KOMO

Bij kalkzandsteen producten kun je naast de verplichte CE-markering en DoP ook denken aan de  private certificaten. KOMO is een vrijwillig privaat keurmerk. Het KOMO-keurmerk kan gezien worden als een bewijs van objectief vastgestelde kwaliteit. KOMO is een instrument om de kwaliteit van een bouwproduct te waarborgen. Die waarborg komt van een onafhankelijke certificerende instantie gebaseerd op een breed gedragen stelsel aan producteisen.  

 

Produkt

Voor het KOMO productcertificaat voor Kalkzandsteen is er de BRL 1004 en BRL 1004 NL-BSB. Voor lijmmortel zijn de private certificaten op basis van BRL 1905 en BRL 9338 NL-BSB van belang. KOMO-attesten voor kalkzandsteen op basis van BRL 1008 voor dragende wanden en BRL 1003 voor niet dragende wanden zijn eveneens beschikbaar.  

 

Producent

Producentencertificaten zijn de KOMO certificaten en de certificaten van productiecontrole (FPC) op basis van EN771-2 en EN998-2.

 

Lijmwerk

Voor de uitvoering op de bouwplaats is er van oudsher procescertificering op basis van de URL 2826-02 voor kalkzandsteenlijmwerk op basis waarvan lijmbedrijven gecertificeerd kalkzandsteen kunnen verwerken en aantoonbaar kwaliteit kunnen leveren. 

Agenda

TNO, VNK, e.a.

30 september 2020


VNO-NCW

20 november 2020

Dag van de Ondernemer

Diverse events (landelijk)


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

1 december 2020 - VOLGEBOEKT


VNK

7 december 2020 - ER ZIJN NOG PLAATSEN VRIJ


 

Kalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie over de VNK deelnemers en soorten producten, klik hier