NMD

De milieuprestatie van bouwwerken en bouwmaterialen worden in Nederland gemeten met de levenscyclusanalyse methode (LCA). Milieu effecten zoals energieverbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2 uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem, kunnen in getallen worden uitgedrukt. Een levenscyclusanalyse (LCA) is een goede graadmeter voor de integrale milieubelasting van bouwproducten. Het kwalificeert de milieu-impact van een product in de hele levenscyclus. Dat maakt LCA's een belangrijk instrument voor het milieubeleid van de overheid via de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG). 

 

In november 2018 zijn onze productbladen in de Nationale Milieudatabase (NMD) geüpdatet op basis van nieuwe LCA's voor kalkzandsteen en kalkzandsteenlijm (gecombineerde bladen). Zo zetten wij als industrie voortdurend in op eenduidige informatie over de milieueffecten van producten voor een energiezuinige en energieneutrale nieuwbouw en renovatie.

 

De volgende categorie 2* productbladen hebben wij in de NMD laten opnemen:

- Spouwmuren binnenblad - kalkzandsteen elementen VNK

- Spouwmuren binnenblad - kalkzandsteen lijmblokken VNK

- Massieve wanden niet dragend - kalkzandsteen lijmblokken VNK

- Massieve wanden dragend - kalkzandsteen elementen VNK

- Massieve wanden dragend - kalkzandsteen lijmblokken VNK

 

*Categorie 2 data is getoetste 'merk ongebonden' data van een groep producenten en leveranciers of branche. De deelnemende organisaties aan de VNK productinformatie in de NMD zijn: Xella, Calduran en Omnicol.

Indien u in een project een kalkzandsteenproduct/wand van een andere producent of leverancier dan voornoemde wilt toepassen, dan verwijzen wij u naar de betreffende producent/leverancier voor de getoetste milieu informatie (categorie 1 of 2) of naar de eventueel in de NMD beschikbare categorie 3 (niet getoetste) informatie. 

Agenda

NVTB, NLingenieurs, Ministerie BZK, Duurzaam Gebouwd

9 juni 2020


ECSPA

17 juni 2020

General Assembly (GA)

Webmeeting


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

Via MS Teams


VNK

27 juli 2020 t/m 21 augustus 2020

Zomervakantie

VNK, Gesloten


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk