Milieudata

De milieukostenindicator

 

De milieukostenindicator (MKI) is een indicator die de milieu-impact van een product uitdrukt in Euro's. Het weegt alle relevante milieueffecten die ontstaan tijdens de levenscyclus van een product en telt deze op tot een enkele score. De MKI, ofwel schaduwprijs van een product, is een makkelijke manier om de milieu-impact van producten of projecten te vergelijken en te communiceren. Hoe lager de MKI, hoe duurzamer het materiaal- en energiegebruik. 

 

Uit de milieuprestaties vergelijking die door Nibe is opgesteld in opdracht van Calduran (2020) blijkt dat de MKI per m2 bij kalkzandsteen wandsystemen bijzonder laag is. 


De levenscyclusanalyse methode

 

De milieuprestatie van bouwwerken en bouwmaterialen worden in Nederland gemeten met de levenscyclusanalyse methode (LCA). Milieu effecten zoals energieverbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2 uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem, kunnen in getallen worden uitgedrukt.

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een goede graadmeter voor de integrale milieubelasting van bouwproducten. Het kwalificeert de milieu-impact van een product in de hele levenscyclus. Dat maakt LCA's een belangrijk instrument voor het milieubeleid van de overheid via de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG). 

 

Nationale Milieu Database (NMD)

 

In november 2018 zijn de VNK productbladen in de Nationale Milieudatabase (NMD) geüpdatet op basis van nieuwe LCA's voor kalkzandsteen en kalkzandsteenlijm (gecombineerde bladen). Zo zetten wij als industrie voortdurend in op eenduidige informatie over de milieueffecten van producten voor een energiezuinige en energieneutrale nieuwbouw en renovatie.

 

De volgende categorie 2* productbladen hebben wij in de NMD laten opnemen:

- Spouwmuren binnenblad - kalkzandsteen elementen VNK

- Spouwmuren binnenblad - kalkzandsteen lijmblokken VNK

- Massieve wanden niet dragend - kalkzandsteen lijmblokken VNK

- Massieve wanden dragend - kalkzandsteen elementen VNK

- Massieve wanden dragend - kalkzandsteen lijmblokken VNK

 

*Categorie 2 data is getoetste 'merk ongebonden' data van een groep producenten en leveranciers of branche. De deelnemende organisaties aan de VNK productinformatie in de NMD zijn: Xella, Calduran en OmnicolIndien u in een project een kalkzandsteenproduct/wand van een andere producent of leverancier dan voornoemde wilt toepassen, dan verwijzen wij u naar de betreffende producent/leverancier voor de getoetste milieu informatie (categorie 1 of 2) of naar de eventueel in de NMD beschikbare categorie 3 (niet getoetste) informatie. 


Circulariteit

 

Wilt u duurzaam en milieu vriendelijk bouwen met een steenachtig materiaal? Dan is kalkzandsteen de oplossing. Kalkzandsteen wordt gemaakt van natuurlijke producten (kalk en zand) die in Nederland volop voorradig zijn. Kalkzandsteen heeft een hele lage Milieu Kosten Indicator (MKI) en een lange levensduur (75+ jaar). Ook is kalkzandsteen na afloop van de levensduur op verschillende manieren opnieuw te hergebruiken binnen het R-model voor de Circulaire Economie. Circulariteit kan bijdragen aan een vermindering van de integrale milieubelasting. De bouwsector is, wat hergebruik van vrijkomend bouw en sloopafval betreft, al een van de meest circulaire sectoren in Nederland. 

 

Reuse

Direct hergebruik van kalkzandsteen producten is mogelijk. Echter gebeurt dit in de dagelijkse praktijk nog weinig omdat het onthechten van hoogwaardige minerale lijm- of metselmortel veel energie kost. 

 

Repurpose

Kalkzandsteenpuin bestaat uit de natuurlijk grondstoffen (zand en kalk). De uitloging van sulfaat en andere componenten zijn ver beneden de drempels in het bouwstoffenbesluit. Kalkzandsteen puin kan daarom heel goed met ander schoon puin worden afgevoerd en omgezet worden in (een component van meng-)granulaat zodat het kan worden gebruikt in GWW-toepassingen.  

 

Recycling

Kalkzandsteenpuin is, mits het schoon wordt aangeleverd, heel goed te gebruiken als secundair materiaal in het productieproces van nieuw kalkzandsteen. Op beperkte schaal wordt gebruikt kalkzandsteen al weer toegepast in de productie van nieuw kalkzandsteen. Voorbeelden van kalkzandsteen waarin kalkzandsteengranulaat is verwerkt zijn:

Silka ECO Element

- Caldubo


Agenda

VNK

26 november 2021

Bestuur VNK

Webmeeting


VNK

27 december 2021 t/m 7 januari 2022

Kerstvakantie

VNK geslotenKalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie, klik hier