Over VNK

Doelstellingen

VNK behartigt de belangen van de Kalkzandsteenindustrie en haar toeleveranciers en zij:

- vertegenwoordigt daartoe de sector bij overheden en koepel-organisaties in de bouwtoelevering en de bouw;

- bevordert het gebruik van kalkzandsteen en geeft adviezen over de toepassingen;

- werkt aan normering en certificering van de kalkzandsteenproducten, de mortels en de muurconstructies;

- bevordert onderzoek en ontwikkeling;

- voert overleg met de sociale partners en sluit collectieve arbeidsovereenkomsten af.


Geschiedenis

Na de opening van de eerste Nederlandse Kalkzandsteenfabriek in 1898 werd in 1905 VNK opgericht als Vereeniging van Nederlandsche Kalkzandsteenfabrikanten. Het maakt VNK een van de oudste brancheverenigingen in de bouwsector van Nederland. In de vijftiger jaren nam VNK de rol van werkgeversvereniging op zich. In 1960 werd een eigen laboratorium geopend dat in 1966 Stichting Research Centrum Kalkzandsteenindustrie (RCK) ging heten. Eind 2003 kwamen de meeste kalkzandsteen fabrieken in handen van twee grote spelers: Calduran onder eigen naam en Xella met de merknaam Silka. Om te benadrukken dat daarmee een nieuwe fase aanbrak, veranderde VNK haar naam in Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform, waar ook het RCK in opging. Sindsdien vertegenwoordigt de vereniging de branche waar dat nodig is voor de hele productiekolom. 


Lidmaatschappen

VNK is aangesloten bij AWVN, ECSPA, FODI, NVTB, MRPI, stichting Stapelbouw en VNO-NCW.  


Verenigingsstructuur

De Vereniging kent de volgende gremia die door het Verenigingsbureau worden ondersteund:

- Algemene Vergadering

- Bestuur

- Technische Commissie

- Voorlichtingscommissie

- MJA-Commissie

- Lijmmortelcommissie

- werkgroep Statica

- werkgroep LCA

- werkgroep Lading Zekeren

- werkgroep ARBO

- werkgroep CAO

- Clusterorganisatie Bbk Kalkzandsteen

 

Klik hier voor een overzicht van de leden van VNK. 

Agenda


VNK 

23 juli 2018 t/m 17 augustus 2018

Zomervakantie

Locatie Huizen gesloten


VNK 

13 september 2018

Bestuur

Vuren


IMA

4 oktober 2018

The European industrial minerals conference

België, Brussel 


ECSPA 

10 november 2018

Technische Commissie

Duitsland, Düsseldorf 


Min. BZK, NVTB, Building Holland, NLingenieurs 

27 november 2018

Bouwpoort

Den Haag


VNK 

29 november 2018

Bestuur

Vuren


ECSPA

28 maart 2019

Technische Commissie

Polen, n.n.t.b.


ECSPA

16 mei 2019

Algemene Vergadering (GAM)

Amsterdam