Grondstoffen

Zand

Zandwinning

De fabrieken winnen het zand in de naaste omgeving. Dit betreft bijna altijd een winning door middel van een zandzuiger. Het zand wordt doorgaans gewonnen op een diepte van 10 tot 30 meter onder water. Via een lange pijpleiding wordt het zand van onderuit de put naar boven gezogen en naar een plek gepompt waar het op een natuurlijke wijze ontwatert. 

 

Zandreiniging

Sommige zanden bevatten verontreinigingen zoals stukjes hout, humusdeeltjes of leemklonten die bij de productie van kalkzandsteen niet gewenst zijn. In dat geval wordt het zand gewassen voordat het wordt ontwaterd. Nadat het zand is ontwaterd, wordt het met behulp van een kraan met een grijper of met een laadschop in vulbunkers gebracht van waaruit het met behulp van transportbanden naar de zandsilo wordt getransporteerd.  


Kalk

Kalk wordt geïmporteerd vanuit Duitsland of België. De grondstof voor de productie van kalk is kalksteen dat in deze landen praktisch onbeperkt voorradig is. De kalksteen wordt gewonnen in groeven. Na de winning wordt de kalksteen gebroken en vervolgens gebrand in kalkovens. Bij de hoge temperaturen die in de ovens heersen (ca. 1000 C), wordt het calciumcarbonaat in de kalksteen omgezet in ongebluste kalk (CaO) en koolzuurgas (CO2). Daarna vindt het transport naar de kalkzandsteenfabriek plaats.

Kalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie over de VNK deelnemers en soorten producten, klik hier

Agenda

VNK

23 april 2020

Bestuur VNK

Conference call


NVTB

15 mei 2020

Community Event NVTB

Verplaatst naar najaar 2020, nieuwe datum volgt


NVTB, NLingenieurs, Ministerie BZK, Duurzaam Gebouwd

9 juni 2020

Bouwpoort, Gezonde Gebouwen

Nieuwspoort, Den Haag


ECSPA

16 & 17 juni 2020

General Assembly (GA)

n.n.t.b.


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

n.n.t.b.


VNK

27 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Zomervakantie

VNK, Gesloten


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk