Welkom op de website van VNK. VNK behartigt de belangen van de kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers.

 

Laatste nieuws

Delfstoffenwinning: win-win situatie!

 

Projecten ontstaan uit zand- en grindwinning, nodig als grondstof voor de bouw van onze huizen, hebben een grote toegevoegde waarde voor natuurontwikkeling c.q. biodiversiteit, zo is al vaker uit onderzoek gebleken. Deze bijzondere natuurwaarden in de projecten ontstaan vooral doordat voedselrijke grondlagen worden verwijderd en hierdoor schrale voedselarme omstandigheden ontstaan waar zich nieuwe, zeer gewenste nieuwe natuur ontwikkelt. Lees hier het artikel van Cascade. 


Vernieuwde rekenvoorbeelden bij Statica 6.0

 

Bij Statica 6.0, zijn door VNK de eerste voorbeeldberekeningen uitgebracht van constructies die veelvuldig in kalkzandsteen worden uitgevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de Eurocode-normen. Lees verder...


VNK lanceert Statica 6.0

 

Het berekenen van constructies is door de vele formules en variabelen complex. Goede ondersteunende software is daarbij onmisbaar. VNK stelt daarom ondersteunende software ter beschikking aan constructeurs, aannemers, architecten en ontwerpers om kalkzandsteenconstructies op een snelle manier te kunnen controleren.

 

Vanaf 15 april 2019 is Statica 6.0 beschikbaar. Lees verder...


Agenda


VNK

18 juli 2019

Bestuur en Algemene Vergadering

Cascade, Kerkdriel


VNK

22 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Locatie Huizen gesloten

Zomervakantie


VNK

3 oktober 2019

Bestuur

n.n.t.b.


VNK

28 november 2019

Bestuur

n.n.t.b.