Handreikingen

VNK geeft technische ondersteuning aan constructeurs, architecten en ontwerpers via handreikingen. De volgende handreikingen zijn op dit moment beschikbaar:

 

 

De ILS kalkzandsteenwanden is een aanvulling op de BIM Basis ILS welke is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen.

 

Wanden van kalkzandsteen dienen vanwege bouwfysische en constructieve redenen op regelmatige afstanden gedilateerd te worden. De constructeur dient in het ontwerpproces rekening te houden met deze dilataties. Met name bij het bepalen van de maximale lengte van stabiliteitswanden. Om constructeurs richtlijnen te bieden voor de bepaling van de maximale lengte heeft VNK een handreiking t.a.v. dilataties opgesteld. 

 

 

Bij het VNK rekenprogramma Statica 6.0 zijn door VNK voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. Kijk hier voor de beschikbare rekenvoorbeelden. 


Technische helpdesk

Voor hulp en informatie over kalkzandsteenconstructies, dilataties, de (rekenkundige) inhoud van het VNK Statica 6.0 rekenprogramma of andere bouwtechnische vragen kunt u direct contact opnemen met de afdelingen bouwtechniek en voorlichting van leden van VNK:

- Calduran Kalkzandsteen BV - tel. +31 (0)341 46 40 04 of bouwtechniek@calduran.nl

- Xella Nederland BV - tel. +31 (0) 183 67 12 34


Agenda

VNK

7 oktober 2022

Bestuur VNK

Xella, Vuren


Stg. Stapelbouw

16 november 2022

Industriedag Stapelbouw

Keramisch Huis, Velp


VNK

1 december 2022

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk