Circulaire economie

Algemeen

VNK is mede-ondertekenaar van het grondstoffenakkoord en participeert middels in de transitie agenda voor de bouw. De VNK maakt zich hierbinnen sterk voor een betaalbaar bouwwerk met geringe impact op het milieu. Onderdeel hiervan is het verder reduceren van primair grondstoffen gebruik, het bevorderen van het hergebruik en het recyclen van gebruikte kalkzandsteen producten. Hierbij dient in het oog te worden gehouden dat, als circulariteit en duurzaamheid elkaar bijten, weloverwogen keuzes gemaakt worden waarbij, wat VNK betreft, duurzaamheid prevaleert boven circulariteit.

 

De VNK zal, om haar ambitie te verwezenlijken in het kader van het grondstoffenakkoord zo veel mogelijk de kennis binnen de sector inzetten voor de circulaire economie, haar achterban informeren over de transitie naar een circulaire economie en waar mogelijk het grondstoffenakkoord ten uitvoer brengen en actief inzetten op goede randvoorwaarden voor duurzaam grondstoffengebruik in de productie van kalkzandsteen producten. In dit kader gebeurt er al veel bij VNK-leden. Het kalkzandsteen uit bouw- en sloopafval wordt al grotendeels verwerkt tot menggranulaat voor wegverharding. Bij renovatie van wegen is het funderingsmateriaal opnieuw bruikbaar als funderingsmateriaal en is veelal geen aanvullend granulaat nodig. 

 

Circulaire mogelijkheden van kalkzandsteen

Kalkzandsteen is goed te gebruiken als grondstof in het productieproces. Een remmende factor is de verontreiniging in het granulaat, bijvoorbeeld gipsafwerking en behang. Op beperkte schaal wordt inmiddels gebruikt kalkzandsteen weer toegepast in de productie van nieuw kalkzandsteen.

 

Ook direct hergebruik van kalkzandsteen is mogelijk. Echter gebeurt dit in de dagelijkse praktijk nog weinig omdat het onthechten van hoogwaardige minerale lijm- of metselmortel veel energie kost. 

 

Voorbeelden van kalkzandsteen waarin kalkzandsteengranulaat is verwerkt zijn:

- Silka ECO Kalkzandsteen

- Caldubo

 

Klik hier voor het voorbeeldproject in Amsterdam Nieuw-West volgens het concept C-Green waarbij gebruikt kalkzandsteen terug gaat naar de fabriek.

Agenda


Min. BZK, NVTB, Building Holland, NLingenieurs 

27 november 2018

Bouwpoort

Den Haag


VNK 

29 november 2018

Bestuur

Vuren


VNK 

24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Kerstvakantie

VNK gesloten


VNK 

31 januari 2019

Bestuur

Vuren


VNK 

21 maart 2019

Bestuur

Vuren


ECSPA

27 maart 2019

Technische Commissie

Polen, Warschau.


ECSPA

16 mei 2019

Algemene Vergadering (GAM)

Amsterdam


VNK

23 mei 2019

Bestuur

Vuren