Duurzaamheid

VNK heeft continu aandacht voor de milieu impact van de industrie op de leefomgeving en de milieueffecten van het product in haar toepassing.

 

Circulaire economie

De VNK maakt zich sterk voor een betaalbaar bouwwerk met geringe impact op het milieu. Onderdeel hiervan is het verder reduceren van primair grondstoffen gebruik, het bevorderen van het hergebruik en het recyclen van gebruikte kalkzandsteen producten. Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat, als circulariteit en duurzaamheid elkaar bijten, weloverwogen keuzes gemaakt worden. VNK deelt daartoe zo veel mogelijk de kennis binnen de sector ten bate van een circulaire bouweconomie.

 

Circulaire kalkzandsteen

Kalkzandsteen wordt gemaakt van natuurlijke producten (kalk en zand). Het zand is in Nederland volop voorradig, kalk wordt ingevoerd vanuit België en Duitsland. Kalkzandsteen heeft een hele lage Milieu Kosten Indicator (MKI) en een lange levensduur (75+ jaar). Ook is kalkzandsteen na afloop van de levensduur op verschillende manieren opnieuw te hergebruiken binnen het R-model voor de Circulaire Economie. Circulariteit kan bijdragen aan een vermindering van de integrale milieubelasting. De bouwsector is, wat hergebruik van vrijkomend bouw en sloopafval betreft, al een van de meest circulaire sectoren in Nederland. 

 

Kalkzandsteen levert de laagste milieubelasting en de beste milieuprestatie voor woningen

Het onderzoek van NIBE toont aan dat woningscheidende wanden en binnenspouwbladen in kalkzandsteen een lage MKI-waarde kennen en resulteren in een lage MPG-score in vergelijking met andere bouwmaterialen in dezelfde toepassing. Dit geldt voor vrijstaande woningen, rijtjeswoningen en appartementen en zowel op basis van de NIBE Milieuclassificaties als de NMD. Deze vergelijking stelt bouwprofessionals in staat, onderbouwd te kiezen voor duurzame oplossingen. Lees meer op www.natuurlijkbouwen.nl of download de brochure.

 

Repurpose

Kalkzandsteenpuin bestaat uit de natuurlijk grondstoffen (zand en kalk). De uitloging van sulfaat en andere componenten zijn ver beneden de drempels in het bouwstoffenbesluit. Kalkzandsteen puin kan daarom heel goed met ander schoon puin worden afgevoerd en omgezet worden in (een component van meng-)granulaat zodat het kan worden gebruikt in GWW-toepassingen.  

 

Recycling

Kalkzandsteenpuin is, mits het schoon wordt aangeleverd, heel goed te gebruiken als secundair materiaal in het productieproces van nieuw kalkzandsteen. Op beperkte schaal wordt gebruikt kalkzandsteen al weer toegepast in de productie van nieuw kalkzandsteen. Bij renovatie van wegen is het funderingsmateriaal opnieuw bruikbaar als funderingsmateriaal en is veelal geen aanvullend granulaat nodig.  

 

Klik hier voor meer milieu informatie. 

 


Agenda

VNK

21 juni 2023

Bestuur VNK en VNK Algemene Vergadering

Fort Vuren, Vuren


VNK

6 oktober 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.


VNK

30 november 2023

Bestuur VNK

Locatie n.n.t.b.