Duurzaamheid

De milieuprestatie van bouwwerken en bouwmaterialen worden in Nederland gemeten met de levenscyclusanalyse methode (LCA). Milieu effecten zoals energieverbruik, grondstoffenverbruik, hoeveelheid afval die vrijkomt en CO2 uitstoot, emissie naar water, lucht en bodem, kunnen in getallen worden uitgedrukt. 

 

Een levenscyclusanalyse (LCA) is een goede graadmeter voor de milieubelasting van bouwproducten. Het kwalificeert de milieu-impact van een product in de hele levenscyclus. Dat maakt LCA's een belangrijk instrument voor het milieubeleid van de overheid. In november 2018 zijn onze productbladen in de NMD geüpdatet op basis van nieuwe LCA's voor kalkzandsteen en kalkzandsteenlijm. Zo zetten wij als industrie voortdurend in op eenduidige informatie over de milieueffecten van producten voor een energiezuinige en energieneutrale nieuwbouw en renovatie. 

 

Klik hier voor het project Hotel Leeuwarden voorzien van BREEAM Excellent Certificaat.  

Agenda


VNK

21 november 2019

Bestuur

Calduran, Harderwijk


NVTB, NLingenieurs, Min. BZK, Duurzaam Gebouwd

3 december 2019

Bouwpoort

Nieuwspoort, Den Haag


VNK

23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Kerstvakantie

VNK gesloten