Circulariteit

Circulariteit kan bijdragen aan een vermindering van de integrale milieubelasting. De bouwsector is, wat hergebruik van vrijkomend bouw en sloopafval betreft, al een van de meest circulaire sectoren in Nederland. 

 

Kalkzandsteen wordt gemaakt van natuurlijke producten (kalk en zand) die in Nederland volop voorradig zijn. Kalkzandsteen heeft een lange levensduur en is mede daarom een duurzaam product. Daarnaast is kalkzandsteen na afloop van de levensduur op verschillende manieren opnieuw te hergebruiken binnen het R-model voor de Circulaire Economie.

 

Reuse

Direct hergebruik van kalkzandsteen producten is mogelijk. Echter gebeurt dit in de dagelijkse praktijk nog weinig omdat het onthechten van hoogwaardige minerale lijm- of metselmortel veel energie kost. 

 

Recycling

Secundaire grondstof 

Kalkzandsteenpuin is, mits het schoon wordt aangeleverd, heel goed te gebruiken als secundaire grondstof in het productieproces van nieuw kalkzandsteen. Op beperkte schaal wordt gebruikt kalkzandsteen al weer toegepast in de productie van nieuw kalkzandsteen. Voorbeelden van kalkzandsteen waarin kalkzandsteengranulaat is verwerkt zijn:

- Silka ECO Kalkzandsteen

- Caldubo

 

Granulaat

Kalkzandsteenpuin bestaat uit de natuurlijk grondstoffen (zand en kalk). De uitloging van sulfaat en andere componenten zijn ver beneden de drempels in het bouwstoffenbesluit. Kalkzandsteen puin kan daarom heel goed met ander schoon puin worden afgevoerd en omgezet worden in (een component van meng-)granulaat zodat het kan worden gebruikt in GWW-toepassingen. 

 

Agenda


NVTB, Duurzaam Gebouwd, Ministerie BZK, NLingenieurs

23 april 2019

Bouwpoort

Persbureau Nieuwspoort, Den Haag


ECSPA

16 mei 2019

Algemene Vergadering (GAM)

Amsterdam


VNK

23 mei 2019

Bestuur

Vuren


VNK

20 juni 2019

Bestuur en Algemene Vergadering

Vuren


VNK

22 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

locatie Huizen gesloten

Zomervakantie


VNK

26 september 2019

Bestuur

Vuren


VNK

28 november 2019

Bestuur

Vuren