Welkom op de website van VNK. VNK behartigt de belangen van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers.

 

Laatste nieuws

CAO onderhandelingsresultaat 2018/2020

 

Op 4 juni jl. is de Kalkzandsteen- en Cellenbetonindustrie met de vakbonden FNV en CNV tot een nieuw CAO akkoord gekomen. De nieuwe CAO is rond voordat de oude verloopt. Bij de onderhandelingen is overeengekomen dat werkroosters onder handen worden genomen door de werkgroep duurzaam roosteren. Lees meer...


ECSPA onderschrijft manifest ten aanzien van digitalisering namens de kalkzandsteenindustrie

 

Verschillende Europese verenigingen uit de toeleverende industrie voor de bouw, waaronder ECSPA, hebben beloofd samen te gaan werken om de industrie te transformeren. In een gezamenlijk manifest 'Smarter construction, Stronger Economy, Inclusive Society' benadrukken de ondertekenaars de noodzaak tot samenwerking tussen de grote industriële spelers en andere relevante sectoren, zoals de IT-sector. Lees meer...


VNK leden voorlopers op het gebied van BIM

 

In juni is de werkgroep BIM van VNK voor het eerst samengekomen. Deze werkgroep heeft het ontwikkelen van een basis ILS voor de kalkzandsteen industrie tot doel. ILS staat voor Informatie Levering Specificatie. Kalkzandsteenfabrieken hanteren momenteel elk hun eigen ILS-voorwaarden. De werkgroep gaat deze voorwaarden bekijken en zoveel mogelijk omzetten in een gezamenlijke sectorbrede ILS. Lees meer...


Agenda


VNK 

23 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Zomervakantie

Locatie Huizen gesloten


VNK 

13 september 2018

Bestuur

Vuren


IMA

4 oktober 2018

The European industrial minerals conference

België, Brussel 


ECSPA 

10 november 2018

Technische Commissie

Duitsland, Düsseldorf 


Min. BZK, NVTB, Building Holland, NLingenieurs 

27 november 2018

Bouwpoort

Den Haag


VNK 

29 november 2018

Bestuur

Vuren


ECSPA

28 maart 2019

Technische Commissie

Polen, n.n.t.b.


ECSPA

16 mei 2019

Algemene Vergadering (GAM)

Amsterdam