ILS Kalkzandsteenwanden

BIM   Informatieleveringsspecificatie (ILS)   - (21) Buitenwanden en (22) Binnenwanden: constructief en niet constructief

 


 

ILS Kalkzandsteenwanden

 

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld in 2018 (ge-update in 2019 en herzien in 2021). Een ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen 'dezelfde taal', neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens VNK ontwikkeld door Calduran en Xella (Silka).

 

De ILS kalkzandsteenwanden is een aanvulling op de BIM Basis ILS* welke is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen. Aan de hand hiervan kunnen  ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. IFC modellen zullen door gebruik van de ILS completer en eenduidiger worden. Dit zal de samenwerking en communicatie in de keten helpen stroomlijnen en BIM bevorderen. VNK staat open voor praktijkervaringen op basis waarvan we onze poster verder kunnen verfijnen.

 

Download hieronder de poster: 

 

Download
ILS Kalkzandsteenwanden
0010 VK ILS Kalkzandsteenwanden kopie.pd
Adobe Acrobat document 962.8 KB

 

*BIM basis-ILS

De BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS) is een van de meest gebruikte BIM-standaarden in Nederland. In 2020 kwam een nieuwe versie uit. De nieuwe versie is uitgebreid met belangrijke onderdelen en daardoor breder toepasbaar. Kijk de website van het BIM Loket voor meer informatie.


Agenda

VNK

21 juni 2023

Bestuur VNK en VNK Algemene Vergadering

Fort Vuren, Vuren


VNK

6 oktober 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.


VNK

30 november 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.