Welkom op de website van VNK. VNK behartigt de belangen van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers. De vereniging is in 1906 opgericht en bestaat uit internationaal opererende ondernemingen.

Laatste nieuws


 

Kalkzandsteen als thermische buffer in de zomer en winter

 

Sinds 2021 gelden de nieuwe BENG-eisen voor woningen. Hierbij wordt ook een eis gesteld aan het thermisch binnenklimaat om overmatige opwarming in de zomer te voorkomen. De toepassing van een thermische massa zorgt ervoor dat makkelijker aan de BENG-eisen wordt voldaan. 

 

Zomercomfort

Iedereen weet uit eigen ervaring dat het binnenklimaat stabieler is in een gebouw met veel steenachtige massa. Meer massa in een woning en zomernachtventilatie hebben effect op het volgens BENG te berekenen zomercomfort, TOjuli. In de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie/BENG, de NTA8800, staan de rekenregels hiervoor opgenomen. Lees hier verder. 


 

Ralph Jorissen nieuw bestuurslid VNK

 

Ralph Jorissen is als nieuw bestuurslid van de Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform (VNK) aangetreden. Ralph is op 22 juni 2022 benoemd tijdens de algemene vergadering van VNK voor een periode van twee jaar, waarna herbenoeming mogelijk is. Ralph volgt hiermee Bertus Been op in het VNK-bestuur namens Xella. 

 

Bertus Been gaat na een mooie loopbaan van ruim 30 jaar Xella verlaten en vanaf medio september aan de slag als commercieel directeur Benelux bij Svedex (binnendeuren). Het VNK-bestuur wenst Bertus heel veel succes toe in deze nieuwe functie.  Lees hier verder. 


 

10 voordelen van het duurzame kalkzandsteen elementensysteem

 

1.    Lage milieubelasting

Op basis van de Levens Cyclus Analyse (LCA) is de lage milieuscore in beeld gebracht. Kalkzandsteenwanden hebben de laagste milieubelasting en de beste milieuprestatie

 

2.    Geen faalkosten 

Alle wanden worden vooraf getekend en gedetailleerd door experts in kalkzandsteenverwerking met alle randdetails en lateiopleggingen daarbij inbegrepen. 

 

3.    Tijdsbesparing

Indien gewenst kunnen lateien met het tekenwerk en de leveringen worden meegenomen wat de nodige tijd bespaart in de werkvoorbereiding (latei-service).  Lees hier verder.Agenda

VNK

18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022

Zomervakantie

VNK gesloten - Statica 6.0 wordt niet uitgeleverd van

18 t/m 22 juli 2022


Stg. Stapelbouw

3 oktober 2022

Industriedag Stapelbouw

Keramisch Huis, Velp


VNK

7 oktober 2022

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

1 december 2022

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk