019 enkele personele wijzigingen binnen de vereniging die het vermelden waard zijn. Vanaf april 2019 is Jos Cox (Xella), wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, opgevolgd door Bertus Been (Xella) als bestuurslid van VNK. Paul Oortwijn is in 2019 voor een tweede termijn benoemd als onafhankelijk bestuursvoorzitter van het VNK. 


Stikstofuitspraak noopt tot vaker toepassen van het duurzame kalkzandsteen

 

Januari 2020

De stikstofuitspraak van de Raad van State heeft grote gevolgen voor de bouwprojecten in Nederland. Bij nieuwe projecten bij met name Natura 2000 gebieden moet de uitstoot van stikstofoxiden zoveel mogelijk beperkt worden. Stikstofoxiden komen in de lucht door uitlaatgassen van het verkeer, van machines op de bouwplaats en door uitstoot van de industrie. Winst valt te behalen door het gebruik van elektrische apparatuur en producten waarvan bij de totstandkoming er vrijwel geen uitstoot is.

 

De kalkzandsteenindustrie is al decennialang bewust bezig met het verminderen van haar uitstoot. Kalkzandsteen is mede hierdoor qua integrale milieuprestaties de beste in zijn toepassing en kan daarom bij uitstek in woningbouwprojecten in Natura 2000 gebieden gebruikt worden. Bovendien worden kalkzandsteenproducten met de hand verwerkt of met elektrische stelmachines waardoor ook bij de verwerking op de bouwplaats vrijwel geen uitstoot van stikstof plaatsvindt. 

 

Gaat u aan de slag in of bij Natura 2000 gebieden, denk dan aan kalkzandsteen om uw projecten vlot te trekken. 


'Code rood'

 

December 2019

De winter staat weer voor de deur. Op de bouwplaats kun je behoorlijk last hebben van het winterweer. Als het heel koud is, kan dat zelfs gevaarlijke situaties opleveren op de bouwplaats. Modderige paden, gladde daken en steigers. Vaak worden dan maatregelen getroffen waardoor er toch veilig en snel doorgewerkt kan worden. Er gelden drie belangrijke regels voor het verwerken van kalkzandsteen bij winterweer

 

Let op met strooimiddelen!

Bij koud weer wordt vaak gestrooid op de bouwplaats met strooizout. Strooizout bestaat uit chlorides die bouwmaterialen als beton en kalkzandsteen aantasten. Maar ook met andere dooimiddelen moet je oppassen. Gelukkig zijn er ook natuurlijk strooimiddelen beschikbaar die geen schade aanbrengen aan bouwproducten en ook zorgen dat er veilig gewerkt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het strooien van grof (brekers) zand of kleine kiezelsteentjes tegen de gladheid. 

 

Gebruik een goede wintermortel!

Het is in de winter belangrijk dat met een wintermortel gewerkt wordt met een snelle sterkteontwikkeling die minder gevoelig is voor de gevolgen van invallende vorst. 

 

Verwerk geen bevroren of beijzelde kalkzandsteen!

Op ijzel hecht de lijmmortel niet. Kimmen moeten daarom goed afgedekt worden zodat er geen sneeuw of ijzel op komt. Ook de kalkzandsteen op de losplaats en de geopperde kalkzandsteen op de werkvloer moeten goed afgedekt zijn. Het verwijderen van ijzel en sneeuw kost veel tijd. Voorkomen is daarom beter dan genezen. 

 

Met deze drie stelregels in het achterhoofd kun je als kalkzandsteenlijmer goed de winter in. Een ‘code rood’ wordt dan al heel snel weer een ‘code groen’. 


Hoe toon je de kwaliteit van kalkzandsteen(-wanden) aan onder de Wet Kwaliteitsborging?

 

November 2019

Met de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) wordt het binnenkort nog belangrijker om aan te kunnen tonen dat het met de kwaliteit op de bouwplaats goed zit. Voldoet het bouwproduct? Is het product geschikt voor de toepassing waarvoor het wordt gebruikt? Voldoet de verwerking op de bouwplaats aan de gestelde eisen? Dit zijn de drie belangrijkste vragen die aantoonbaar beantwoord moeten worden. Hieronder een kort overzicht van welke middelen in onze industrie al beschikbaar zijn om de kwaliteit aan te kunnen tonen.  

 

Voldoet het product aan de eisen?

Productcertificaten, CE-markering (DoP), attesten, producentencertificaten en (praktijk-) keuringen zouden gebruikt kunnen worden om aan te tonen dat een product voldoet aan de gevraagde eisen. Bij kalkzandsteen producten kun je naast de verplichte CE-markering en DoP ook denken aan de  private certificaten op basis van de BRL 1004, en BRL 1004 NL-BSB. Voor lijmmortel zijn de private certificaten op basis van BRL 1905 en BRL 9338 NL-BSB van belang.

Producentencertificaten die hierbij gebruikt kunnen worden zijn de KOMO certificaten en de certificaten van productiecontrole (FPC) op basis van EN771-2 en EN998-2. Maar ook private certificeringen van de producent op basis kwaliteitseisen uit ISO9001 (kwaliteitsmanagementsysteem) en ISO14001 (milieumanagementsysteem) en het Dubo Certificaat kunnen hiervoor gebruikt worden. 

 

Is het product geschikt voor de toepassing?

Dit moet opgemaakt worden uit de ontwerpen en tekeningen van het betreffende bouwwerk. Ook inkoop en besteldocumenten zouden hier als bewijsmiddel kunnen gelden als ook gerichte bouwtechnische adviezen door leveranciers. KOMO-attesten (privaat) voor kalkzandsteen op basis van BRL 1008 voor dragende wanden en BRL 1003 voor niet dragende wanden zijn hiervoor eveneens geschikt. 

 

Voldoet de verwerking op de bouwplaats aan de eisen?

Leveringsdocumenten, keuringsrapporten, foto's, verwerkingsvoorschriften, procescertificaten kunnen o.a. gebruikt worden om aan te tonen dat het met de verwerking goed is gegaan. Voor de uitvoering op de bouwplaats is er van oudsher de URL 2826-02 (privaat) voor kalkzandsteenlijmwerk op basis waarvan lijmbedrijven gecertificeerd kalkzandsteen kunnen verwerken en aantoonbaar kwaliteit kunnen leveren. Ook beoordelingen van het lijmwerk door de bouwbegeleiders van de kalkzandsteen leverancier kunnen hierbij gebruikt worden.

 

Al met al is er al veel beschikbaar aan middelen om aan te tonen dat de kwaliteit goed is. Het is volgens ons vooral een kwestie van het vaker toepassen en goed registeren van de middelen die er al zijn. 


Recente evaluatie Construction Products Regulation

 

November 2019

De Europese Commissie heeft onlangs een "Staff Working Document" vrijgegeven van de recente evaluatie van de Construction Products Regulation (CPR). Dit werkdocument volgt uit een externe studie die in 2018 heeft plaatsgevonden. De belangrijkste conclusie hieruit is dat vier van de vijf belanghebbenden vinden dat er EU-regelgeving ten aanzien van constructieproducten nodig is. Dit ondanks de tekortkomingen die zijn geconstateerd in het huidige stelsel. Het eventueel intrekken van de regeling zal leiden tot meer kosten, meer fragmentatie en meer administratieve lasten. Stakeholders constateren ook dat de CPR een positieve invloed heeft op de Europese mededinging. Lees hier het gehele werkdocument van de Europese Commissie. 


Vier de 'dag van de Ondernemer'

 

November 2019

Het is 15 november 2019 de dag van de ondernemer. Zij werken elke dag keihard om ons land beter te maken en verdienen vandaag daarom alle lof en aandacht. 

 

#dagvandeondenemer


NL staat op slot, politiek trek 't vlot!

 

Oktober 2019 

Politici worden opgeroepen om nu noodmaatregelen te nemen rondom de stikstof en PFAS dossiers. Sommige bedrijven zien  nu al een teruglopende orderintake van 80%. Een voorlopige oplossing ligt in het tijdelijk herstel van de situatie van voor de crisis. Daarmee zijn we uit de impasse en kan er in de tussentijd gezocht worden naar structurele oplossingen voor stikstof en PFAS. Lees hier meer. 

 

Lees hier de standpunten van de NVTB. VNK is aangesloten bij NVTB en VNO-NCW en ondersteunt de gemeenschappelijke acties namens de bouw op 30 oktober a.s. in Den Haag op het Malieveld. Zie hier een compilatie van onze beelden van het protest. Download hieronder het manifest voor de bouw:

Download
v3_manifest_a4_bouw_25okt19_los.pdf
Adobe Acrobat document 3.1 MB

Lijmdikte: waar moet je op letten?

 

Oktober 2019

Vol en zat lijmwerk is erg belangrijk voor de prestatie van de wand en de constructieve veiligheid van het totale bouwwerk. De uitvoering van de kalkzandsteenwand heeft invloed op onder andere de mechanische weerstand, luchtdichtheid, brandweerstand en de akoestische prestatie van de wand. Vanuit de kalkzandsteenindustrie wordt voor het behalen  van de beoogde prestaties en het behalen van de stabiliteit tijdens de uitvoering geadviseerd om een voegdikte van zeker 2 mm dikte aan te houden. De lijmmortel moet daarvoor 4 mm dik worden aangebracht, bij voorkeur met een lijmbak. Na het aanbrengen van het blok of element blijft dan uiteindelijk een lijmvoeg van ca. 2 mm over. De tolerantie in het blok of element wordt in de lijmvoegen gecorrigeerd.

 

Lijmbesparende rails

Vanuit VNK waarschuwen wij voor het gebruik van lijmbesparende rails aan de lijmbakken. De lijmvoeg van 2 mm wordt bij een te krappe afstelling van de rails namelijk vaak niet gehaald. Behalve dat de hechtsterkte eronder kan lijden, maakt een te dunne lijmlaag het onmogelijk om scheefstellingen te corrigeren. Een te dun lijm(mortel) bed maakt dat de elementen 'koud' op elkaar staan en stellen (bewegen) gaat dan niet meer. Dit maakt het gebruik van wiggen nodig waarbij de elementen van elkaar worden los geslagen. Hierdoor kan er onthechting optreden en ontstaat er ruimte. Een lijmlaagdikte van 4 mm maakt een simpele manuele correctie mogelijk waarbij de elementen onderling goed met elkaar blijven verbonden.

 

Eigen huismerken lijmmortel

Daarnaast raden wij aan, indien u een betere dan gemiddelde kwaliteit wilt leveren, om lijmmortel te gebruiken die door VNK-leden worden geproduceerd. Deze 'eigen huismerken' worden specifiek getest in combinatie met kalkzandsteen en voldoen aan extra kwaliteitseisen met betrekking tot droge stenen, gladheid, extreem weer, absorptie, hardheid, kleur, etc. en hebben een goede hechtsterkte. 


Grondstoffenwinning is van nationaal belang!

 

September 2019

In de concept NOVI wordt nauwelijks aandacht besteed aan de noodzakelijke beschikbaarheid van voldoende grondstoffen (juist ook uit Nederland) voor nieuwbouw en verduurzaming van bestaande bebouwing en infrastructuur. Er wordt volledig ingezet op circulariteit terwijl er in de groei- en transitieperiode die we tegemoet zien vanuit hergebruik hooguit 1/5e van de materiaalbehoefte beschikbaar is. Delfstoffen zullen nog lange tijd nodig zijn. Er is onder de Omgevingswet echter geen specifiek planologisch regime meer dat hierin voorziet. De NOVI moet die leemte opvullen! Keuzes op nationaal niveau, ook vanwege de vaak grote landschappelijke impact, mogen niet uitblijven. De mooie win-win vervolgfuncties zoals ruimte voor rivier, recreatie en natuur, kunnen daarbij positief bijdragen aan het duurzame toekomstbeeld van Nederland. Download hier onze volledige zienswijze:

Download
VNK zienswijze m.b.t. de NOVI.pdf
Adobe Acrobat document 86.7 KB

De bepalingsmethode MPG is aangepast

 

Augustus 2019

Per 1 juli 2019 is versie 3.0 van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken (MPG) in werking getreden. In module D is een verbetering doorgevoerd ten aanzien van de waardering van gerecycled materiaal, de data is modulair gemaakt, er is een nieuwe waardering van het levenseinde van een product en versie 3.0 maakt nu ook inzichtelijk hoe de milieuprestatie per fase, per module is opgebouwd. De nieuwe versie is bovendien web-based. Door deze aanpassingen ontstaat meer transparantie voor ontwerpers en producenten over waar milieuwinst te behalen valt.

Lees hier meer over de bepalingsmethode versie 3.0. 


Is de WKB een 'Cowboy-killer'?

 

Juli 2019

VNK en VKL werken samen om de kwaliteit van het lijmwerk en de aantrekkelijkheid van het lijm-beroep te vergroten. De toepassing van kalkzandsteenlijmwerk is inmiddels niet meer weg te denken uit het huidige ruwbouwproces. Gaat de door de Eerste Kamer aangenomen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB) helpen om de kwaliteit verder te vergroten? Lees hier onze column in de VKL-nieuwsbrief hierover. 


Delfstoffenwinning: win-win situatie!

 

Juni 2019

Projecten ontstaan uit zand- en grindwinning, nodig als grondstof voor de bouw van onze huizen, hebben een grote toegevoegde waarde voor natuurontwikkeling c.q. biodiversiteit, zo is al vaker uit onderzoek gebleken. Deze bijzondere natuurwaarden in de projecten ontstaan vooral doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd en hierdoor schrale voedselarme omstandigheden ontstaan waar zich nieuwe, zeer gewenste nieuwe natuur ontwikkelt. Lees hier het artikel van Cascade. 


Vernieuwde rekenvoorbeelden bij Statica 6.0

 

Juni 2019

Bij Statica 6.0, zijn door VNK de eerste voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat

Lees verder...


Ondernemers starten campagne in aanloop naar de Europese verkiezingen

 

Mei 2019

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn op op 3 april jl., in de aanloop naar de Europese verkiezingen, een nieuwe campagne gestart: 'EU: waarde in de wereld'. Met de campagne willen de ondernemersorganisaties benadrukken dat zij geloven in het belang, de kracht en de toekomst van de EU. 'De uitdagingen waar we in Europe met elkaar voor staan kunnen we immers alleen gezamenlijk oplossen. Van klimaat tot migratie en van veiligheid tot het bieden van tegenwicht aan de VS en China: 'dit kan alleen op EU-niveau', aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. 

 

Open brief van Jacco Vonhof en Hans de Boer

Als officiële start van de campagne benoemen Jacco Vonhof en Hans de Boer in een open brief ('Naar een EU die een deuk in een pak boter slaat') een top-vijf van zaken die de Europese Unie op moet pakken. In de campagne brochure 'EU: waarde in de wereld' presenteren VNO-NCW en MKB-Nederland hun visie op wat er volgens ondernemers de komende jaren nodig is 'zodat we een sterk, welvarend en vooral ook open Europa houden'. 

 

Download hier de campagne brochure:

Download
NLN19017_Brochure EU verkiezingen.pdf
Adobe Acrobat document 4.6 MB

VNK lanceert Statica 6.0

 

April 2019

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarbij onmisbaar. VNK stelt daarom ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te kunnen controleren. Op 15 april 2019 komt Statica 6.0 beschikbaar. Dit is het rekenprogramma voor het controleren van kalkzandsteendsteenconstructies. Gebruik van dit programma draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van kalkzandsteenconstructies en helpt om de faalkosten in de bouw te verlagen. De software biedt gebruikers zekerheid en tijdsbesparing bij het berekenen van constructies in kalkzandsteen. 

 

Wat is nieuw in het programma?

De bestaande tien bestaande modules zijn herzien en vernieuwd conform de laatste stand van de norm- en regelgeving. Het programma voldoet wederom aan de laatste eisen uit het Bouwbesluit en is gebaseerd op Eurocode 6, NEN-EN 1996-1 met de Nationale bijlage van 2018, NPR 9096-1-1- en een aantal Aanbevelingen van de Stichting Stapelbouw. Gebruikers van Statica 6.0 kunnen ook berekeningen uitvoeren voor constructies in België. Daarnaast zijn diverse modules aangevuld en is module 11 toegevoegd voor metselwerk penanten die zijn voorzien van verticale niet hechtende wapening. 

 

Klik hier voor meer informatie over het programma of ga rechtstreeks naar het bestelformulier. Statica 5.0 is vanaf 15 april 2019 niet meer leverbaar.


Betere data  uitwisseling door DigiDealGo 

 

April 2019

De NVTB bekrachtigde op 11 april jl. met ruim dertig andere organisaties tijdens de werkconferentie ' Twee jaar Bouwagenda' de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo). 

Deze deal is nodig omdat de verschillende partijen die actief zijn in de bouw, zoals de fabrikanten en bouwbedrijven, allemaal werken met verschillende digitale systemen. Deze systemen kunnen niet altijd goed met elkaar praten waardoor gegevens veelal handmatig omgezet moeten worden van het ene naar het andere systeem. Met de DigiDealGo worden afspraken gemaakt om deze inefficiënte manier van werken te beëindigen en om de beschikbare informatie beter te gaan benutten. VNK leden nemen onder andere via de NVTB actief deel aan de DigiDealGo zodat data in de keten steeds beter uitgewisseld kan worden. Dit geeft een impuls aan slimme en innovatieve oplossingen in onze sector. Klik hier voor meer informatie over de DigiDealGo. 


Nieuwe Technische Aanbeveling

 

April 2019

Stichting Stapelbouw bracht recent een Technische Aanbeveling (STA.040.2019) over dragende wanden geschikt voor grotere vloeroverspanningen uit. Met deze aanbeveling is nu een berekeningsmethode beschikbaar voor dragende wanden waarbij de vloeroverspanning groter is dan 7,2 meter. 

 

Deze Technische Aanbeveling is de vierde in een reeks en opgesteld door de Technische Commissie van de Stichting Stapelbouw. Stichting Stapelbouw bevorderd daarmee de kennisontwikkeling en onderzoek op het gebied van de constructieve aspecten van steenconstructies. VNK is een van de deelnemende branches aan Stichting Stapelbouw. Klik hier voor meer informatie over de STA.040.2019.Agenda

VNK

27 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Zomervakantie

VNK, Gesloten


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

1 december 2020 


VNK

7 december 2020


 

Kalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie over de VNK deelnemers en soorten producten, klik hier