Welkom op de website van VNK. VNK behartigt de belangen van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers.

 

Laatste nieuws

Sectorbrede afspraken in de DigiDealGO over data en informatie in de bouw

 

In de DigiDeal voor de Gebouwde Omgeving (DigiDealGo) worden sectorbrede afspraken gemaakt over de uitwisseling, eigenaarschap en organisatie van data en informatie in de bouw. De DigiDealGo geeft richting aan, biedt houvast en werkt aan versnelling van de digitalisering van de bouwsector. Al geruime tijd is de bouwsector doordrongen van het belang van digitalisering & informatiesering in de bouw om versneld en meer duurzaam te kunnen bouwen. Lees verder...


Nieuwe milieuprofielen voor kalkzandsteen in de Nationale milieudatabase

 

Innovatie in de bouw is een drijvende kracht om te komen tot energiezuinige en energie neutrale nieuwbouw en renovatie. Het gaat erom de focus te richten op beperking van CO2-emissies (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen.

 

Het eenduidig kunnen kunnen bepalen van de milieueffecten van producten is hierbij essentieel. De producenten verenigd in VNK hebben gezamenlijk milieuprofielen van hun producten in de Nationale milieudatabaseLees verder... 


Een oproep aan de kandidaten voor de Europese Verkiezingen van 2019

 

De Europese industrie is overal aanwezig in ons dagelijks leven, van de huizen die we bouwen, de energie en transportmiddelen die we gebruiken tot de objecten en producten die altijd rondom ons aanwezig zijn. De Europese Unie heeft nu behoefte aan een ambitieuze industriële strategie om te helpen concurreren met andere globale regio's, zoals China, Indië en de VS, die de industrie al helemaal bovenaan de gezet hebben op hun politieke agenda's. VNK is daarom mede ondertekenaar van het initiatief van Industry4Europe om de industrie in het middelpunt van de toekomst van de EU te zetten. Lees verder ...


Agenda


VNK 

14 december 2018

Bestuur

Vuren


VNK 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Kerstvakantie

VNK gesloten


VNK 

31 januari 2019

Bestuur

Vuren


VNK 

21 maart 2019

Bestuur

Vuren


ECSPA

27 maart 2019

Technische Commissie

Polen, Warschau.


ECSPA

16 mei 2019

Algemene Vergadering (GAM)

Amsterdam


VNK

23 mei 2019

Bestuur

Vuren