Rekenvoorbeelden

In mei 2020 zijn vernieuwde rekenvoorbeelden bij het programma beschikbaar gekomen. Onze rekenvoorbeelden zijn sinds kort ook rechtstreeks te downloaden vanuit het Statica 6.0 programma. 

 

Bij Statica 6.0, zijn door VNK voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

- bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat

 

In de voorbeeldberekeningen is aangegeven op welke wijze draagconstructies van metselwerk kunnen worden geschematiseerd en hoe, bij het toetsen van de schema's, het Statica programma kan worden gebruikt. Ter illustratie hiervan zijn enkele beschreven berekeningen, in de bijlage bij de berekeningen de uitvoer van gelijke berekeningen, uitgevoerd met het VNK Statica programma, gevoegd.

 

Download
Introductie tot de rekenvoorbeelden
190520 VNK Statica 6 0 Introductie Reken
Adobe Acrobat document 272.2 KB

Download hieronder de beschikbare rekenvoorbeelden.

 

Download
Bungalow met (gewapende) metselwerkpenanten
In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een bungalow met een bouwlaag beschouwd. De dakconstructie bestaat uit een houten balklaag en beschot. De dakconstructie wordt gedragen door dragende binnenspouwbladen aan de buitenzijde en stalen liggers in het midden.
200501_Bungalow met gewapende metselwerk
Adobe Acrobat document 990.4 KB
Download
Woongebouw met stabiliteitswanden
In dit voorbeeld wordt een statische berekening uitgevoerd voor de kalkzandstenen draagconstructie van een woongebouw van elf bouwlagen. Het woongebouw in dit rekenvoorbeeld is de Hoektoren Noord-Oost van Kasteel Woudhuis te Apeldoorn, ontworpen door Cornelis van de Ven BV - Architecten BNA te Eindhoven. Het rekenvoorbeeld is uitgevoerd op basis van NEN-EN 1996-1-1, inclusief de NB uit 2018 en NPR 9096 -1-1 uit 2012.
200501_Woongebouw met stabiliteitswanden
Adobe Acrobat document 2.1 MB
Download
Woongebouw met een raamwerk
In dit voorbeeld wordt een statische berekening uitgevoerd voor de kalkzandstenen draagconstructie van een woongebouw met 6 appartementen en drie bouwlagen. De constructie van het gebouw is zodanig dat de stabiliteit van de constructie wordt verzekerd door raamwerken die gevormd worden door de dragende kalkzandsteenwanden en de doorgaande betonvloeren.
200501_Rekenvoorbeeld raamwerk met Stati
Adobe Acrobat document 2.1 MB
Download
Rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel
In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van drie woningen, waarbij de stabiliteit verzekerd wordt door penanten die zijn opgenomen in de voor- en achtergevel, beschouwd. Hierbij wordt de situatie beoordeeld met een windbelasting in de richting loodrecht op het vlak van de woningscheidende dragende wanden.
200501_Rekenvoorbeeld rij woningen met p
Adobe Acrobat document 1.8 MB
Download
Rij woningen met penanten naast het trapgat
In dit voorbeeld wordt de stabiliteit van een rij van vier woningen beschouwd. De stabiliteit wordt verzekerd door penanten die zich naast het trapgat in de eerste en tweede verdiepingsvloer bevinden. In dit voorbeeld wordt uitsluitend de situatie beoordeeld met een windbelasting in de richting loodrecht op het vlak van de woniningscheidende dragende wanden.
200501_Rij woningen met penanten naast t
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Agenda

VNK

21 juni 2023

Bestuur VNK en VNK Algemene Vergadering

Fort Vuren, Vuren


VNK

6 oktober 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.


VNK

30 november 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.