BIM ILS

ILS Kalkzandsteenwanden

 

De ILS (Informatie Leverings Specificatie) voor kalkzandsteenwanden is opgesteld in 2018 (herzien in 2019). Een ILS heeft tot doel om het werken in BIM zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen door eenduidig vast te leggen hoe informatie moet worden gestructureerd, aangeleverd en uitgewisseld. Zo spreekt iedereen 'dezelfde taal', neemt de efficiency toe en worden fouten voorkomen. De nu gerealiseerde ILS voor kalkzandsteenwanden is namens VNK ontwikkeld door Calduran, en Xella (Silka).

 

Deze ILS is een aanvulling op de BIM Basis ILS die in 2016 is opgesteld door partijen uit de bouw en Building Smart. De BIM Basis ILS omvat afspraken over onder meer uitwisselingsformaat, te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Het VNK vult deze BIM Basis ILS aan met specifieke afspraken ten aanzien van het bouwen met kalkzandsteen. Aan de hand hiervan kunnen  ontwerpende partijen modellen opzetten met daarin buitenwanden of binnenwanden, zowel dragend als niet-dragend, van kalkzandsteen. IFC modellen zullen door gebruik van de ILS completer en eenduidiger worden. Dit zal de samenwerking en communicatie in de keten helpen stroomlijnen en BIM bevorderen. VNK staat open voor praktijkervaringen op basis waarvan we onze poster verder kunnen verfijnen.

 

De ILS Kalkzandsteenwanden versie 1.1a zal binnenkort door VNK worden aangepast aan de nieuwe BIM basis-ILS (versie 2020).

 

Download hier onze meest recente poster (2019): 

Download
ILS 21.2 Kalkzandsteen Wanden_versie 1.1
Adobe Acrobat document 375.2 KB

BIM basis-ILS 2020

 

De BIM basis informatieleveringsspecificatie (ILS) is een van de meest gebruikte BIM-standaarden in Nederland. In 2020 kwam een nieuwe versie uit. De nieuwe versie is uitgebreid met belangrijke onderdelen en daardoor breder toepasbaar. Op de website van het BIM Loket staat alle informatie om direct met de nieuwe versie aan de slag te kunnen gaan. 


Agenda

VNK

19 juli 2021 t/m 13 augustus

VNK Gesloten - Statica 6.0 bestellingen worden gedurende de vakantieperiode gewoon verwerkt!

Zomervakantie


VNK

7 oktober 2021

Bestuur VNK

Gebouwschil Nederland, Veenendaal


VNK

26 november 2021

Bestuur VNK

WebmeetingKalkzandsteen producten van VNK leden staan opgenomen in de Nationale Milieudatabase incl. de lijmmortel (categorie 2, wanden en muren). 

 

Voor meer informatie, klik hier