Rekenvoorbeelden

Bij Statica 6.0, zijn door VNK voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. De beschouwde voorbeelden zijn:

- woongebouw met stabiliteitswanden

- woongebouw met stabiliteit uit een raamwerk

- rij woningen met penanten in de voor- en achtergevel

- rij woningen met penanten naast het trapgat

 

In de voorbeeldberekeningen is aangegeven op welke wijze draagconstructies van metselwerk kunnen worden geschematiseerd en hoe, bij het toetsen van de schema's, het Statica programma kan worden gebruikt. Ter illustratie hiervan zijn enkele beschreven berekeningen, in de bijlage bij de berekeningen de uitvoer van gelijke berekeningen, uitgevoerd met het VNK Statica programma, gevoegd.

 

Download
Introductie tot de rekenvoorbeelden
190520 VNK Statica 6 0 Introductie Reken
Adobe Acrobat document 272.2 KB

Download hieronder de beschikbare rekenvoorbeelden.

 

Download
Woongebouw met stabiliteitswanden
190520 Rekenvoorbeeld woongebouw met Sta
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Woongebouw met een raamwerk
190520 Rekenvoorbeeld raamwerk met Stati
Adobe Acrobat document 1.2 MB
Download
Rij woningen met penanten in voor- en achtergevel
190520 Rekenvoorbeeld rij woningen met p
Adobe Acrobat document 870.6 KB
Download
Rij woningen met penanten naast het trapgat
190520_Rekenvoorbeeld rij woningen met p
Adobe Acrobat document 451.9 KB

Agenda


VNK

21 februari 2020

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

23 april 2020

Bestuur VNK

VNK, Huizen


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

n.n.t.b.


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk