Milieu

VNK heeft continu aandacht voor duurzaamheid en de milieu impact van de industrie op de leefomgeving. VNK onderschrijft mede daarom de doelstellingen ten aanzien van de het grondstoffenakkoord over circulaire economie en neemt op vrijwillige basis deel aan het MJA3-convenant ten aanzien van energiebesparing.

 

Het product kalkzandsteen is een duurzame keus. Kalkzandsteen heeft een lange levensduur (75 jaar +) en een gunstig milieuprofiel. De grondstoffen zand, gewonnen in Nederland, en kalk zijn ruim beschikbaar. Bovendien leiden de (zand-)winputten in Nederland veelal tot een grotere biodiversiteit en mooie recreatie- en natuurgebieden.

Agenda


VNK

21 november 2019

Bestuur

Calduran, Harderwijk


NVTB, NLingenieurs, Min. BZK, Duurzaam Gebouwd

3 december 2019

Bouwpoort

Nieuwspoort, Den Haag


VNK

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

VNK gesloten