Over VNK

VNK behartigt als branchevereniging de belangen van de Kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers. De sector omvat m.n. internationale ondernemingen.

 

Kerntaken

- vertegenwoordiging van de sector bij overheden en koepel-organisaties in de bouwtoelevering en de bouw;

- bevordering van het gebruik van kalkzandsteen en het geven van adviezen over de toepassingen;

- werken aan de normering en certificering van de kalkzandsteenproducten, de mortels en de muurconstructies;

- het bevorderen van onderzoek en (kennis-)ontwikkeling;

- het voeren van overleggen met de sociale partners en het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten.


Geschiedenis

Na de opening van de eerste Nederlandse Kalkzandsteenfabriek in 1898 de 'Twentsche', werd op 6 mei 1906 VNK opgericht als Vereeniging van Nederlandsche Kalkzandsteenfabrikanten. Het maakt VNK een van de oudste brancheverenigingen in de bouwindustrie van Nederland. In de vijftiger jaren nam VNK de rol van werkgeversvereniging op zich. In 1960 werd een eigen laboratorium geopend dat in 1966 Stichting Research Centrum Kalkzandsteenindustrie (RCK) ging heten. Eind 2003 kwamen de meeste kalkzandsteen fabrieken in handen van twee grote spelers: Calduran onder eigen naam en Xella met de merknaam Silka. Om te benadrukken dat daarmee een nieuwe fase aanbrak, veranderde VNK haar naam in Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform, waar ook het RCK in opging. Sindsdien vertegenwoordigt de vereniging de branche voor de hele productiekolom. 


Lidmaatschappen

VNK is aangesloten bij: AWVN, CascadeECSPANVTB,  Stichting Stapelbouw en VNO-NCW.  

 

VNK staat geregistreerd in het Europees Transparantieregister.


Verenigingsstructuur

De vereniging kent de volgende gremia die door het verenigingsbureau worden ondersteund:

Algemene Vergadering

Bestuur

Technische Commissie

Voorlichtingscommissie

MJA-Commissie

Lijmmortelcommissie

werkgroep Statica

werkgroep LCA

werkgroep Lading Zekeren

werkgroep ARBO

werkgroep CAO


Leden

Klik hier voor een overzicht van de leden van VNK. 


Bestuursleden

Voorzitter - Paul Oortwijn  

Bestuurslid - Mark Burger - Calduran Kalkzandsteen BV

Bestuurslid - Bertus Been - Xella Nederland BV


Verenigingsbureau

Directeur - Vicky van Egmond

Agenda


VNK

21 november 2019

Bestuur

Calduran, Harderwijk


NVTB, NLingenieurs, Min. BZK, Duurzaam Gebouwd

3 december 2019

Bouwpoort

Nieuwspoort, Den Haag


VNK

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

VNK gesloten