Welkom op de website van VNK. VNK behartigt de belangen van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers.

 

Laatste nieuws

ECSPA onderschrijft manifest ten aanzien van digitalisering namens de kalkzandsteenindustrie

 

Verschillende Europese verenigingen uit de toeleverende industrie voor de bouw, waaronder ECSPA, hebben beloofd samen te gaan werken om de industrie te transformeren. In een gezamenlijk manifest 'Smarter construction, Stronger Economy, Inclusive Society' benadrukken de ondertekenaars de noodzaak tot samenwerking tussen de grote industriële spelers en andere relevante sectoren, zoals de IT-sector.

Lees meer...


VNK leden voorlopers op het gebied van BIM

 

In juni is de werkgroep BIM van VNK voor het eerst samengekomen. Deze werkgroep heeft het ontwikkelen van een basis ILS voor de kalkzandsteen industrie tot doel. ILS staat voor Informatie Levering Specificatie. 

Kalkzandsteenfabrieken hanteren momenteel elk hun eigen ILS-voorwaarden. De werkgroep gaat deze voorwaarden bekijken en zoveel mogelijk omzetten in een gezamenlijke sectorbrede ILS. Lees meer...


Consultatie CPR

 

VNK heeft deelgenomen aan de consultatie van de Europese Commissie ten aanzien van de EU-regelgeving voor bouwproducten (EC 305/2011) - de CPR.  Het eindrapport is nog niet beschikbaar. Een eerste beoordeling van de eindresultaten gaf aan dat de algemene voorkeur is dat de CPR beperkt wordt herzien of totaal niet wordt herzien. Lees meer.... 


Agenda


VNK 

28 juni 2018

Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Den Haag


VNK 

20 juli 2018 t/m 19 augustus 2018

Zomervakantie

Locatie Huizen gesloten


VNK 

13 september 2018

Bestuur

Vuren


ECSPA 

10 november 2018

Technische Commissie

Düsseldorf 


Min. BZK, NVTB, Building Holland, NLingenieurs 

27 november 2018

Bouwpoort

Den Haag


VNK 

29 november 2018

Bestuur

Vuren