KOMO

Bij kalkzandsteen producten kun je naast de verplichte CE-markering en DoP ook denken aan de  private certificaten. KOMO is een vrijwillig privaat keurmerk. Het KOMO-keurmerk kan gezien worden als een bewijs van objectief vastgestelde kwaliteit. KOMO is een instrument om de kwaliteit van een bouwproduct te waarborgen. Die waarborg komt van een onafhankelijke certificerende instantie gebaseerd op een breed gedragen stelsel aan producteisen.  

 

Produkt

Voor het KOMO productcertificaat voor Kalkzandsteen is er de BRL 1004 en BRL 1004 NL-BSB. Voor lijmmortel zijn de private certificaten op basis van BRL 1905 en BRL 9338 NL-BSB van belang. KOMO-attesten voor kalkzandsteen op basis van BRL 1008 voor dragende wanden en BRL 1003 voor niet dragende wanden zijn eveneens beschikbaar.  

 

Producent

Producentencertificaten zijn de KOMO certificaten en de certificaten van productiecontrole (FPC) op basis van EN771-2 en EN998-2.

 

Lijmwerk

Voor de uitvoering op de bouwplaats is er van oudsher procescertificering op basis van de URL 2826-02 voor kalkzandsteenlijmwerk op basis waarvan lijmbedrijven gecertificeerd kalkzandsteen kunnen verwerken en aantoonbaar kwaliteit kunnen leveren. 

Agenda


VNK

21 februari 2020

Bestuur VNK

Xella, Vuren


VNK

23 april 2020

Bestuur VNK

VNK, Huizen


VNK

19 juni 2020

Bestuur en Algemene Vergadering VNK

n.n.t.b.


VNK

15 september 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk


VNK

26 november 2020

Bestuur VNK

Calduran, Harderwijk