Milieu

VNK heeft continu aandacht voor duurzaamheid en de milieu impact van de industrie op de leefomgeving. VNK onderschrijft mede daarom de doelstellingen ten aanzien van de het grondstoffenakkoord over circulaire economie en neemt op vrijwillige basis deel aan het MJA3-convenant ten aanzien van energiebesparing.

 

Het product kalkzandsteen is een duurzame keus. Kalkzandsteen heeft een lange levensduur (75 jaar +) en een gunstig milieuprofiel. De grondstoffen zand, gewonnen in Nederland, en kalk zijn ruim beschikbaar. Bovendien leiden de (zand-)winputten in Nederland veelal tot een grotere biodiversiteit en mooie recreatie- en natuurgebieden.

Agenda


VNK

21 februari 2020

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

23 april 2020

Bestuur VNK

VNK, Huizen


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

n.n.t.b.


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk